menu

Квалификационни курсове за Учители през месец октомври 2018г.

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

(обучени над 2 200 учители от нашата организация)

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ

(обучени над 1000 учители, от които над 500 само през месец юли 2018г.)

РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА/ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА

(обучени над 1 800 учители по темата)

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на престоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в трите обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И трите обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

 Приобщаващо образование - обучението е разработено изцяло на основа наредбата за Приобщаващото образование, която е в сила от 27.10.2017г. По време на курса ще бъдат разгледани и стъпките за налагане на санкции, механизмът за противодействие на тормоза и насилието, и цялостната документация, свързана с наредбата за "Приобщаващото образование".

  По време на онлайн обучението на тема "Приобщаващо образование" ще се представят:

- подробно представяне на наредбата за "Приобщаващото образование" и практическото й влияние върху работата на Учителя;

- изясняване на основните термини в нормативната уредба като: "обща и допълнителна подкрепа", "координатор на екип" и др.;

- процедурата за налагане на наказания, с практически примери от страна на Лектора;

- механизмът за противодействие на агресивните прояви и тормоза, в контекста на приобщаващото образование;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланки на документи, които трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на наредбата на "Приобщаващото образование". Документите ще бъдат предоставени на участниците на регистрираните от тях email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

    Презентационни умения на Учителя е обучителен тематичен курс, който помага на Учителя да отговори на съвременните изисквания за все по-добри и атрактивни умения за презентиране на учебния материал, с цел да предизвика интерес в децата и учениците, и задържи по-дълго тяхното внимание. Тези умения включват в себе си: вербална и невербална комуникация (езикът на тялото), стилът на отправяне на послания към аудиторията, цялостната структура на презентирания материал и помощните средства за постигане на наистина запомнящ се урок (презентация).

  По време на обучението на тема "Презентационни умения на Учителя" ще се представят:

- формулиране на позитивни и ясни послания от страна на Учителя в детската градина или училището;

- основи на вербалната и невербалната комуникация;

- как да направим интересна и запомняща се презентация?;

- видове технически средства и софтуерни програми в помощ на Учителя;

- оптимална структура на учебния час;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 Работа в мултикултурна/интеркултурна среда. Квалификационният курс подпомага по-добре да се разберат културата и обичайте на ромския етнос у нас, като по този начин Учителят, от една страна по-лесно може да комуникира с ромските родители, а от друга - да използва подходящи методи за привличане на ромските ученици към образователния процес. По време на обучението ще бъдат разгледани практически похвати за работа с ромски родители от различни групи. Обучението е изключително подходящо за учебни заведения с над 10% ромски деца/ученици.

  По време на обучението на тема "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" ще се представят:

- теоретични и практически насоки за привличане и работа с ромски родители;

- теоретични и практически насоки за привличане на деца/ученици към образователния процес;

- видове ромски групи;

- примерен план-график за работа на родителския клуб в учебното заведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

  Дати:

      Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

12.10.2018г. /петък/ за обучението на тема Приобщаващо образование заявки се приемат до 08.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

26.10.2018г. /петък/ за обучението на тема Презентационни умения на Учителя заявки се приемат до 22.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

28.10.2018г. /неделя/ за обучението на тема Работа в мултикултурна/интеркултурна среда заявки се приемат до 22.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

 

Начален час: 14:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

      Цената на всеки отделен обучителен курс е 25 лв. на участник.

Обучение "Приобщаващо образование" - 25 лв./участник.

Обучение "Презентационни умения на Учителя" - 25 лв./участник.

Обучение "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" - 25 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и за трите обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 10 лв., т.е. обучение "Приобщаващо образование" + обучение "Презентационни умения на Учителя" + обучението "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" = 75 лв. = 65 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до трите обучения и три удостоверения с по 1 квалификационен кредит. 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на дадено  обучение. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"