Обучение в СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд на тема "Особености при обучението на съвременните деца и ученици", 19-20.07.2022г.

Обучение в СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд на тема "Особености при обучението на съвременните деца и ученици", 19-20.07.2022г.

19/07/2022

Част от Педагогическия колектив на СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Костинброд, точно преди активното начало на лятната ваканция, избра адаптираната и обзорна тема "Особености при обучението на съвременните деца и ученици", специално разработена от нашите експерти. 
Курсът показва новите тенденции при преподаването на децата и учениците от XXI век. Така Учителите от Костинброд ще са подготвени по-добре при работата си със своите възпитаници, през предстоящата учебна година.


Хубава ваканция, драги Колеги!

ПОДОБНИ НОВИНИ