menu

Обучение по ЕПЛР

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

относно обучителен тематичен курс на тема

Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От името на Фондация „КУЗМАНОВ“ бихме желали да Ви поканим на обучителен тематичен курс Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини.

Информация за събитието:

Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини е нов обучителен тематичен курс, разработен от специалистите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, който се явява продължение на БЕЗПЛАТНИЯ мега онлайн-семинар (събрал над 1000 учители от цялата страна) на тема „Структура на екипите за подкрепа на личностно развитие към детските градини/училищата“. С приемането на наредбата за Приобщаващо образование стана наложително оценката на децата със специални образователни потребности, както и на децата с гениални способности и тези с емоционално-поведенчески проблеми, да се извършва от Екипите за личностно развитие в училищата или детските градини. Как става това и по какъв начин? - въпроси, с които се сблъскват повечето директори и учители. Нашата цел е да Ви представим възможно най-пълна и адекватна информация за работата на Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини, съобразени с наредбата за Приобщаващо образование.

За целта е необходима оценка на функционирането на детето/ученика, която се извършва от екипа специалисти, които работят с детето/ученика, а това са: психолог, логопед, ресурсен учител и педагог (начален учител или учители по различните образователни предмети). Какво трябва да направят те и какви са възможните стандартизирани техники, които могат да използват в практиката си? Какви документи са нужни? - ще разберете именно по време на това специализирано обучение.

По време на обучението ще се представят:

-  практически насоки за работата на Екипа за личностно развитие в училището или детската градина (ЕЛР);

- набор от всички необходими документи за работата на ЕЛР;

- тълкуване на основните моменти в наредбата за Приобщаващо образование;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците

- удостоверение издадено от НВУ - гр. Велико Търново, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016г., с 1 квалификационен кредит.

            Дати:

Плануваме да проведем обучителния тематичен курс на тема „Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини“ в цялата страна, по график. Периодично ще обявяваме дати за различни региони в страната.

За региона на Пловдив: 17.02.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 03.02.2017г. /включително/- място: зала "Пълдин" на парк-хотел "Санкт Петербург" - гр. Пловдив

За региона на Кюстендил: 19.02.2017г. /неделя/ - заявки се приемат до 03.02.2017г. /включително/- място: зала в читалище "Братство 1869" - гр. Кюстендил

За региона на Плевен: 24.02.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 10.02.2017г. /включително/ - място: зала № 1 в хотел "Балкан" - гр. Плевен (бул. "Русе" № 85)

За региона на Пазарджик: 28.02.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 14.02.2017г. /включително/ - място: залата в читалище "Христо Ботев" - гр. Пазарджик (бул. "Георги Бенковски" № 36)

За региона на Варна: 10.03.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 24.02.2017г. /включително/ - място: голямата зала в Народна асторономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ - гр. Варна (ул. "Приморски парк" №4, на входа на Морската градина)

За региона на София: 14.03.2017г. /вторник/ - заявки се приемат до 28.02.2017г. /включително/ - място: зала № 2 в Съюз на архитектите в България - гр. София (ул. "Кракра" № 11)

За региона на Видин: 26.05.2017г. /петък/ - заявки се приемат до 12.05.2017г. /включително/ - място: конкретната зала ще бъде обявена след 12.05.2017г.

Конкретното място на провеждане на обучението ще бъде обявено допълнително, но това ще бъде подходяща зала в центъра на областния град.

Важно! Организаторите си запазват правото да прекратят по-рано, от обявеното, записването за дадена дата, ако групата за дадения регион стане твърде голяма.

             Продължителност:

            От 10:00 до 16:00 часа, в посочения ден, т.е. 8 академични часа присъствени и 8 академични часа он-лайн, в последваща дата. Общо (присъствени и он-лайн) 16 академични часа.

            Лектор:

            Г-жа Десислава Иванова - клиничен психолог и психотерапевт с успешна практика при консултирането и работата с деца, младежи и възрастни. Психолог към РЦПППО-София, град. Член на Съюза на психолозите в България, бивш член на ЕКПО комисии към РИО-София, град. Специализира транзакционен анализ в Белгия и е консултант по детска и младежка психология към МА-София.

 За кого е подходящо обучението:

-   представители на държавни образователни институции (Община, РУО и др.);

-   директори/зам. директори на учебни заведения (училища и детски градини);

- учители, възпитатели и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, логопеди и други специализирани педагози;

-   лица и организации работещи в сферата на образованието с деца със СОП или деца гении.

Разходи на участниците в обучението:

Таксата за един участник в обучението е 45 лв, която се превежда предварително по банков път на Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Преди да извършите плащане, моля изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията. Обучение се провежда при минимум 30 участника.

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град и поговорим за това ново училищно предизвикателство – приобщаващото образование.

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"