menu

Обучителен тематичен курс по "Компютърно моделиране за III клас"

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

относно обучителен тематичен курс на тема

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Бихме желали да Ви поканим на обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас. Както си спомнянете ние проведохме подобни обучения, през месец декември 2017г., и в тях се включиха Колеги от регионите на: Благоеград, Пловдив, Плевен и София. Сега отдел "Образование и култура" на Фондация „КУЗМАНОВ“ ще проведе отново поредица от обучения в цялата страна на тема "Компютърно моделиране за III клас"

Информация за обучението:

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

По време на обучението ще се представят:

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“;

- специално разработен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който вярваме ще подпомогне учителя преподаващ предмета. Наръчникът ще бъде предоставен БЕЗПЛАТНО на всеки участник в обучението, като обучителен материал. Наръчникът за Учителя може да бъде закупен отделно, от учители не участващи в обученията, при цена от 25 лв/брой;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Фондация "КУЗМАНОВ" очаква всеки момент обучението ни по "Компютърно моделиране за III клас" да бъде одобрено от Министъра на образованието и науката и да бъде вписано в Информационния регистър на МОН. Ако Министърът се забави с този акт, то удостоверенията на участниците ще бъдат издадени от името на университета НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново.

     Дати:

Плануваме да проведем обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас по следния график:

За региона на Благоевград: 09.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 02.02.2018г. /включително/

 За региона на Пловдив: 12.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 05.02.2018г. /включително/

За региона на Пазарджик: 13.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 06.02.2018г. /включително/

За региона на Ямбол: 14.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 07.02.2018г. /включително/

За региона на Стара Загора: 15.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 08.02.2018г. /включително/

За региона на Варна: 16.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 09.02.2018г. /включително/

За региона на Бургас: 19.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 12.02.2018г. /включително/

За региона на Шумен: 20.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 13.02.2018г. /включително/

За региона на Велико Търново: 21.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 14.02.2018г. /включително/

За региона на Плевен: 22.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 15.02.2018г. /включително/

За региона на Видин: 26.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 19.02.2018г. /включително/

За региона на София: 28.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 21.02.2018г. /включително/

Изнесоно тридневно обучение, за участници от цялата страна, в гр. Баснко: 2, 3 и 4 април 2018г. /понеделник, вторник и сряда/ - заявки се приемат до 24.03.2018г. /включително/. Изнесеното тридневно обучение е различно от представените по-горе. На това обучение, освен теоритичните знания и нагледни примери представени от лектора, всеки участник ще има възможността сам, на персонален лаптоп, да упражни наученото и изготви компютърни програми, които да използва в преподавателската си дейност. За тридневното обучение най-вероятно ще изберем хотел "Каза Карина"- Банско, при цени от 42 лв. (на човек в двойна стая, на вечер, на база All Inclusive) и 69 лв. (на човек в самостоятелна стая, на вечер, на база All Inclusive). Таксата участие на един участник, за тридневното изнесено обучение, е 105 лв. и се заплаща към Фондация "КУЗМАНОВ".

Или общо разходи за тридневното изнесено обучение: 189 лв. на човек в двойна стая (84 лв. към хотела и 105 лв. към Фондация "КУЗМАНОВ").

 Конкретното място на провеждане на обучението ще бъде обявено допълнително, но това ще бъде подходяща зала в центъра на областния град.

Важно! Организаторите си запазват правото да прекратят по-рано, от обявеното, записването за дадена дата, ако групата за дадения регион стане твърде голяма.

     Продължителност:

            От 10:00 до 16:00 часа, в посочения ден, т.е. 8 академични часа присъствени и 8 академични часа он-лайн, в последваща дата. Общо (присъствени и он-лайн) 16 академични часа.

            Лектор:

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 За кого е подходящо обучението:

- начални учители;

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

- др.

Разходи на участниците в обучението:

Таксата за един участник в обучението е 49 лв, която се превежда предварително по банков път на Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Преди да извършите плащане, моля изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията. Обучение се провежда при минимум 30 участника.

Важно! Фондация „КУЗМАНОВ“ може да проведе обучение и на други места в България, когато има заявена група от минимум 30 участника.

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"