menu

КНИГА: Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование

     Уважаеми Дами и Господа,

   Бихме желали да Ви представим поредната книга, съдържаща добри Педагогически практики от цялата страна. След предходните издания: "Учителски наръчник", "Родителски наръчник", "Сборник с добри Педагогически практики от цяла България" (книгите може да откриете на нашия сайт, като може дори да изтеглите "Родителски наръчник" напълно БЕЗПЛАТНО), събрали богатия опит на Учители от цяла България при работата им с ученици и техните родители, с радост Ви представяме и "Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование". Сборникът съдържа над 450 страници, на които са представени реални добри Педагогически практики и доклади на Учители от цялата страна, представени по време на V Национална Педагогическа конференция, 24-26.11.2017г., в гр. Банско. На форума взеха участие над 140 Педагози от цялата страна, като в Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование са публикувани всички изложени доклади.
Списък на докладчиците и представените от тях теми може да видите в списъка по-долу. 

   Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", Ви предлага да закупите, според нас, тази наистина ценна книга, събрала опита на Българските Просветители и представен по време на V Национална Педагогическа конференция. Вашият екземпляр може да я заявите като последвате линка - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАВКА).
Цената на сборника е 29 лв., който съдържа над 450 страници материали. Това е крайна цена! В нея е включена и БЕЗПЛАТНА за Вас доставка, до посочен от Вас офис на "Еконт".
   Книгата може да закупите, както от името на физическо лице, така и от името на институция (учебно заведение, община, неправителствена организация и т.н.), като ние ще Ви издадем надлежно фактура.
Плащането може да извършите по банков път/Easy Pay/Еконт и др. най-късно до 09.07.2018г.
   Важно! Сборникът с добри Педагогически практики за иновативно образование може да поръчате само за ограничен период от време - до 08.07.2018г. /включително/. След тази дата повече поръчки НЯМА да бъдат приемани и единствената възможност да си набавите безценната книга е като участвате в VI Национална Педагогическа конференция (през ноември 2018г.), когато същата ще бъде раздадена на участниците във форума. Заявените сборници ще бъдат изпратени до избрания от Вас офис на "Еконт" в периода 23-27.07.2018г. 


   За поръчка на сборника, моля попълнете ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

   С уважение,

   Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

  

Автор/ автори

Тема на доклада

Юлия Ненова

Приобщаващо образование в детската градина- взаимодействие ДГ-деца-родители

Галина Попова

Екологичното предприемачество - иновативно образование с много възможности

Асен Зашев

Блок - часове

Лидия Василева

Частна немска гимназия "Ерих Кестнер" - иновативно училище. Въвеждане на проектна седмица като иновативен метод за обучение.

Лидия Василева

Работа по проекти като метод за обучение – теория и практика

Татяна Дренска, Грета Тихомирова Енчева

Общуване с родителите в социалната мрежа facebook

Мариана Добрева

Отношенията на детето към членовете на семейството - изследване

Силвия Тодорова Митрофанова

Проект "Диви и щастливи"

Маруся Йончева

Социалната компетентност на децата от подготвителна група

Мария Николова

Развиване на житейски умения у   учениците от ромски произход в часовете по български език и литература

 

Успешна социализация на деца със СОП

Снежана Найденова

Социални аспекти на приобщаващата среда

Зоя Кокалова

Уникалният свят на Марти и неговите малки учители

Ина Петрова

Да разпознаем, разберем и помогнем на децатата със сензорна дезинтеграция

Йорданка Начева, Пенка Неделкова

Евфективно педагогическо взаимодействие учител-дете-родител-институция

Албенка Игнатова, Вилма Великова и Руси Русев

Приобщаващото училище - едно училище за всички

Димитринка Георгиева

Приложението на Office 365 за качествено образование

Даниела Атанасова

Използване  на съвременните  образователни технологии в часовете по Човекът и природата

Пламена Цветанова

Формиране на ценности у децата в партньорство с родителите

Любомира Любенова Пенева

"Един ден от живота ми в училище"

Виолина Иванова Величкова

Добри практики и осъществяване на допълнителната подкрепа на децата със специални образователни потребности в ОУ " Д-р Петър Берон"

Паолина Станчева

Ателие- допълнителна форма на педагогическо взаимодействие с открити възможности за приобщаващо образование

Пламена Неделчева

Новаторският дух на малък човек с голяма стъпка

Марияна   ХристеваЕвгения Василева

„ACT  TOGETHER – BE  CREATIVE!“ - сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Станислава Йосифова Бекярова

Здрави и силни растем

Радостина Чейрекова, Даниела Колева

Здравно хигиенни навици при деца от 3-5 години

Блага Петрова Енева

Усъвършенстване грамотността на учениците от IV клас чрез възприемане, интерпретиране и създаване на текст в часовете за самоподготовка

Севдие Алиева

еТУИНИНГ ПРОЕКТ „ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ“/ еTWINNING PROJECTS „MOVEMENT4KIDS”

Милена Маринова

Социометрията в помощ на приобщаващото образование

Вяра Данева

Съвременно състояние на проблема за емоционалната интелигентност в предучилищна възраст.

Мария Бозукова

Подвижните игри за ориентиране в тримерното пространство при 5-6 годишните деца

Елена Михайлова

Игрови техники и упражнения за   развитие на емоционалната интелигентност като неделима част от адаптационния процес на 3-4-годишните деца

Татяна Трикова

Внедряване на ИКТ в образователния процес – инструмент за създаване на интерес у подрастващите

Силвия Маринова

Иновации в обучението по Човек и общество с цел овладяване на учебния материал и постигане на по - високи резултати.

Кристина Бонева, Ангелина Иванова

Образователна интеграция на ученици от ромски произход чрез извънкласни дейности

Райна Иванова

Развитие на познавателен интерес и творческо въображение чрез работа с природни материали в предучилищна възраст.

Мариана Халачева

Туристически клуб за ученици „Пирински стражи” –педагогическа практика за създаване и развитие на екологичномислещи личности

Лиляна Шаламанова

Целодневното обучение  в начален етап на Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велинград – работилница за таланти и бъдещи откриватели

Василка Кънева

Учителят и мотивацията на ученици билингви в начален етап на образование

Илияна Кътева

Иновативни подходи на преподаване на ученици,обучавани в мултикултурна среда

Анелия Андреева/Галя Цолова Велкова Андреева

ПРОГРАМА ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС НА 20. ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“

Маргарита Теохарова Спирова

Родителски кът  - дейности за превръщането на родителите в партньори на училището по програма Еразъм+