menu

VI Национална Педагогическа конференция

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

 

 

 

П О К А Н А

за VI Национална Педагогическа конференция  на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ,

част от поредицата педагогическите конференции

на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С огромно удоволствие и най-учтиво Ви каним на VI Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ в партньорство с „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

 

Информация за събитието:

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ е темата на VI Национална Педагогическа конференция част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ. Конференцията е посветена, както на традиционните, така и на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности) във всички учебни заведения (детски градини и училища), които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този национален форум ще бъдат представени съвременни образователни взаимодействия учител-ученик-родител-институция, както в детската градина, така и в училището.

 

По време на VI Национална Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

-  представящи педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);

- мястото на гражданско образование в учебния процес, включително и родолюбието;

- доклади и презентации посветени на отношения учебно заведение – родител и работа с родителите;

- приобщаващо образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.).

 

Спазвайки традицията - ще се представят добри педагогически практики и от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи, а през 2017г. – акцентите в работата на германските детски градини и училища. В тазгодишното издание на конференцията се предвижда да бъде представена испанската образователна система, от български учител работещ в Испания;

Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 49, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи допълнително и още един квалификационен кредит (т.е. ще има общо два кредита от конференцията).

На всеки участник ще бъде подарен и Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование, който съдържа докладите от предходната V Национална педагогическа конференция провела се през месец ноември 2017г., в гр. Банско. Продажната цена на сборника е 29 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

Предвижда се да бъде представена инициатива за подпомагане на талантливи деца и ученици, с интерес към компютърните науки. Ако участниците в конференцията подкрепят идеята за развитие на компютърните умения на деца и ученици, то това в последствие ще се развие като национална програма подкрепена и от IT-фирми в страната и чужбина.

Шестата Националната Педагогическа конференция на тема СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представеният метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др.

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад).

 

Място и дата: Плануваните дати за провеждането на VI Националната Педагогическа конференция са 16, 17 и 18 ноември 2018г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща VI Националната Педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища и детски градини);

- учители, възпитатели, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с ученици.

 

Разходи на участниците в VI Националната Педагогическа конференция:

Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 40 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 40 лв. За две нощувки 80 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на VI Национална Педагогическа конференция  (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за семинарите и др.) се включва такса участие от 85 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференцията, неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е 165 лв. От общата сума от 165 лв. се превеждат, преди конференцията – до 09.11.2018г., по банков път 85 лв. към „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД (срещу фактура), а остатъкът от 80 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.

            Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с един квалификационен кредит за участие в VI Национална Педагогическа конференция на тема Интерактивни методи на обучение, сборник с добри Педагогически практики от цялата страна (сборникът с докладите от V Национална Педагогическа конференция на Фондация „КУЗМАНОВ“, който редовно се продава на цена от 29 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките около 150 участници от цялата страна, сред атмосферата на Пирин планина. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален сборник, ще получат допълнително и още 1 квалификационен кредит.

            НОВО

            За първи път, отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, дава възможност на Учители да публикуват техните доклади в сборника от конференцията, БЕЗ да вземат пряко (физическо) участие във форума (БЕЗ да идват до Банско). Това ще им донесе вече описания по-горе в поканата 1 квалификационен кредит. Колегите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да изпратят докладите си до 25.11.2018г. и да заплатят такса само от 40 лв. към Фондация „КУЗМАНОВ“/„КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

             

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да  обсъдим как преодоляваме новите предизвикателства в образователната ни система.

Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 09.11.2018г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата „ЗАЯВКА“) или посетете нашия сайт.

С оглед на това, че броят на желаещите винаги е над предвидените 150 места в хотела, то организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 09.11.2018г., ако капацитета на хотела е запълнен.

 

            Приложения: 1 - програма на VI Националната Педагогическа конференция на тема „Съвременни методи на обучение“; 2 – оферта от хотел „Casa Carina“ – гр. Банско

Приложение 1

 

ПРОГРАМА

за VI Национална Педагогическа конференция на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

16.11.2018г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско. Регистрация на участниците;

14:00 часа – 15:30 часа – откриване на VI Национална педагогическа конференция. Представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

15:30 часа – 16:00 часа – почивка

16:00 часа – 17:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – официална вечеря

 

            17.18.2018г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:10 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

12:10 часа – 12:30 часа - представяне на инициативата за подкрепа на надарени деца и ученици с интерес в компютърните науки.

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 14:30 часа – представяне на добри педагогически практики от чужбина

14:30 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

 

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря

 

            18.11.2018г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на VI Национална педагогическа конференция  и връчване на сертификати;

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

 

            Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Carina – гр. Банско към участниците

в VI Национална Педагогическа конференция на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Период:  16.11-18.11.2018 (2 нощувки).

Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 40,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е  66.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 Програма All inclusive

ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.

Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.   

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.

3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.

Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода. 

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.

Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

13.00 – 22.00 ч. български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.

Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;

Домашен любимец до 5,00 кг. : 10,00 лв. на ден;

Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;


Допълнителни условия:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла.
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Best Regards

mob: +359 895 58 24 24

e-mail: info@bansko-casakarina.com

web: www.bansko-casakarina.com