menu

проект - Ученическо онлайн списание ЩЪРКЕЛ

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" в партньорство със сдружение „Шанс чрез умения“, сдружение „Обединение Светилник България“, Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „Равностойно партньорство” – София и  Радио Брайл FM и АРДУС (Асоциация на родителите на деца с увреден слух) – Пловдив и София спечелиха прокет към Столична община, направление "Култура на общността", програма 9 "Активно участие" на тема Ученическо онлайн списание „Щъркел“.

   Ученическото онлайн списание «Щъркел» е продължение на Социален проект «Щъркелите» (http://storks.biz/ ), който бе осъществен от Сдружение «Шанс чрез умения» в периода септември 2015 – април 2016 г. Списание «Щъркел» е интерактивен образователен и социален проект, който има за цел да провокира творческата активност и социалната ангажираност на децата от цяла България. То може да се превърне в една виртуална аудио-визуална платформа на всички деца и младежи от страната до 18 години, вкл. и на такива със специални потребности. В списанието ще намерят място и българчетата извън България, деца-чужденци, пребиваващи в България, или от други страни, които да пишат на своя език. Предвижда се в списанието да бъдат публикувани журналистически и литературни произведения, рисунки, графики, фотографии, преводна литература, очерци и пр. – цялото многообразие на ученическото творчество.

В основата на проекта стои създаването на ученическа редколегия на сп. «Щъркел» и 5 творчески школи, пряко свързани със съдържанието и визията на списанието. Школите са: журналистическа; за творческо писане; 2 арт школи – една терапевтична и втора - за изработване на илюстрации към авторските детски литературни и журналистически материали; и  фотографска школа. Подготвените материали ще бъдат публикувани в сп. «Щъркел». Предвижда се участието на доброволци-студенти от специалност «Журналистика», българска и друга филология, художествени специалности, музика и др., както и на активното включване на деца и младежи със специални потребности – основно с увреден слух и зрение.  Сп. «Щъркел» си поставя задача да открива таланти и да спомага за тяхното развитие, предоставяйки им възможност да осъществят потенциала си. То може да се превърне във виртуална платформа за изява на техните дарби, като същевременно ги накара да се почувстват високо оценени, приети и обичани. Продължавайки традицията на Социален проект «Щъркелите», онлайн списание «Щъркел» може да се превърне в благоприятна среда, където децата и младежите «в норма» и децата и младежите със СОП да развиват заедно своите дарби, без да бъдат разделяни. В проекта е предвидено обявяването на национален конкурс за есе, приказка, стихотворение, рисунка и фотография, на тема: «България – врата към Европа», посветен на събитието «София – град-домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.», а също и провеждането на летен «Щъркел фест» в парк «Врана». Участниците в проекта ще имат възможност да участват в градски културни събития и литературни четения в хода на целия проект. Финалът на проекта ще се състои през декември 2017 г.