menu

Документи

Заявка за изработка на сайт на учебно заведение

Заявка за закупуване на медал в кампанията "Аз дарих!"

Заявка за закупуване на "Сборник с добри Педагогически практики от цяла България"

Споразумение за провеждане на обучителни тематични курсове за Учители между Фондация "КУЗМАНОВ" и НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново

EC-07

EC-A06

Учредителен Акт

Вътрешни Правила за осъществяване на общественополезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане