Обучение по "Методика на обучението по БДП за деца и ученици" в гр. Нови Искър, 24-26.09.2021г.

Обучение по "Методика на обучението по БДП за деца и ученици" в гр. Нови Искър, 24-26.09.2021г.

24/09/2021

Днес стартира курсът "Методика на обучението по БДП за деца и ученици", който три детски градини от гр. Нови Искър пожелаха да се проведе специално за техните Педагогически колективи. Нашите дългогодишни партньори и приятели: ДГ № 135 "Мое детство", ДГ № 102 "Кременица" и ДГ № 157 "Детска стряха" се обърнаха към нас да им организираме опреснителен курс по БДП, воден от преподавателите-експерти на БСУ, фокусиран върху интерактивния подход на преподаване. Домакин на обучителния курс е ДГ № 135 "Мое детство"-гр. Нови Искър, която е с модернизирана сграда и изграждаща се площадка по БДП (виж снимките).
Благодарим на Колегите за поредното доверени, и се надяваме обучението да помогне на тяхната иновативна педагогическа дейност.

ПОДОБНИ НОВИНИ