Нашите специални предложения за курсове през месец август 2021г..

Нашите специални предложения за курсове през месец август 2021г..

18/07/2021
Уважаеми Колеги,
През месец август 2021г. заповядайте на обучителни тематични курсове, с квалификационни кредити, по основни теми като:
- Методика на обучението по БДП за деца и ученици;
- Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас);
- Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams.
Бъдете ПОДГОТВЕНИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!
Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).
 
Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ