Методика на обучението по БДП за деца и ученици, 16-17.05.2021 год.

Методика на обучението по БДП за деца и ученици, 16-17.05.2021 год.

16/05/2021

Курсът "Методика на обучението по БДП за деца и ученици" събра около 60 учители от цялата страна в периода 16-17.05.2021г..
Обучението представя в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът представя обучението по БДП по един интерактивен и задържащ вниманието начин. 
Благодарим на Колегите за активното участие и чудесните планове на методични разработки, които представиха.


До следващи срещи!
Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ