Обучителни курсове през месец октомври 2021г.

Обучителни курсове през месец октомври 2021г.

03/10/2021

Уважаеми Колеги,
През месец октомври 2021г. Ви каним на обучителни тематични курсове, както по познати теми, така и представяни за първи път:
- Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици;
- НОВО Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители);
- Оценяване знанията на учениците чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams;
- НОВО Обучение в STEM среда.
Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ