menu

Сайт и Е-дневник за учебни заведения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                Отдел „Образование и култура“ на Фондация КУЗМАНОВ, в партньорство с КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД и софтуерна компания „Тактикс Груп“ ООД, би желал да Ви предложи една изключително актуална за учебните заведения услуга – интернет сайт и електронен дневник.

                Информация за:

Фондация „КУЗМАНОВ“ е неправителствена организация, основана през 2010г., в обществена полза. Ние подкрепяме и реализираме различни дейности в областите: образование, култура, социални дейности, младежки дейности, спорт и туризъм.

От 2015г. отдел „Образование и култура“ на организацията ни провежда обучения на различни теми в цялата страна. Към настоящия момент имаме обучени над 6 500 представители на учебни заведения, институции, родители и представители на различни фирми.

С цел проследяване качеството на предлаганите от нас обучителните услуги се сертифицирахме по ISO 9001:2015.

Повече информация за нашата организация може да видите на сайта http://www.foundationkuzmanov.com

Настоящата инициатива Фондация КУЗМАНОВ реализира в партньорство с КУЗМАНОВ ОБРАЗОВИЕ ЕООД, която е отговорна за издаването на финансово-оправдателните документи.

„Тактикс Груп“ ООД – софтуерна и проджект мениджмънт компания, която разработва софтуер за българския и международния пазар, управлява платформата „Уебинария.бг“ и провежда обучения.

                Интернет сайт и електронен дневник за учебни заведения в България

                Нашата цел е да подкрепим учебните заведения (детски градини и училища), от цялата страна, при направата, поддръжката и слагането на информация в интернет сайтовете им. Чрез един хубав и добре поддържан интернет сайт учебните заведения ще могат да отговорят на:

- Наредба № 16 на МОН, в която се изисква всички учебни заведения да популяризират на интернет сайтовете си стратегията за развитие на учебното заведение, планът за действие към нея и дейностите, които са предприели за подобряване качеството на образованието в даденото учебно заведение (тази информация е публична минимум 4 години);

- изискванията на наредба № 12 на МОН и на наредба № 5 на МОН (за детските градини) за изготвяне на портфолиа на учителите и портфолиа на децата/учениците. В сайта сме приложили БЕЗПЛАТНИ примерни бланки, които ще Ви бъдат от полза при изготвянето на портфолиата;

- правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като чрез интернет сайта ще се оповестяват публично поканите до членовете на обществения съвет, решенията му и друга важна информация свързана с функционирането му;

- профил на купувача – една секция задължителна вече за учебните заведения, които обявяват обществени поръчки;

- информация за приема в учебното заведение, бюджета (който задължително се публикува публично след приемане от страна на Педагогическия съвет), галерия със снимки, програми и проекти и много други.

Не на последно място трябва да се има в предвид, че сайтът по-добре рекламира и популяризира дейността на едно учебно заведение и привлича повече деца/ученици към детските градини/училищата, които имат хубави и поддържани сайтове.

Чрез допълнителната услуга Електронен дневник ние ще Ви помогнем да отговорите на изискванията заложени в закона за Предучилищно и училищно образование и наредба № 8 на МОН, в която се предвижда от учебната 2018/2019 година въвеждането на електронен дневник. Електронният дневник, който Ви предлагаме е съобразен изцяло с нормативната уредба в страната. Услугата „Електронен дневник“ е допълнителна услуга, която всички наши потребители на интернет сайтове ще могат да тестват безплатно от месец декември 2017г. от сайтовете си.

За да придобиете най-обща представа как ще изглежда Вашият сайт, то последвайте линка – САЙТ на ОУ „Васил Левски“ – с. Българи (кликнете с мишката върху думите САЙТ на ОУ „Васил Левски“ – с. Българи). Моля да имате в предвид, че това е илюстративен (примерен) сайт на учебно заведение. Ако решите да се възползвате на нашата услуга за изработка на Вашия сайт и цялостната му поддръжка, то Вашият сайт ще изглежда по този начин, но в него ще бъде включена информация и снимки за Вашето учебно заведение. Всички документи в менютата и подменютата ще се отварят с Ваша информация и там ще бъдат сложени Ваши документи.

Оферта на Фондация КУЗМАНОВ и партньорите й към учебните заведения в страната.

Ние предлагаме на Вашето учебно заведение:

-          Направата и пълната поддръжка на сайт, който е със същия формат показан на САЙТ на ОУ „Васил Левски“ – с. Българи (кликнете с мишката върху думите САЙТ на ОУ „Васил Левски“ – с. Българи);

-          Имате 30 дни тестов период да се уверите в качеството на предлаганата услуга;

-          Индивидуална информация за Вашето учебно заведение, която да бъде публикувана в сайта;

-          Електронен дневник, който е интегриран в сайта Ви и е допълнителна услуга, която ще стартира от декември 2017г.;

-          БЕЗПЛАТНО обновяване на информацията в сайта Ви в срок до 24 часа след подаването й от Ваша страна;

-          Домейн и хостинг на сайта Ви. Ако желаете, то Вашето учебно заведение може да бъде прехвърлено и на друг домейн и хостинг, който Вие ще си закупите отделно;

-          Договор за изработка и поддръжка, заплащане на абонаментни такси по банков път и насрещна фактура от наша страна.

 

Като допълнителни и БЕЗПЛАТНИ услуги към Вашия сайт ние Ви предлагаме още и:

-          Изпращане на email-а на учебното Ви заведение всички новости и актуализации свързани със закона за Предучилищното и училищното образование и съпътстващите го наредби;

-          Периодично изпращане (минимум веднъж в месеца) на email-а на учебното Ви заведение информация за национални и международни проекти и инициативи свързани с образованието в детските градини и училищата;

-          БЕЗПЛАТНО включване на до 3 учители, на учебна година, от Вашето учебно заведение в един онлайн обучителни тематични курсове на Фондация КУЗМАНОВ и КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД. Всяко едно обучение ще донесе 1 квалификационен кредит на всеки учител;

-          Отстъпка от 10% за всеки учител в онлайн или присъствен обучителен тематичен курс организиран от Фондация КУЗМАНОВ и КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД;

-          Отстъпка от 10% за всеки участник в Националните Педагогически конференции на Фондация КУЗМАНОВ;

-          БЕЗПЛАТЕН достъп до ресурсите на Фондация КУЗМАНОВ (безплатни онлайн обучения, безплатни електронни наръчници с добри педагогически практики и други).

Уважаеми Колеги,

Ако предлаганите от нас условия и примерен разработен сайт Ви допадат, то може да заявите изработката на Вашия сайт и той ще бъде готов до 7 работни дни. Може да го ползвате и тествате в продължение на 30 дни.

Ако предлаганата от нас услуга Ви удовлетворява, то ние ще продължим да поддържаме Вашия сайт и да Ви предложим всички ДОПЪЛНИТЕЛНИ услуги при месечен абонамент от 35 лв.

Ако желаете да направите поръчка за изработка на сайт, то моля попълнете следната ЗАЯВКА (кликнете с мишката върху думата ЗАЯВКА).