menu

Обучителен тематичен курс по "Компютърно моделиране за III клас"

 

 

П О К А Н А

 

относно БЕЗПЛАТЕН онлайн обучителен тематичен курс на тема

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,


 

Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ винаги е подкрепял Учителите в България под различна форма. Това правим и сега с онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас, с който бихме желали да подпомогнем колегите начални учители при подготовката им да водят този учебен предмет (ЗП) през следващата учебна година. 

 

Информация за обучението:

 

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

 

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

 

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

 

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

 

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

 

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

 

По време на БЕЗПЛАТНОТО онлайн обучение ще се представят:

 

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

 

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“. Примерно тематично разпределение;

 

- редица практически примери, поднесени от лектора;

 

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

 

        Всеки един може да се включи напълно БЕЗПЛАНО и свободно в обучението. Достатъчно е само да се регистрира. Ако сте се регистрирали, но не може в дадения ден и час да бъдете пред компютъра и да участвате в онлайн обучението, то няма да изпуснете нищо, защото ние ще Ви изпратим, на регистрирания от Вас email, пълен запис от обучителния курс.

 

        Учителите, които биха желали да получат допълнително и:

 

- специално разработен електронен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който ще Ви помогне при подготовката и преподаването по учебния предмет. Наръчникът съдържа 53 страници, формат А4, теоретични и практически насоки разработени от нашите експерти. Също така има и над 20 разработени компютърни проекта, които може директно да използвате в часовете по Компютърно моделиране в III клас;

 

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Обучението по "Компютърно моделиране за III клас" е одобрено от Министъра на образованието и науката и е вписано в Информационния регистър на МОН, със заповед № РД09-194/02.02.2018г..

 

        Колегите, които желаят да получат и допълнителния пакет (електронен Наръчник за Учителя и удостоверение с 1 квалификационен кредит, одобрено от МОН) трябва да заявят това си желание при регистрацията. Цената на допълнителния пакет (включващ и наръчника и удостоверението) е 49 лв, която сума се превежда по банков път към партньорската организация на Фондация „КУЗМАНОВ“ - "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД. Всеки, който е заявил допълнителния пакет ще получи материалите си (удостоверението и CD с наръчника) до една седмица след датата на обучението като същите ще Ви бъдат изпратени до посочен от Вас офис на „Еконт“, също напълно БЕЗПЛАТНО.

 

     Дата:

 

Плануваме да проведем онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас на 03.04.2018г. /по време на пролетната ваканция, във вторник/ - заявки се приемат до 30.03.2018г. /включително/

 

     Начален час: 14:00 часа (позволете да Ви напомним, че ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис на посочения от Вас email).

 

            Лектор:

 

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

 

ИЛИ

 

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- начални учители;

 

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

 

- др.

 

Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

 

Колегите, които ще заявят допълнителния пакет (удостоверение и наръчник), моля преди да извършите плащане, изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията.

 

 

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"