Обучение "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение"

Обучение "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение"

02/04/2021

Педагогическият колектив на ОУ "Любен Каравелов", гр. Пещера покани експертите на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ да проведат вътрешноинституционалната квалификация на училището.
В периода 1-2 април 2021г. имахме удоволствието да срещнем за ПЕТИ път Педагогическите специалисти от школото, и да им представим интересната и практически ориентирана тема "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение".

Обучителният курс се водеше синхронно в електронна среда, в платформата MS Teams.

Надяваме се скоро да имаме възможността да срещнем прекрасните Колеги от Пещера и в изнесено живо обучение, когато обстановката в страната позволи. А до тогава - приятна ваканция, и до нови срещи!

Вечно Ваши,
Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ