Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец СЕПТЕМВРИ 2022 год.

16/08/2022

Уважаеми Колеги,

И през новата учебна година Ви каним да се включите в онлайн/дистанционни курсове, с право на по 1 и 2 квалификационни кредити. Запчваме през месец септември  с основни курсове, и едно ново предложение:
НОВО ОБУЧЕНИЕ БАЗИРАНО НА КОМПЕТЕНТНОСТИ;

- ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП (за нови учители);

- МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ;

- ​КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП (III и IV клас)

- МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от Русия, САЩ и Европа).

Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ