menu

Онлайн обучение - 20.10.2017г.

научи повече

Фондация "КУЗМАНОВ" и 'КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД проведоха поредния онлайн обучителен тематичен курс, на 20.10.2017г., на тема "Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите".
Обучението имаше опция за безплатно включване (при безплатното участие участникът не получава удостоверение, но получава пълен достъп до курса и материали) и в него се включиха над 170 Учители от цялата страна.
Ето част от нещата, които те споделиха след края на обучението:
- над 96 % оценяват представянето на лектора на отдел "Образование и култура" на Фондация 'КУЗМАНОВ" като "много добро и отлично";
- близо 97 % от участниците биха участвали и в други уебинари на Фондация "КУЗМАНОВ";
- и малка част от благодарствените слова, които получихме: "Обучението е страхотно! Онагледено е и има практически примери. Изключително полезно ми е и се радвам, че се включих в него. На достъпен и разбираем език се обяснява всичко!"; "Ясно, достъпно и много полезно обучение"; "Благодаря за насоките и материалите. Сега процесът на самооценяването изглежда съвсем реализуем"; "Както всяко едно обучение на Фондация "Кузманов" - изключително подробно и полезно !" и т.н.

Обучение на тема "Стрес и конфликти" - 20.10.2017г.

научи повече

Нашите драги Колеги от СУ "Васил Левски" - Маноле проведоха поредния си обучителен тематичен курс с Фондация "КУЗМАНОВ".
Този път темата беше много приятна и напълно в унисон със спортния празник на школото - "Стрес и конфликти". След приятния поход, които Колегите си бяха направили по-рано през деня, с обучението тотално пребориха лошия стрес и напрежение с помощта на г-жа Кючукова - Директор "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ". И придобиха редица практически умения за разрешаване на конфликтни ситуации при учениците от училището.
Вярваме, че скоро ще се видим отново с Педагозите от Маноле :-)

Инструкция за онлайн обучението по Наредба № 16 на МОН на 20.10.2017г.

научи повече

Уважаеми Колеги,

Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и партньорската й организация "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД за включването Ви в онлайн обучителния тематичен курс "Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите".

За да участвате в онлайн обучението Ви е нужен компютър/лаптоп с колонки, свързан с Интернет и около 4 свободни часа (с почивка около 30 минути), в които да дискутираме управлението на качеството в детските градини и училищата. Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време, като ги записвате отстрани на платформата. Поради изисквания на You Tube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
Молим Ви, на 20.10.2017г. /петък/, няколко минути преди 14:00 часа, да последвате следния линк - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ (кликнете върху думите ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ).
Ако се появи техническа грешка по време на излъчването, то проверете Вашите електронни пощи, където своевременно ще Ви изпратим допълнителна инструкция или нов линк.
Обучителните материали ще Ви изпратим на email-те, с които сте се регистрирали в деня на обучението.

Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства, които могат да доведат до влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на живото предаване се появят технически прекъсвания, то пълен запис от него ще бъде изпратен на регистрираните email-и.

Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до петък, в 14:00 часа :-)

С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучителен курс по Наредба № 12 на МОН - 18.10.2017г.

научи повече

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", в партньорство с "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД, проведе обучителен тематичен курс в ПГ „Акад. С. П. Корольов” - гр. Дупница. Обучението беше присъствено и онлайн, а с колегите се срещнахме за първи път.
Въпреки изключително тежката тема "НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти", то Педагозите от школото останаха доволни, дадоха ни много високи оценки в обратната връзка и заявиха следващото си обучение през декември 2017г.
Затова, до нови срещи, Колеги! :-)

Конференция на МОН: ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВИСИ ОТ ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

научи повече

И представители на неправителствени организации от голямото семейство на НМД, включително и Фондация "КУЗМАНОВ", взеха участие на 16.10.2017г., в гр. София, в конференция посветена на взаимодействието училище-родители.

източник МОН

Доверието е в основата на съвременното образование, доверието между родител и учител, между семейството и училището. Посланието ни към родителите е „Да вярваме на учителите“.  С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри днес конференцията на тема „Партньорство училище – родители“, на която бяха обсъдени добри практики и механизми за подобряване на взаимодействието между двете страни. В събитието взеха участие заместник-министрите на образованието и науката Таня Михайлова и Деница Сачева.

 „Като родител знам, че без доверие в учителите няма да има добро образование и няма да успеем да възпитаме децата ни. Дори и да сме по-знаещи и по-критични, отколкото преди, ние не трябва да забравяме, че сме съюзници, че имаме обща мисия, че учителите са професионални педагози и понякога може да знаят по-добре от нас кое е добро за децата ни“, посочи министърът. Неговото послание към учителите е да не пестят усилия да взаимодействат с родителите. Да им обясняват и да ги информират какво правят, да ги убеждават в професионалната си работа, да се вслушват в упреците им, да ги привлекат като съюзници. Той посочи, че родителите не винаги знаят колко усилия полагат и колко търпение проявяват учителите. „Заедно трябва да се справим с агресията. Заедно трябва да направим така, че да си говорим повече. Да докажем, че образователните институции са отворени за взаимодействие, реактивни са и имат вътрешни механизми да реагират на непрофесионално поведение“, апелира министър Вълчев.

"Когато говорим за партньорство родители-учители, трябва да търсим мястото и на ученика", посочи заместник-министър Таня Михайлова. "Училищната общност е система с определени елементи, въпросът е как управляваме тази система", заяви тя.

В приветствието си към участниците в конференцията председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева анализира причините за разминаването между учители и родители. Според нея проблем е, че учителите са голямото приемно семейство на своите ученици, чиито родители са в чужбина. „В основата на всичко стои доверието, което трябва да изградим. Радвам се, че медиите ще помогнат в тази посока – отношението към учителя, към институцията училище е много важно“, посочи тя.

„Темата за образованието е свързана с развитието – това е разговор за бъдещето“, подчерта социалният антрополог Харалан Александров. Проф. Нели Бояджиева от СУ „Кв. Климент Охридски“ посочи, че през последните десетилетия има промяна в очакванията какво може да даде училището. „Децата на 21 век са по-динамични, по-критични и по-директни да отстояват желанията си, самоконтролът е по-труден. Семейството на 21 век пренарежда ценности, родителите са все по-тревожни и неподготвени да изпълняват своята възпитателна роля“, каза проф. Бояджиева. Затова и ролята на учителите сега става все по-важна.

"Родителите са разнородна група. Някои имат ресурс и подкрепят децата си, други не могат да им дадат това, но общото между всички е, че имат едни и същи нужди. Те искат сигурност за децата си в училище и когато не знаят какво се случва там, започват да търсят собствени решения". Това заяви по време на дискусията Цвета Брестничка, председател на асоциация „Родители“. Според нея е необходимо да се информират родителите за това, което се случва с децата им. По този начин ще спадне напрежението в отношенията. "Когато се водят в училище разговори за развитието на детето и неговите проблеми, родителите се учат и от другите родители и това изгражда доверието", посочи Брестничка и допълни, че връзката между самите родители много помага за изграждане на доверие към училището.

В рамките на форума бяха представени добрите практики за взаимодействие между училище, родители и ученици, така че да се постигне максимално партньорство за създаване на по-добра образователна среда. Министерството на образованието и науката вече е предприело мерки в тази посока.  Всички училища трябва да разработят политики за активно участие на родителите в дейности, които да ги ангажират постоянно с живота на  училището. На форума бе посочено, че ключов момент е привличането на родителите като партньор в процесите на превенция и справянето с агресията и училищния тормоз. Предвижда се да се разработи цялостна политика за работа с родителите, да се въведе постоянна квалификация на учителите за работа с родители. Ще бъдат проучени форми за сътрудничество между висшите училища, които подготвят педагогическите специалисти, и НПО с опит в обученията на учители в сферата на подобряване на комуникацията с родителите.

От следващата година във всяко училище с над 400 ученици ще има възможност да бъдат назначени психолози.   

Работи се по създаването на web-базирано пространство към сайта на МОН за приобщаващото образование. То ще бъде не само в помощ на педагогическите специалисти, но ще има и рубрика, където всеки родител ще може да зададе своите въпроси и да получи компетентен отговор. Там ще могат да бъдат отправяни  предложения и идеи за подобряване на партньорството между учители и родители.

V Национална Педагогическа конференция на тема "Иновативно образование"

научи повече

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

за V Национална Педагогическа конференция  на тема

ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

част от поредицата педагогическите конференции

на Фондация „КУЗМАНОВ“

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С огромно удоволствие и най-учтиво Ви каним на V Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ в партньорство с „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

 

Информация за събитието:

ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ е темата на V Национална Педагогическа конференция, част от цикъла Педагогически конференции под надслов „Проблемните деца в училище“, организирани от Фондация „КУЗМАНОВ. Конференцията е посветена на иновативните, успешни и добри педагогически практики (дейности) във всички учебни заведения (детски градини и училища), приобщаващото образование, работата с родителите и т.н. Успешното учебно заведение минава през дейността на успешния учител, затова по време на този национален форум ще бъдат представени нови, съвременни и традиционни педагогически взаимодействия учител-ученик-родител-институция.

 

По време на V Национална Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят:

-  поредица доклади представящи педагогически практики за успешна работа с децата и учениците (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);

- бъде само слушател по време на форума и се запознае с добри педагогически практики, за детски градини и училища, от цялата страна;

- доклади и презентации посветени на новите отношения учебно заведение – родител, в контекста на новия закон за образованието;

- доклади и презентации посветени на приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.);

- ще се представят добри педагогически практики от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, а през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи. В тазгодишното издание на конференцията също ще бъде представен чуждестранният опит от чужд учител (коя точно чужда образователна система ще се представи и името на лектора – ще бъдат обявени на по-късен етап);

- всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 49, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи допълнително и още един квалификационен кредит (т.е. ще има общо два кредита от конференцията).

- на всеки участник ще бъде подарен и сборникът с доклади от предходната, IV Национална педагогическа конференция провела се през месец декември 2017г., в гр. Банско. Продажната цена на сборника е 25 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

Петата Националната Педагогическа конференция на тема ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представеният метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др.

 

Място и дата: Плануваните дати за провеждането на V Националната Педагогическа конференция са 24, 25 и 26 ноември 2017г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща V Националната Педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища и детски градини);

- учители, възпитатели, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с ученици.

 

Разходи на участниците в V Националната Педагогическа конференция:

Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 40 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 40 лв. За две нощувки 80 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на V Национална Педагогическа конференция  (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за семинарите и др.) се включва такса участие от 85 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференцията, неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е 165 лв. От общата сума от 165 лв. се превеждат, преди конференцията – до 17.11.2017г., по банков път 85 лв. към "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД (срещу фактура), а остатъкът от 80 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.

            Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с един квалификационен кредит за участие в V Национална Педагогическа конференция на тема "Иновативно образование", сборник с добри Педагогически практики от цялата страна (сборникът с докладите от IV Национална Педагогическа конференция на Фондация „КУЗМАНОВ“, който редовно се продава на цена от 25 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между отделните участници сред атмосферата на Пирин планина.

             

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да  обсъдим как преодоляваме новите предизвикателства в образователната ни система.

Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 17.11.2015г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата „ЗАЯВКА“ или посетете нашия сайт).

С оглед на това, че броят на участниците в конференцията през 2016 г. надхвърли 140 души, то организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 17.11.2017г., ако капацитета на хотела е запълнен.

 

            Приложения: 1 - програма на V Националната Педагогическа конференция на тема „Иновативно образование; 2 – оферта от хотел „Casa Carina“ – гр. Банско

 

Приложение 1

ПРОГРАМА

за V Национална Педагогическа конференция на тема

ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

24.11.2017г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско. Регистрация на участниците;

14:00 часа – 15:30 часа – откриване на V Национална педагогическа конференция. Представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

15:30 часа – 16:00 часа – почивка

16:00 часа – 17:00 часа – семинар по групи по предварително избрана тема*

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – официална вечеря

 

            25.11.2017г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 15:30 часа – семинар по групи по предварително избрана тема*

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря

 

            26.11.2017г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на IV Национална педагогическа конференция  и връчване на сертификати;

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

 

            *Забележка: Разпределението по групи за семинарите ще бъде в първия конферентен ден. При наличие на много доклади, броят на семинарните занимания ще бъде намален.

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

 Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Carina – гр. Банско към участниците

В V Национална Педагогическа конференция на тема

ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Период:  24.11-26.11.2017 (2 нощувки).

Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 40,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е  66.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 Програма All inclusive

ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.

Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.   

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.

3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.

Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода. 

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.

Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

13.00 – 22.00 ч. български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.

Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;

Домашен любимец до 5,00 кг. : 10,00 лв. на ден;

Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;


Допълнителни условия:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла.
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Best Regards

mob: +359 895 58 24 24

e-mail: info@bansko-casakarina.com

web: www.bansko-casakarina.com

 

Обучителен тематичен курс по Наредба № 16 на МОН - 06.10.2017г.

научи повече

Нашият екип отново е в приятелското ни учебно заведение 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София, където провеждаме обучение на тема "Наредба № 16 на МОН за управление на качеството в институциите" на учители от София-град.
Една изключително актуална и нова тема за образователната система в България.
"Предоволна съм от обученито", "Засега ми помага да се ориентирам в конкретните дейности", "Практическа насоченост на лекцията", "Изключително полезни коментари върху изготвяне на документацията", "Всичко" ... са част от обратните връзки, които получихме след края на обучението.
Радваме се, че сме били полезни на Колегите, за пореден път.