menu

КНИГА: Сборник с добри Педагогически практики от цяла България

Уважаеми Дами и Господа,

Бихме желали да Ви представим поредната книга, съдържаща добри Педагогически практики от цялата страна. След предходните два сборника "Учителски наръчник" и "Родителски наръчник" (и двата наръчника може да откриете на нашия сайт, като може дори да изтеглите "Родителски наръчник" напълно БЕЗПЛАТНО), събрали богатия опит на Учители от цяла България при работата им с ученици и техните родители, с радост Ви представяме и "Сборник с добри Педагогически практики от цяла България". Сборникът съдържа над 350 страници, на които са представени реални добри педагогически практики и доклади на Учители от цялата страна, представени по време на IV Национална Педагогическа конференция, 2-4.12.2016г., в гр. Банско. На форума взеха участие над 140 Педагози от цялата страна, като в Сборник с добри Педагогически практики от цяла България са публикувани всички изложени доклади.
Списък на докладчиците и представените от тях теми може да видите в списъка по-долу (списъкът не е напълно изчерпателен, защото в хартиения вариант на сборника има поместени доклади и извън прикачения списък).

Ако желаете да получите, според нас, тази наистина ценна книга, събрала опита на Българските Просветители и представен по време на IV Национална Педагогическа конференция, то може да я заявите от тук - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАВКА).
Цената на сборника е 25 лв., който съдържа над 350 страници материали. Това е крайна цена! В нея е включена и доставка с препоръчано писмо.
Книгата може да закупите, както от името на физическо лице, така и от името на институция (учебно заведение, община, неправителствена организация и т.н.), като ние ще Ви издадем надлежно фактура.
Плащането се извършва по банков път, на база Вашата заявка и издадената фактура.
Доставката на книгата очаквайте с препоръчано писмо, за наша сметка, на посочен от Вас адрес при подаване на заявката.

За поръчка на сборника, моля попълнете ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

Ако имате допълнителни въпроси - оставаме на Ваше разположение.

С уважение,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Автор (и)

ТЕМА на доклада

Анна Генкова Йорданова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВНОСТ – ЕДНА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИ УМЕНИЯ И ЕФЕКТИВНА БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ

Иванка Ваклинова

"Тематичният педагогически съвет в контекста на новия ЗПУО-възможност за успешна вътрешноинституционална квалификация"

Галина Мизова

„ ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ„

Добринка Тръпкова

Откритата практика-успешен вариант за сътрудничество със семейството

Емилия Петрова

Симулационни  методи при изучаване прозата на Йордан Йовков

Веселина Маринива Маринова – Петкова

Използване на мултимедийни презентации за подпомагане на учебния процес и мотивиране на учениците към активност в обучението по Математика – XI клас - ЗП при изучаване на теми от раздела „Статистика”

Мария Николова

Участието в Европейската програма "Еразъм +" -

средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище

Фатма Сафет Пишкин

„Пътуване в страната на знанието с любимата ни калинка /пчеличка-Bee-Bot/, чрез използване на интерактивни методи и игрови технологии”

Гергана Кръстева и Десислава Пенчева

Мениджмънт на приобщаването

Краимира Георгиева и Любомира Пенева

Развиващи игри при деца със специални образователни потребности

Снежана Блажева

„Наука без скука”- нестандартни решения, педагогически методики, практики и форми, вдъхновяващи децата за активно учене

Цонка Апостолова и Веселка Иванова

ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ВСИЧКИ – ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Нели Крумова и Радосвета Иванова

ТЕАТЪР НА СЕНКИТЕ И ДРАМА ТЕХНИКИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Илиана Пантелеева и Юлиана Димитрова

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДРАМА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Надежда Минчева

ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В КОНТЕКСТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА ВЪВ ВСЕ ОЩЕ РЕФОРМИРАЩО СЕ ОБЩЕСТВО

Надя Н. Николова

ЛИЧНОСТНА ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ КАТО СЪВРЕМЕНЕН ПРОБЛЕМ

Зоя Кокалова и Радинка Великова

Приобщаващо образование – колективният успех в клас. Адаптация на обучението по ЛИТЕРАТУРА за 11 клас – Творчеството на Иван Вазов

Лидия Василева

Работа по проекти като метод за обучение – теория и практика

Цветелина Ангелова, Йорданка Найденска и Пиринка Сланчева

„Развитие на познавателната и творческата активност у децата в предучилищна възраст чрез иновативни методи и стратегии”

Маргарита Ангелова Григорова

Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в училище чрез обмен и активно включване на всички заинтересовани страни

Райна Калоянова

Играта – драматизация в преход към театрализираната игра, посредством въображение и творчество

Райна Калоянова

МАТЕМАТИКА ИЛИ УЧИМ, ИГРАЕЙКИ

Кристина Христова и Лилия Стойкина

„КНИГАТА НА МОЯ ЖИВОТ“ - ИЛИ КАК СТАНАХМЕ ПИСАТЕЛИ !

Ваня Христова

МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – ГАРАНТ  ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия Неделчева Събева и Милена Димитрова Иванова

ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ

ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Диана Боянова

Децата с академичен талант – митове, реалност, бъдеще

Татяна Дренска

РОДИТЕЛИТЕ – УЧАСТНИЦИ И ПАРТНЬОРИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Галина Вълкова Попова

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - КРЕАТИВНО  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НЕФОРМАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Марияна Христева и Велина Русева

"Лалугерът какво е, природата защо е?"        

задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазване на биоразнообразието в зони по Натура 2000

Татяна Донева

Бинарният урок като иновативен метод на обучение

Венета Кичукова

Интелектуалните карти- нова форма на самостоятелна работа в обучението по Бизнес комуникации

Ангелина Крумова Лазарова

„МЕЖДУ ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД                                    И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ“

Милена Пенева

„МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО ФАКТОР ЗА ПРИОБЩАВАНЕ”

Галя Дончева Милкова

ПАРТНЬОРСТВО, ЕКИПНОСТ, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СЕМЕЙНА СРЕДА –

ОПРЕДЕЛЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Маруся Йончева

Педагогически модел от игрови технологии за развиване на социалната компететност на децата от предучилищна възраст

Пламена Неделчева

Дейностите в Общински детски комплекс като Център за подкрепа за личностно развитие

в контекста на новия закон за

предучилищно и училищно образование

Силвия Митрофанова

ПРИКАЗКИТЕ-ХРАНА ЗА ДЕТСКАТА ДУША И СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА

Юлия Ненова

РАБОТА ПО ПРОЕКТ”ИНТЕГРАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ГАБРОВО”

Радка Иванова Малчева и Йорданка Георгиева Георгиева

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТАТА НА 5-7 ГОДИШНИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ

В ДГ „МАЛИНА” В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗПУО

инж.Румяна Йорданова Петрова

УПРАВЛЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ С ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Снежана Йорданова Войчева

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО И ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАШ С РОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Валентина Ганчева

ЛЮБОВТА КАТО ХРИСТИЯНСКА ДОБРОДЕТЕЛ

Добринка Вълчева и Йорданка Прончева

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

Стела Симеонова Шейредова

КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА МИСЛЯТ МОДЕРНО