Обучение на Административен съд-Варна, 09.07.2022г.

Обучение на Административен съд-Варна, 09.07.2022г.

13/07/2022

Съдии, съдебни помощници и съдебни служители от Административен съд-Варна поканиха лично г-н Атанас Кузманов за обучение на тема "Комуникационни умения на магистрати и съдебни служители. Предизвикателства в работата с граждани".
В Кранево, където се проведе изнесеното обучения, бяха разгледани темите: 
- психичната структура на личността от К. Платонов, през З. Фройд до Дж. Дюи. Комуникацията чрез модела на личността на Е. Бърн;
- поведенчески модели при комуникацията. Моделът „Магистрат“, моделът „Съдебен служител“ и моделът „Гражданин“;
- категории: АЗ, индивид и личност. Теорията за себеактуализацията. Постъпки на другите през погледа на обществото (съдебната система);
- емоционална интелигентност. Конфликти и възможни предизвикателства при работа с граждани. Осемте канала на невербалната комуникация.
За нас беше чест и удоволствие да проведем поредното съвместно обучение с Националния институт по правосъдие, и да бъдем в полза на магистратите и съдебните служители, този път, от Варна.

ПОДОБНИ НОВИНИ