Отмина и X Национална Педагогическа конференция, 2-4.12.2022 год.

Отмина и X Национална Педагогическа конференция, 2-4.12.2022 год.

19/12/2022

В периода 2-4.12.2022 год., в гр. Банско, българското Педагогическо общество представи своите добри образователни практики, през 2022 година, в областта на междукултурно и интеркултурно обучение на деца и ученици.

X Национална Педагогическа конференция надгради духа на X Международна Педагогическа конференция, която се провежда в края на месец октомври 2022 год. в гр. Истанбул (Турция).
Тридневният форум даде възможност Учители от ДГ и училища, от цяла България. да обменят идеи за новите подходи и тенденции в преподаването, както и да формират контакти (основа на бъдещи партньорски проекти) сред красотата на Пирин планина.

Благодарим Ви за чудесното участие, драги Колеги!

Ваши,
Екипите на Фондация КУЗМАНОВ и БСУ

ПОДОБНИ НОВИНИ