menu

клонове

     Фондация КУЗМАНОВ откри свой клон през януари 2016г. в гр. София, намиращ се на ул. "Георги С. Раковски" № 101, ет. 1 (в близост до пресечката на ул. "Георги С. Раковски" и бул. "Дондуков").

В клона ни в София може да се информирате за всички дейности на Фондация КУЗМАНОВ, както и някои допълнителни насочени към децата със СОП.

Г-жа Десислава Иванова е Управител на клон София на Фондация КУЗМАНОВ. Тя е с образование по клинична и консултативна психология от СУ "Св. Климент Охридски" и в процес на сертификация по транзакционен анализ. 

   От 1.04.2017г. вече имаме и нов клон в гр. Пазарджик.
Вярваме, че и в новия офис ще продължим по-успешно дейността си, както и плануваме стартирането на нови такива като: психологически консултации за деца и възрастни, психотерапия, психоанализа и др..
Основната отговорност за доброто функциониране на клон Пазарджик на Фондация "КУЗМАНОВ" ще бъде поверено на г-н Марио Михайлов - най-новото ни попълнени в екипа, с ресор "Младежки дейности".

Добре сте ни дошли в центъра на Пазарджик, в Бизнес центъра на ул. "Иван Вазов" № 14, ет. 3, офис 18.

От месец май 2017 г. клонът ни в гр. Пазарджик предлага нова услуга: психологическа оценка и консултиране на деца и възрастни.
Психологическата оценка на деца и възрастни е важна, тъй като е предпоставка за по-нататъшна интервенция и изготвяне на терапевтичен план за работа на деца със СОП, деца с езиково-говорни дефицити и възрастни с психични проблеми. Психологическата оценка от лицензиран клиничен психолог може да послужи пред ТЕЛК, Регионален център, медицински и образователни институции.
Психологическото консултиране на деца и техните родители, както и на възрастни е част от здравните грижи във всички страни, тъй като СЗО в новата си концепция подчертава, че здраве означава както физическо, така и психическо благополучие. Чрез психологическото консултиране децата и възрастните ще получат помощ, за да продължат живота си по възможно най-добрия начин за тях.
От месец май 2017 г. всяка последна неделя на месеца от 9.30 до 15.30 часа в клон Пазарджик на Фондация „КУЗМАНОВ”: гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14 ще приема клиничен психолог и психотерапевт Десислава Иванова. Часове могат да бъдат записани на тел. 0878302753 или на платформата superdoc.bg.