menu

Квалификационни курсове за Учители през месец януари 2019г.

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

МЕНИДЖМЪНТ НА ГРУПАТА/КЛАСА

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ (и БЕЗПЛАТНО ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕТИКЕТ НА УЧИТЕЛЯ)

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Бихме желали да Ви поканим на престоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в трите обучения.

 

Информация за обученията:

     И трите обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

 

 Мениджмънт на класа е обучение разработено изцяло на основа уменията, които съвременният учител трябва да притежава, за да води успешно и атрактивно образователния процес по време на учебен час. По време на курса ще бъдат разгледани успешни педагогически практики по темата, както от България, така и от чужбина, ще бъдат представени типовете ученическо поведение и типовете учителско поведение, ще бъде обърнато внимание на традиционните и интерактивни методи на обучение и тяхното място в учебния час, както и много други теорeтични и практически насоки за успешно менажиране на класа. По време на курса се предвижда да бъде излъчен запис на интервю с г-жа Петя Ганчовска, която е преподавател в колеж в САЩ, експерт в областта на мениджмънта и ще ни представи обзорно образователната система в САЩ.

  По време на обучението на тема "Мениджмънт на класа" ще се представят:

- задaчите на учителя-мениджър и организиране на учебното пространство;

- стилове управление на класа;

- как да постигнем висока производителност и удовлетвореност в класната стая?;

- стилове на преподаване;

- различни типажи на ученическо поведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

 Интерактивни методи на обучение - обучението предлага подходи за активно включване на децата и учениците в учебните часове, и учебния процес. Чрез интерактивни методи се задържа вниманието на децата и учениците и се провокира мисленето и въображението им, което води до по-активно участие на децата/учениците в обучителния процес, преподавания материал и постигане на по-добри учебни резултати. Този метод на обучение помага на преподавателя да идентифицира лидерите в класа и начините за делегиране на отговорности. В практическата част на курса се представят редица интерактивни педагогически подходи, както в детската градина, така и в училище, които са достигнали до нас чрез срещите ни с хиляди Учители и участници в нашите вече успешно проведени шест Национални Педагогически конференции

  По време на онлайн обучението на тема "Интерактивни методи на обучение" ще се представят:

- съвременни педагогически подходи за интерактивни методи на преподаване;

- редица примери за добри педагогически практики, които нашия екип е срещнал в цялата страна по време на обучения и реализираните шест Национални Педагогически конференции;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- обучителни материали по темата;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

Портфолио на Учителя - обучението е разработено съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, наредба № 12 от 1.09.2016г. на МОН и други нормативни документи свързани с онагледяването на професионалното развитие и работата на Учителите. В курса има заложена и практическа част свързана с изготвянето на индивидуално портфолио. 

  По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

 - теоретични и практически насоки за изготвяне на Портфолио на Учителя, съгласно наредба № 12 на МОН и другите нормативни документи;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланка на Учителско портфолио, с включени минималните изисквания. Формулярът на портфолио ще бъде изпратен на регистрираните от участниците email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.  

Професионален етикет на Учителя - обучението е с опция за БЕЗПЛАТНО включване на колеги, които до момента са участвали поне в един квалификационен курс на Фондация "КУЗМАНОВ". Курсът е изцяло практически структуриран и цели да представи на участниците съвременните, световни, изисквания за Учителски етикет.

Обучителният тематичен курс се води от д-р Елена Колева - преподавател по мениджмънт и бизнес етикет в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов. 

  По време на БЕЗПЛАТНОТО обучение на тема "Професионален етикет на Учителя" ще се представят:

 - изискванията за етикет при комуникация - писмена и устна на Учителя, с практически насочки и примери;

- изискванията за етикет за облеклото (дрескода - dress-code) на Учителя, с редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- препоръчана литература, която да продължи обучението на участниците по темата;

- НЕ СЕ предвижда издаване на удостоверение за завършен курс. Обучението е в подкрепа на Българските Учители.

 

  Дати:

      Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

 

04.01.2019г. /петък/ за обучението на тема Мениджмънт на класазаявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

05.01.2019г. /събота/ за обучението на тема Интерактивни методи на обучение заявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

13.01.2019г. /неделя/ за обучението на тема Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя заявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

 Начален час: 14:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

 

         Цена:

      Цената на всеки отделен обучителен курс е 29 лв. на участник.

 

Обучение "Мениджмънт на класа" - 29 лв./участник.

Обучение "Интерактивни методи на обучение" - 29 лв./участник.

Обучение "Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя" - 29 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и за трите обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 12 лв., т.е. обучение "Мениджмънт на класа" + обучение "Интерактивни методи на обучение" + обучението "Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя" = 87 лв. = 75 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до трите обучения и три удостоверения с по 1 квалификационен кредит. 

 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

 

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

 

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

 

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на дадено  обучение. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Молим да подавате само по една заявка, за да не става объркване. Ако се налага да промените заявката си, то моля свържете се с представител на Фондация "КУЗМАНОВ" по телефона или ни напишете писмо, от колкото да подвате нова заявка. Благодарим Ви предварително! 

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

 

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"