menu

Портфолио на ученика/детето

Уебинарът на тема "Портфолио на ученика/детето" събра педагози от цялата страна пред компютъра на 18.11.2016г., от 14:00 до 17:00 часа. Събитието е второто он-лайн обучение на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" подкрепящо учителите в България при въвеждането на новите нормативни документи в образователната ни система.

Първият мега уебинар, за който се записаха 800 педагози от цялата страна, представи теоретичните и практически насоки при изготвянето на "Портфолио на Учителя" и беше воден от г-н Атанас Кузманов. Сега г-жа Катя Кючукова беше проучила българският и международен опит в тази сфера, а он-лайн обучението получи следните отзиви:

- над 85% от участниците (учители) оцениха представянето на лектора като много добро и отлично;

- за съжаление отново имаше технически проблеми с платформата, която използвахме, което е затруднило в известна степен работата на всички включени в събитието;

- 97.7% са декларирали желанието си да вземат участие в други уебинари на Фондация "КУЗМАНОВ".

Благодарим за изказаната подкрепа от страна на Колегите-учители и ще се радваме да бъдем отново заедно в следващото ни он-лайн обучение.

До нови срещи!