menu

Наредба № 16 на МОН

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

относно обучителен тематичен курс на тема

Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Поради многобройните запитвания и нарастващия интерес от последните няколко дни, отдел "Образование и култура" на Фондация „КУЗМАНОВ“, в партньорство с "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД, има удоволствието да Ви покани отново на обучителен тематичен курс на тема Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите. Курсът има възможност да бъде посетен, както присъствено, така и онлайн.

Информация за обучението:

Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, който се базира на приетия на 08.12.2016г. и обнародван в Държавен вестник бр. 100, от 16.12.2016г. документ.

По време на обучението ще се представят:

-  практически насоки за прилагането на държавния образователен стандарт за управление на качеството в детските градини и училищата;

- обучение на членовете на работната група, които ще извършат самооценяването в учебните заведения (съгласно чл. 18, т. 2 от Наредба 16);

- насоки за изработване на стратегия за развитие на учебното заведение, план за действие към нея и карти за самооценка. Представяне на примерни такива;

- тълкуване на основните моменти в наредба № 16 на МОН;

- обучителни материали и насоки, които ще подпомогнат процеса на самооценяване в учебното заведение (в помощ на работната група);

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците

- удостоверение издадено от НВУ - гр. Велико Търново, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016г., с 1 квалификационен кредит.

            Дати:

Плануваме да проведем обучителния тематичен курс на тема Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите, както в цялата страна, по график, така и онлайн.

ДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ:

 

За региона на Смолян: 13.09.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 12.09.2017г. /включително/

 За региона на Благоевград: 20.09.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 13.09.2017г. /включително/

За региона на Кюстендил: 21.09.2017г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 14.09.2017г. /включително/

  За региона на Пазарджик: 26.09.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 19.09.2017г. /включително/

За региона на Шумен: 27.09.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 20.09.2017г. /включително/

За региона на Русе 28.09.2017г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 21.09.2017г. /включително/

За региона на Плевен: 29.09.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 22.09.2017г. /включително/

За региона на Враца: 02.10.2017г. /понеделник/ - заявки се приемат до 25.09.2017г. /включително/

 За региона на Пловдив: 03.10.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 26.09.2017г. /включително/

За региона на Перник: 04.10.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 27.09.2017г. /включително/

За региона на София-регион ще се проведе в гр. Ихтиман: 05.10.2017г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 28.09.2017г. /включително/

За региона на София: 06.10.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 29.09.2017г. /включително/

За региона на Хасково: 09.10.2017г. /понеделник/ - заявки се приемат до 02.10.2017г. /включително/

За региона на Стара Загора: 10.10.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 03.10.2017г. /включително/

За региона на Сливен: 11.10.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 04.10.2017г. /включително/

За региона на Ямбол: 12.10.2017г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 05.10.2017г. /включително/

За региона на Видин: 13.10.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 06.10.2017г. /включително/

За региона на Варна: 17.10.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 10.10.2017г. /включително/

За региона на Бургас: 18.10.2017г. /сряда/ - заявки се приемат до 11.10.2017г. /включително/

За региона на Кърджали: 19.10.2017г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 12.10.2017г. /включително/

 

Конкретното място на провеждане на обучението ще бъде обявено допълнително, но това ще бъде подходяща зала в центъра на областния град.

Важно! Организаторите си запазват правото да прекратят по-рано, от обявеното, записването за дадена дата, ако групата за дадения регион стане твърде голяма.

ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ:

20.10.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 16.10.2017г. /включително/. ВАЖНО: Уважаеми Колеги, Вие може да се включите напълно БЕЗПЛАТНО в онлайн обучението като е достатъчно в последния ред на формуляра за записване (където пише "Ако от Вашето учебно заведение има повече от един участник, моля попълнете трите имена и на другите участници тук:") да напишете думата БЕЗПЛАТНО. Тогава НЯМА да Ви бъде изпратена проформа фактура и удостоверение за преминато обучение, но ще може да изгледате цялото обучение напълно свободно и получите обучителни материали.

Начален час 14:00 часа.

Удостоверенията на участниците от онлайн обучението ще бъдат изпратени с препоръчано писмо до адреса на учебното им заведение.

 

            Продължителност:

            От 10:00 до 16:00 часа, в посочения ден, т.е. 8 академични часа присъствени и 8 академични часа он-лайн, в последваща дата. Общо (присъствени и он-лайн) 16 академични часа.

            Лектори:

            За конкретните дати ще използваме услугите на двама отделни лектори:

д-р Наталия Любенова - психолог, експерт по управление на качеството и доктор по социална педагогика. Методик фокусиран към решения на проблемни ситуации. Специалист по психодрама. Специализирала управление и мениджмънт на образованието. Работа в малки групи.

Г-н Атанас Кузманов - магистър по образование, разработващ докторантура по тема свързана с управление на качеството и системата на оценяване в средното образование към НВУ - Велико Търново. Учител и директор, автор на редица статии и съавтор на книги свързани с качеството на оценяването, добрите педагогически практики и системата на основното и средно образование.

 За кого е подходящо обучението:

-   директори/зам. директори на учебни заведения (училища и детски градини);

- учители, възпитатели и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, логопеди и други специализирани педагози;

-   лица и организации работещи в сферата на образованието.

Разходи на участниците в обучението:

Таксата за един участник в обучението е 45 лв, която се превежда предварително по банков път на "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД, в партньорство с Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Преди да извършите плащане, моля изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията. Обучение се провежда при минимум 30 участника.

 

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град или онлайн и да поговорим за управление на качеството в учебните заведения.

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

През месеците октомври-ноември 2017г. очаквайте нови дати за новите ни курсове като "Поведенчески особености и проблеми при децата и учениците".