menu

Обучение "Съвременни стратегии за работа с родителите"-13.03.2018г.

научи повече

Трето подред обучение на Учителите от ОУ "Юрий Гагарин"-гр. Смолян с отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Темата на обучението този път беше за взаимодействието, стратегиите и работата с родителите. 
За нас беше удоволствие да срещнем, за пореден път, нашите приятели от пето школо в Смолян и чакаме с нетърпение следващото ни обучение, което се очертава да бъде изнесено - на морето 

Обучение на тема "Портфолио на Учителя"-10.03.2018г.

научи повече

"Слънчев и с високи градуси" - така може да се опише пролетният 10 март 2018г., но не само. "Слънчеви" и с "висок градус" на настроението е и екипа на ОУ "Св. Климент Охридски"-Скутаре, който премина първото си обучение с отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ". А по обратната връзка, която получихме - сигурни сме, че няма да е и последното ни обучение с малкия, но изключително мотивиран екип на школото.
"Портфолио на Учителя" е една от любимите теми на Фондация "КУЗМАНОВ" и затова се стараем да я приставим атрактивно, с практическа насоченост и достъпно пред Колегите.
Българските Учителите трябва по-уверено да представят своите педагогически успехи пред обществото, защото те правят наистина много с бъдещето на страната ни - нашите деца.

БЕЗПЛАТЕН онлайн обучителен тематичен курс на тема "Компютърно моделиране за III клас"

научи повече

 

П О К А Н А

 

относно БЕЗПЛАТЕН онлайн обучителен тематичен курс на тема

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,


 

Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ винаги е подкрепял Учителите в България под различна форма. Това правим и сега с онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас, с който бихме желали да подпомогнем колегите начални учители при подготовката им да водят този учебен предмет (ЗП) през следващата учебна година. 

 

Информация за обучението:

 

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

 

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

 

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

 

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

 

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

 

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

 

По време на БЕЗПЛАТНОТО онлайн обучение ще се представят:

 

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

 

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“. Примерно тематично разпределение;

 

- редица практически примери, поднесени от лектора;

 

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

 

        Всеки един може да се включи напълно БЕЗПЛАНО и свободно в обучението. Достатъчно е само да се регистрира. Ако сте се регистрирали, но не може в дадения ден и час да бъдете пред компютъра и да участвате в онлайн обучението, то няма да изпуснете нищо, защото ние ще Ви изпратим, на регистрирания от Вас email, пълен запис от обучителния курс.

 

        Учителите, които биха желали да получат допълнително и:

 

- специално разработен електронен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който ще Ви помогне при подготовката и преподаването по учебния предмет. Наръчникът съдържа 53 страници, формат А4, теоретични и практически насоки разработени от нашите експерти. Също така има и над 20 разработени компютърни проекта, които може директно да използвате в часовете по Компютърно моделиране в III клас;

 

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Обучението по "Компютърно моделиране за III клас" е одобрено от Министъра на образованието и науката и е вписано в Информационния регистър на МОН, със заповед № РД09-194/02.02.2018г..

 

        Колегите, които желаят да получат и допълнителния пакет (електронен Наръчник за Учителя и удостоверение с 1 квалификационен кредит, одобрено от МОН) трябва да заявят това си желание при регистрацията. Цената на допълнителния пакет (включващ и наръчника и удостоверението) е 49 лв, която сума се превежда по банков път към партньорската организация на Фондация „КУЗМАНОВ“ - "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД. Всеки, който е заявил допълнителния пакет ще получи материалите си (удостоверението и CD с наръчника) до една седмица след датата на обучението като същите ще Ви бъдат изпратени до посочен от Вас офис на „Еконт“, също напълно БЕЗПЛАТНО.

 

     Дата:

 

Плануваме да проведем онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас на 03.04.2018г. /по време на пролетната ваканция, във вторник/ - заявки се приемат до 30.03.2018г. /включително/

 

     Начален час: 14:00 часа (позволете да Ви напомним, че ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис на посочения от Вас email).

 

            Лектор:

 

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

 

ИЛИ

 

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- начални учители;

 

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

 

- др.

 

Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

 

Колегите, които ще заявят допълнителния пакет (удостоверение и наръчник), моля преди да извършите плащане, изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията.

 

 

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Обучение в Дупница - 07.03.2018г.

научи повече

На 7.03.2018г. се проведе присъственото обучение по тема "Приобщаващо образование" за три професионални гимназии от гр. Дупница. Колегите от ПГТ, ПГХВХТ и ПГОСУ, всичките от града на фармацията, изслушаха представената информация за: общата и допълнителна подкрепа, механизъма за противодействие на тормоза в училище, процедурите за налагане на наказания и т.н. Не на последно място отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" предостави и бланки на школата с цялата нужна документация, съгласно наредбата за "Приобщаващото образование".
Една трудна тема, но вярваме, че сме били полезни на Учителите в обучението.

Конференция в Любляна, Словения - 2-7.03.2018г.

научи повече

Предстаители на Фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД взеха участие в конференция посветена на програмирането сред ученици и младежи. Форумът се провежда от 2 до 7 март в гр. Любляна, Словения, и събра над 200 представители на фирми и неправителствени организации, от 15 държави, работещи в сферата на образованието.

Орагнизаторите на форума подкрепят организации по целия свят с микро грантове до 300 Евра, с които дадената организация трябва да проведе събитие за ученици и младежи свързано с програмирането. Събитието може да бъде конференция, обучение, състезание и т.н.

Вярваме, че подобни събития ще бъдат полезни за българските ученици и младежи, особено в контекста на новите учебни програми свързани с програмиране в училищата.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас", София-28.02.2018г.

научи повече

През февруари 2018г. отдел образование и култура на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе ВТОРИ цикъл от обучителни тематични курсове на тема "Компютърно моделиране за III клас". Обученията се провеждаха по график в цялата страна. На 28.02.2018г. беше последното обучение от цикъла, което се състоя в гр. София. Домакин на събитието беше отново 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София, за което сърдечно благодарим на г-жа Весела Иванова - директор на училището. Лошите метеорологични условия от последните няколко дни попречиха на 9 от участниците да присъстват на курса, но нека Колегите не се притесняват, защото съвсем скоро ще имат възможността да проследят обучението онлайн. 
Онлайн курсът по "Компютърно моделиране за III клас" е в отговор и на редица запитвания от страна на Учители от цялата страна. Очаквайте още следващата седмица повече информация по темата.

Обучение на ДГ от община Стамболийски - 24.02.2018г.

научи повече

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" се срещна, за пореден път, с нашите Приятели от ДГ "Слънце", ДГ "Радост", ДГ "Пролет", ДГ "Изворче" и ОЦРД от община Стамболийски.
Този път темата на обучителния тематичен курс беше "Съвременни стратегии за взаимодействие между семейство и детска градина". Това е нова тема и разработена от нашите експерти специално за нуждите на обучението. Въпреки, че беше представена за първи път, участниците в обучителния курс оцениха (чрез анонимни анкети) изложената теория като изключително качествена и ползотворна за работата на Учителите с родителите.

Обучение в Плевен-22.02.2018г.

научи повече

Интересът към обучителния тематичен курс "Компютърно моделиране за III клас", сред Колегите от плевенските школа, продължава да бъде голям. През декември 2017г. и сега, февруари 2018г., екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" се срещна с Учители от региона на Плевен и им представи по достъпен начин нужните теоретични и практически знания, с които по-добре да преподават предмета "Компютърно моделиране за III клас" през следващата учебна година.
На 28.02.2018г. ще имаме удоволствието да срещнем и Колегите от региона на София по обучителната тема.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас"-21.02.2018г.

научи повече

Днес екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" посети града на Първата българска конституция (приета на 16 април 1879г.) - Велико Търново, където проведохме поредното обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас".
Благодарим на Колегите за активното участие. 
Утре, 22.02.2018г., ни очаквайте в Плевен. 

Обучение на тема "Приобщаващо образование" -17.02.2018г.

научи повече

Педагогическите специалисти на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман проведоха поредното си, ако не се лъжем 5 ПОДРЕД, обучение с екипа на Фондация "КУЗМАНОВ".
Този път Учителите от школото избраха една трудна тема - наредбата за "Приобщаващото образование". Тема, която нашата организация има в регистъра на МОН за одобрените програми за квалификация. 
Обща подкрепа, допълнителна подкрепа, дългосрочна и краткосрочна подкрепа, механизъм за противодействие на тормоза в училище, набор от нужната документация и т.н. и т.н. Всичко това и още много по темата обсъдихме с нашите Учители-приятели от училището в Ихтиман.
С Колегите ще се видим отново съвсем скоро - на 17.03.2018г., когато ще говорим за успешното взаимодействие и работа с родителите.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас" в гр. Варна-16.02.2018г.

научи повече

На 16.02.2017г. екипът ни на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе поредното си обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас", но този път в морската ни столица - Варна.
Всички присъстващи на обучението учители оцениха обучителния тематичен курс изключително високо, с представяне на информацията по достъпен и практически ориентиран начин.

Обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" в Пловдив - 12.02.2018г.

научи повече

Днес екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" с Колеги в ОбУ "Йордан Йовков" - гр. Пловдив.
Със същата тема сме във Варна на 16.02.2018г.

Обучителният курс е един от многото одобрени от МОН, които нашата организация предлага.

Одобрени обучения за Учители от МОН

научи повече

Уважаеми Колеги,

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" получи заповедта от Министъра на образоването и науката, с която са одобрени нововите обучителни тематични курсове за Учители.
Одобрените програми може да видите в регистъра ИРОПК на МОН като в квадратчето "Наименование на организацията" напишете думата "кузманов". 

Ето и линк към регистъра ИРОПК - РЕГИСТЪР (кликнете с мишката върху думата РЕГИСТЪР).

Заповедта на МОМ може да намерите и в раздел "Документи" на сайта ни.

Списък на одобрените програми:
1. Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти
2. Вербална и невербална комуникация
3. Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа (Teambuilding)
4. Емоционална интелигентност
5. Иновативно образование
6. Интерактивни методи на обучение
7. Компютърно моделиране за III клас
8. Мениджмънт на класа
9. Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите
10. Портфолио на детето/ученика
11. Портфолио на Учителя
12. Предприемаческо управление и стратегии
13. Презентационни умения на Учителя
14. Приобщаващо образование
15. Работа в мултикултурна/интеркултурна среда
16. Работа с родителите
17. Стрес и конфликти
18. Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици

Обучение на тема "Приобщаващо образование" - 07.02.2018г.

научи повече

В началото на втория учебен срок учителите от три детски градини от гр. Нови Искър (община София-град) проведоха ЧЕТВЪРТОТО си подред обучение с екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ". 
За този си обучителен тематичен курс избраха Наредбата за Приобщаващото образование.
Експертните данни и насоки, както и практическите материали на Лектора, бяха изключително високо оценени от Учителите в обучението, които сега започват с изготвянето на нужната документация по наредбата.

Обучителните курсове на Фондация "КУЗМАНОВ" са одобрени от МОН и вписани в регистъра ИРОПК.

Национална аматьорска фолклорна академия, 21-22.04.2018г.

научи повече
Българското хоро и народна музика са не само средство за намиране на нови приятели, раздвижване на тялото и наслада от уникалната българска фолклорна музика, а имат и доказано благотворно въздействие върху човешкото тяло и психика.
 
     „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД, в партньорство с Фондация "КУЗМАНОВ", Ви канят на първото издание на Национална аматьорска фолклорна академия.
Форумът Национална аматьорска фолклорна академия ще събере хора от цяла България, които танцуват български народни танци непрофесионално. Такива са хилядите мъже и жени, които веднъж или няколко пъти седмично, посещават хоротеки или клубове по народни танци за непрофесионалисти.
 
Гаранция за връщане на платената от Вас сума, ако останете неудовлетворени от фолклорната академия!
 
     За кого е подходящ форумът:
- жени и мъже, които харесват българските народни танци;
- за всеки, БЕЗ значение колко опит има в народните танци;
- хора, които биха желали да научат нови фолклорни хора, срещнат нови приятели от България и се запознаят с Нестинарския обред
 
     По време на Национална аматьорска фолклорна академия сме планували следните дейности:
- обмяна на добри танцувални практики между участниците във форума;
- възможност за придобиване на теоретични и практически знания за основните типове хора в България;
- лекция на тема: Българското хоро – минало, настояще и бъдеще. Ефектът му върху човешкия организъм;
- семинар на тема „Нестинарски танц“;
- възможност за създаване на формални и неформални контакти между участниците;
- време за почивка и СПА-процедури сред красотите на Пирин планина;
- вечерта DJ, които да ни помогне да затвърдим наученото от деня;
- при добри климатични условия извършването и на Нестинарски обред, от нестинари с над 25 годишен стаж и участвали в редица Нестинарски танци в България и по света;
- и др.
 
      Място и дати:
     Плануваните дати за провеждането на първото издание на Национална аматьорска фолклорна академия са 21 и 22 април 2018г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com) ИЛИ подобен на него.
 
     Разходи на участниците в I Национална аматьорска фолклорна академия:
     Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 42 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 42 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено по-долу към настоящата покана.
За обезпечаване на I Национална аматьорска фолклорна академия (наем на зали, лектори-модератори, удостоверения, материали и др.) се включва такса участие.
При ранно записване и плащане на таксата за участие (до 09.02.2018г.): 65 лв.
При късно записване и плащане на таксата за участие (от 10.02.2018г. до 16.03.2018г.): 85 лв.
Сумарно цената на един участник, за двата дни, която включва: такса участие във форума, неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е: 107 лв. (при ранно записване до 09.02.2018г.) и 127 лв. (при късно записване, след 10.02.2018г.). Предварително се плаща само таксата за участие към организаторите, а остатъкът от 42 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.
Участниците във форума ще получат: удостоверение за участие.
 
Уважаеми Дами и Господа,
Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да открием красотата на българските народни танци.
Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 16.03.2018г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА или посетете нашия сайт).
Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 13.03.2018г., ако капацитета на хотела се запълни.
 
Организаторите си запазват правото на промени в изложената по-горе програма и дати (поради форсмажорни обстоятелства), като за това ще уведомят своевременно участниците.
 
Ако останете неудовлетворени, просто ни напишете възразително писмо и ние ще Ви върнем платената от Вас сума. Гарантирано!
 
Предложение на SPA-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско към участниците
В I Национална аматьорска фолклорна академия
 
Период: 21.04-22.04.2018 (1 нощувка).
Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 42,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е 66.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.
Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска застраховка и туристическа такса.
 
ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE
ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.
Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.
3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.
Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.
Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
13.00 – 22.00 ч. – български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.
Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;
Домашен любимец до 5,00 кг. : 10,00 лв. на ден;
Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла.
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.
При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.
Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.
Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.
Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.
Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.
 
 
Best Regards
mob: +359 895 58 24 24
e-mail: info@bansko-casakarina.com
web: www.bansko-casakarina.com
 
 

Среща между неправителствения сектор и МОН - 30.01.2018г.

научи повече

На 30.01.2018г. се проведе дългоочакваната среща между представители на неправителствения сектор, учебни заведения и МОН. 
На срещата, в която участва и Фондация "КУЗМАНОВ", бяха обсъдени принципни позиции за сътрудничеството между образователните институции и неправителствения сектор.
Признаваме си, дискусията беше на моменти доста разгорещена, но това е хубаво - явно е имало какво да си кажем :-)
Беше заключено, че НПО-секторът подпомага училищата и детските градини най-вече при: работата им с родителите, въвеждането на иновативни международни методи за работа, разработването и реализирането на проекти, обучителни квалификационни курсове за учители и др. Добрите практики идват от цялата страна и се надяваме тези добри примери да се множат във времето. 

Фондация "КУЗМАНОВ"

Ново партньорство с Асоциация за "Социална, Здравна и Правна Помощ”

научи повече

Днес, 29.01.2018г., Фондация "КУЗМАНОВ" и Асоциация за "Социална, Здравна и Правна Помощ”-гр. Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество. Двете неправителствени организации ще обединят сили при работата си в сферата на гражданските права. Целите на партньорството са: подпомагане осъществяването на адекватна защита и правоприлагане в сферата на защита правата и свободите на гражданите и децата; предоставяне на правна информация и разяснителни кампании за граждани; разясняване на правата и задълженията на гражданите и улесняване достъпа им до адекватна помощ от държавни органи.
От нашата работа сме констатирали, че нито институциите си знаят и спазват задълженията, нито гражданите си знаят и отстояват правата. Крайно време е да се промени това!

Образователно-културна инициатива между България и Русия

научи повече

 

До
Директорите на учебни заведения
в Р. България

 

П И С М О

относно: образователно-културна инициатива между учебни заведения в България и Русия

 

Уважаема Госпожо/Господин Директор,

Бихме желали да Ви представим най-новата образователно-културна инициатива на Фондация „КУЗМАНОВ“, Руския културно-информационен център в София, учебни заведения (детски градини и училища) в гр. Москва, Русия и „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

 

Информация за образователно-културната инициатива

Дейността е насочена  в две категории – култура и образование.  Споделяйки идеята, че една от основните задвижващи сили в света е образованието, то ние бихме желали да дадем възможността на български и руски учители и ученици да обменят иновативни образователни методи на преподаване между двете страни. Добре образованите ученици ще израснат добре образовани възрастни хора, които ще добавят стойност към брутния вътрешен продукт на страната и ще бъдат активно гражданско общество. Разбира се образователния обмен на ученици/учители между България и Москва ще бъде съпроводен и с културен такъв – запознаване с бита, историята и културата на двата народа. При своите пътувания учениците ще бъдат настанени в приемни семейства (българчетата в руски семейства, а русначетата, при посещението си у нас, в български семейства). Така младите граждани, на двете страни, биха били по-толерантни към другите нации и етноси и биха живели по-добре в голямото световно семейство.

 Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ вече посети и осъществи контакт с няколко руски детски градини и училища, намиращи се основно в Москва. Учебните заведения са изключително иновативни и на водещи позиции в Руската федерация.

Идеята ни е, например през март 2018г., български учители (от детски градини и училища) и ученици да посетят руска детска градина и училище. Българската делегация може да бъде съставена от:

-   директори и учители от училища;

-         директори и учители от детски градини;

-         ученици.

Например през април-май 2018г. ученици и учители от Русия да посетят България. Съответно руските деца да бъдат настанени при техните приятели от България, които са им вече били на гости, а чуждестранните учители – в хотел.

Двустранната образователна програма ще:

- даде възможност на учебни заведения (детски градини и училища) в България да се запознаят с руската образователна система (Бел. ред. – от посещението си в Москва смело може да заявим, че руската образователна система е изключително иновативна и ние може да заимстваме редица добри педагогически практики);

- българските и руски ученици да научат повече за културата, историята и традициите на другата нация;

- директори, учители от училища и детски градини в Русия ще посетят респективно учебни заведения в България, където да се запознаят с българската образователна система;

- руски ученици да посетят български ученици;

- не на последно място може да се проведат и няколко работни срещи между участниците в България, на които да бъдат подпомогнати при превръщането на учебните им заведения в иновативни и модерни. Да се създаде общност на учебни заведения в България, които да се подкрепят при общите си образователни инициативи.

Изложените по-горе дейности НЕ са изчерпателни и крайни и подлежат на обсъждане. Те имат за цел само да представят по-добре идеята за бъдеща работна среща.

 

     За кого е подходящ образователно-културния обмен между България и Русия:

-         директори и учители от училища;

-         директори и учители от детски градини;

НЕ е задължително учителите да владеят чужд език. Ще бъде осигурен преводач от страна на организаторите.

-       ученици около 16 годишна възраст (9, 10 или 11 клас). Желателно е учениците да знаят на добро ниво английски език или руски език или немски език;

-  представители на образователни инситуции (МОН, РУО, общини, неправителствени организации и др.).

 

Продължителност и условия за настаняване на българските участници в делегацията:

Продължителността на престоя на българската делегация в Русия ще бъде 5 дни през март 2018г. Учителите ще бъдат настанени в хотел, а учениците – в приемни семейства.

Учениците ще се запознаят с бъдещите си приятели от Русия предварително, чрез email, Facebook, Skaype и др. Учениците ще разработят предварително различни мини образователни проекти с руските ученици с цел да се опознаят по-добре. Проектите ще бъдат посветени на историята, културата и традициите на двата народа. При посещението си в Русия българските ученици ще бъдат настанени в семействата на връстниците си от Русия, с които са поддържали предварителна комуникация. Учениците, които пътуват до Москва ще бъдат помолени да поемат ангажимент на свой ред да посрещнат в България руските ученици и да им бъдат приемно семейство.

 

Разходи на участниците в образователно-културната инициатива:

Очаквани разходи на един участник за пътуването до Русия и обратно са:

-        за директори и учители – 0 лв.* ИЛИ 1200 лв.

- за ученици и представители на образователни институции – 1200 лв.

*Забележка: Цена от 0 лв. се полага на учител, който осигури и води група от 10 ученика. Така, ако от едно училище се събера група от 25 ученици, то 3 (трима) учители от училището ще участват в образователния обмен БЕЗПЛАТНО.

 

В цената са включени:

-         двупосочен самолетен билет София-Москва-София;

-         учителите се настаняват в двойна стая в хотел три или четири звезди в центъра на Москва, с включена закуска;

-  учениците се настаняват в приемни семейства, при руски ученици, техни връстници;

-      трансфер между летището и хотела и обратно;

- трансфер за три дни между хотела и училището/детската градина и обратно;

-       преводач от руски на български и обратно.

В цената НЕ са включени:

-        разходи за издаване на виза (около 60 лв.). Ние ще Ви съдействаме за издаването на виза, НЕ е необходимо да посещавате посолството на Руската федерация у нас или да си набавяте специални документи. Ние ще се погрижим за всичко по визата Ви;

-         разходи за храна за обяд и вечеря на участниците;

-         дневни;

-         разходи от личен характер;

-   други разходи


Подарък

   Учителите от учебните заведения (детските градини и училищата) от България, които участват в образователно-културната инициатива ще участват напълно БЕЗПЛАТНО в обучителен тематичен курс на Фондация „КУЗМАНОВ“, по техен избор,  който ще им донесе 1 квалификационен кредит. А училищата, които участват и с ученически делегации, ще получат напълно БЕЗПЛАТЕН обучителен тематичен курс за своя педагогически екип. Тези обучителни тематични курсове (обучения) за учители струват, обикновено, между 1000 – 3000 лв. на учебно заведение (в зависимост от големината на учебното заведение и броят включени учители в самото обучение). Всяко училище може да си избере тема също с 1 квалификационен кредит, а нашата организация – Фондация „КУЗМАНОВ“ ще проведе обученията, независимо в коя част от страната са, за своя сметка. Нашата организация работи по редица образователни въпроси и успешно провежда обучения вече над 3 години, в цялата страна. Като сме обучили вече около 6000 учители (от малки и големи учебни заведения), провели пет Национални Педагогически конференции (с над 140 участници във всяка конференция), издали три Сборника с добри педагогически практики и един Наръчник за родители. Повече за образователните ни инициативи може да откриете на www.foundationkuzmanov.com

 

        Уважаеми Дами и Господа,

       Ще се радваме да работим заедно по образователно-културен обмен между България и Русия.

Молим да заявите Вашето желание за участие най-късно до 16.02.2018г., като се свържете с представител на Фондация „КУЗМАНОВ“ (по удобен за Вас начин).

 

Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 16.02.2018г., ако има твърде много желаещи участници.

 

С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Работна среща по проект "Училището като център в общността" - 17.01.2018г.

научи повече
Днес проведохме, поредната работна среща с представителите на ОУ "Васил Левски"- Караджово, по проект "Училището като център в общността" на НМД.
След деловата част на срещата, в която обсъждахме предстоящите инициативи на школото, на което отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" е партньорска организация по проекта, се запознахме с новите иновативни методи на работа в училището.
Един такъв метод е рисуване върху стъкло (по специална техника). Снимката илюстрира тази техника. Не по-малко впечатляващо е и посланието, което получихме заедно с уникалното творение: "С пожелание за дългосрочно партньорство, позитивни емоции и удовлетворение  ! От екипа на ОУ "Васил Левски" с. Караджово"
Благодарим Ви, драги Колеги!

Дати за обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" - февруари 2018г.

научи повече

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

относно обучителен тематичен курс на тема

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Бихме желали да Ви поканим на обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас. Както си спомнянете ние проведохме подобни обучения, през месец декември 2017г., и в тях се включиха Колеги от регионите на: Благоеград, Пловдив, Плевен и София. Сега отдел "Образование и култура" на Фондация „КУЗМАНОВ“ ще проведе отново поредица от обучения в цялата страна на тема "Компютърно моделиране за III клас"

Информация за обучението:

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

По време на обучението ще се представят:

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“;

- специално разработен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който вярваме ще подпомогне учителя преподаващ предмета. Наръчникът ще бъде предоставен БЕЗПЛАТНО на всеки участник в обучението, като обучителен материал. Наръчникът за Учителя може да бъде закупен отделно, от учители не участващи в обученията, при цена от 25 лв/брой;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Обучението по "Компютърно моделиране за III клас" е одобрено от Министъра на образованието и науката и е вписано в Информационния регистър на МОН, със заповед № РД09-194/02.02.2018г..

     Дати:

Плануваме да проведем обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас по следния график:

За региона на Благоевград: 09.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 02.02.2018г. /включително/

 За региона на Пловдив: 12.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 05.02.2018г. /включително/

За региона на Пазарджик: 13.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 06.02.2018г. /включително/

За региона на Ямбол: 14.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 07.02.2018г. /включително/

За региона на Стара Загора: 15.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 08.02.2018г. /включително/

За региона на Варна: 16.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 09.02.2018г. /включително/

За региона на Бургас: 19.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 12.02.2018г. /включително/

За региона на Шумен: 20.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 13.02.2018г. /включително/

За региона на Велико Търново: 21.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 14.02.2018г. /включително/

За региона на Плевен: 22.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 15.02.2018г. /включително/

За региона на Видин: 26.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 19.02.2018г. /включително/

За региона на София: 28.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 21.02.2018г. /включително/

Изнесено тридневно обучение, за участници от цялата страна, в гр. Банско: 2, 3 и 4 април 2018г. /понеделник, вторник и сряда/ - заявки се приемат до 24.03.2018г. /включително/. Изнесеното тридневно обучение е различно от представените по-горе. На това обучение, освен теоритичните знания и нагледни примери представени от лектора, всеки участник ще има възможността сам, на персонален лаптоп, да упражни наученото и изготви компютърни програми, които да използва в преподавателската си дейност. За тридневното обучение най-вероятно ще изберем хотел "Каза Карина"- Банско, при цени от 42 лв. (на човек в двойна стая, на вечер, на база All Inclusive) и 69 лв. (на човек в самостоятелна стая, на вечер, на база All Inclusive). Таксата участие на един участник, за тридневното изнесено обучение, е 105 лв. и се заплаща към Фондация "КУЗМАНОВ".

Или общо разходи за тридневното изнесено обучение: 189 лв. на човек в двойна стая (84 лв. към хотела и 105 лв. към Фондация "КУЗМАНОВ").

 Конкретното място на провеждане на обучението ще бъде обявено допълнително, но това ще бъде подходяща зала в центъра на областния град.

Важно! Организаторите си запазват правото да прекратят по-рано, от обявеното, записването за дадена дата, ако групата за дадения регион стане твърде голяма.

     Продължителност:

            От 10:00 до 16:00 часа, в посочения ден, т.е. 8 академични часа присъствени и 8 академични часа он-лайн, в последваща дата. Общо (присъствени и он-лайн) 16 академични часа.

            Лектор:

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 За кого е подходящо обучението:

- начални учители;

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

- др.

Разходи на участниците в обучението:

Таксата за един участник в обучението е 49 лв, която се превежда предварително по банков път на Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Преди да извършите плащане, моля изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията. Обучение се провежда при минимум 30 участника.

Важно! Фондация „КУЗМАНОВ“ може да проведе обучение и на други места в България, когато има заявена група от минимум 30 участника.

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение на тема "Приобщаващо образование" -15.01.2018г.

научи повече

Може и да е грипна епидемия в област Перник, но отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" не се плаши от бацили :-)
Докато учениците от миньорския град се радват на извънредната ваканция и снега, то учители им от три училища: XVI ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Перник, ОУ "Христо Ботев" - Батановци и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дивотино проведоха обучителен тематичен курс на тема "Приобщаващо образование". В обучените обсъдихме изменената наредба по Приобщаващо образование, съпровождащата я документация, реда и начина за налагане на санкции на ученици, механизъма за тормоз и др. 

Това е поредна среща на Колегите от школата с екипа на Фондация "КУЗМАНОВ". Благодарим за доверието и вярваме, че скоро пак ще се видим.

ТЪРСИ СЕ! Нов Колега за екипа ни

научи повече

Ние сме една от активните неправителствени организации не само за региона на Пазарджик, но и за цялата страна.
За офиса ни в гр. Пазарджик търсим нов Колега за длъжността технически сътрудник (офис асистент).

Какво предлагаме?
- работа на пълен работен ден (ние не държим да стоите 8 часа в офиса. За нас е важно качеството, а не количеството);
- работна заплата от 800 лв. на месец (бруто) + командировъчни (когато се пътува в страната или чужбина) + средства за представително облекло;
- работа на трудов или граждански договор (в зависимост от Вашето желание);
- работа в офис, в офис сграда, в центъра на гр. Пазарджик;
- работа с документация (подреждане на документите на съответните им места, включително и на електронни данни);
- командировки в страната и понякога в чужбина, с цел подпомагане екипа на организацията при осъществяване на дейността й;
- техническият сътрудник (офис асистентът) приема заявки по телефона и електронната поща;
Ние Ви предлагаме не само работа, а работа с кауза, чрез която подпомагате различни обществени каузи, работите за развитието на гражданското общество и правите света около Вас малко по-добро място.

Какво търсим?
Идеалният кандидат би бил:
- мъж или жена със средно или висше образование;
- не е задължително да има опит по специалността, достатъчно е да има желание да учи;
- шофьорска книжка категория В;
- много добра компютърна грамотност - Ms Office, Internet, emails;
- много добри знания по български език - да умее да пише и говори правилно, да има умението да съставя кратки текстове - новини за Интернет страницата на организацията;
- добри познания по английски език (писмени и говорими);
- прецизност при изпълнение на поставените задачи и работата с документи;
- възможност за пътуване в страната и командировки;
- желание за развитие, работа по национални и международни образователни проекти;
- позитивна и креативна личност.

Как да кандидатствате?
Изпратете Вашето CV като посетите някой от линковете:
ЛИНК 1
ЛИНК 2.

Работна среща с представител на 44 НС-8.01.2018г.

научи повече

Фондация "КУЗМАНОВ" по традиция работи с всички институции, организации и граждани, които са ангажирани с българското образование. 

 

Така днес, 8.01.2017г., на работна среща в офиса на организацията ни беше г-жа Надя Клисурска-Жекова - депутат от 44 Народно събрание. Г-жа Клисурска-Жекова е член на "Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите" и с нея обсъдихме редица въпроси свързани с развитието на гражданското образование, гражданското общество и доброволчеството в страната. 

 

Надяваме се, че законодателната власт има волята да създаде условията за развитието на активно гражданско общество в България.

 

 

 

Фондация "КУЗМАНОВ" вече подаде завявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията

научи повече
От 1 януари 2018г. влязоха в сила изменения и допълнения към Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Един от новите моменти в закона е факта, че неправителствените организации (сдружения и фондации) ще се регистрират в специално създадения Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а не както до момента беше - в окръжните съдилища.
Това ще доведе до ред положителни промени: уеднаквяване на изискванията за регистрация/пререгистрация на ЮЛНЦ; отпадане на нуждата да се издават на всеки 6 месеца, от окръжните съдилища, удостоверения за актуално състояние на сдружението/фондацията; по-голяма прозрачност на дейността на неправителствените организации и т.н.
Законът дава право на три годишен преходен период (до 31.12.2020г.), но Фондация "КУЗМАНОВ" още днес, 05.01.2018г., подаде заявление А16 за пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (към Агенцията по вписванията) и до две седмици вече ще може да следите цялата информация за нас и от сайта на Търговския регистър.