menu

Онлайн обучителни тематични курсове за Учители

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на предстоящите онлайн обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в двете обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И двата обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ" и са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г. 

  Приобщаващо образование - обучението е разработено изцяло на основа наредбата за Приобщаващото образование, която е в сила от 27.10.2017г. По време на курса ще бъдат разлгледани и стъпките за налагане на санкции, механизмът за противодействие на тормоза и насилието, и цялостната документация, свързана с наредбата за "Приобщаващото образование".

  По време на онлайн обучението на тема "Приобщаващо образование" ще се представят:

- подробно представяне на наредбата за "Приобщаващото образование" и практическото й влияние върху работата на Учителя;

- изясняване на основните термини в нормативната уредба като: "обща и допълнителна подкрепа", "координатор на екип" и др.;

- процедурата за налагане на наказания, с практически примери от страна на Лектора;

- механизмът за противодействие на агресивните прояви и тормоза, в контекста на приобщаващото образование;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланки на документи, които трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на наредбата на "Приобщаващото образование". Документите ще бъдат предоставени на участниците или на CD или на регистрираните от тях email-и;

 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

     Портфолио на Учителя - обучението е разработено съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, наредба № 12 от 1.09.2016г. на МОН и други нормативни документи свързани с онагледяването на професионалното развитие и работата на Учителите. В курса има заложена и практическа част свързана с изготвянето на индивидуално портфолио. 

  По време на онлайн обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

 - теоретични и практически насоки за изготвяне на Портфолио на Учителя, съгласно наредба № 12 на МОН и другите нормативни документи;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланка на Учителско портфолио, с включени минималните изисквания. Формулярът на портфолио ще бъде изпратен на регистрираните от участниците email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

  

     Дати:

 

Плануваме да проведем онлайн обучителните тематични курсове на следните дати:

02.06.2018г. /събота/ за обучението на тема Приобщаващо образование заявки се приемат до 27.05.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

08.06.2018г. /петък/ за обучението на тема Портфолио на Учителя заявки се приемат до 03.06.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 36 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

        Цената на всеки отделен обучителен курс е 49 лв. на участник.

Обучение "Приобщаващо образование" - 49 лв./участник.

Обучение "Портфолио на Учителя" - 49 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и в двата обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 10 лв., т.е. обучение "Приобщаващо образование" + обучение "Портфолио на Учителя" = 98 лв. = 88 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до двете обучения и две удостоверения с по 1 квалификационен кредит.

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" до 14 работни дни след приключване на обучението. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е БЕЗПЛАТНА за Вас.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"