Нов член в състава на Съвета на Фондация КУЗМАНОВ

Нов член в състава на Съвета на Фондация КУЗМАНОВ

19/02/2021

Скъпи Приятели,

На 31.01.2021 год. се проведе редовно заседание на Съвета на Фондация КУЗМАНОВ. Наред с: отчетите, насоките за развитие, финансовата информация и други текущи въпроси, беше приет и нов член в състава на Съвета на Фондация КУЗМАНОВ.

„За да привлечен нови лица в организацията ни, с които да работим за изпълняване на целите на Фондацията, то предлагам да включим нов член в състава на Съвета на Фондация КУЗМАНОВ“ – каза г-н Атанас Кузманов по време на заседанието.
Г-н Калоян Димитров е на 28 години, и познава дейността на организацията ни почти от нейното създаване. Г-н Димитров като ученик е участвал в някои дейности на Фондацията, провеждани по това време в гр. София. Г-н Калоян Димитров е с икономическо образование и остър ум, което вярваме ще бъде полезно за развитие на съществуващите и плануване на нови дейности на Фондация КУЗМАНОВ.
Останалите членове на Съвета на Фондацията споделиха мнение, че е важно организацията да се развива, с приемането на нови хора, които от една страна да внесат нова енергия и идеи, а от друга да бъдат обучавани и въвличани в дейността ни, с цел приемственост в управлението.

Благодарим на г-н Калоян Димитров Димитров за готовността му да работи в неправителствения сектор, да твори добри дела и да участва в управлението на една от най-големите обучителни организации, не само в България.

От екипа на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ