Спечелен проект по ОПНОИР

Спечелен проект по ОПНОИР

12/10/2020

Отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, в партньорство с 8 учебни заведения в страната, спечелиха проект по ОПНОИР, процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

В достойната конкуренция нашето проектно предложение беше класирано на призовото трето място. Това показва, че техническата и финансова част на проекта са написани качествено, избраната идея се е харесала на МОН и сме се класирали на едно от първите места, сред достойната конкуренция.

Проектът ни се казва „МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“ и финансирането, което ще получи е на стойност 216 172 лв.
С този проект, през следващите две години, ще реализираме дейности като: обучителни квалификационни курсове, изготвяне на качествена училищна документация , подпомагане на образователния процес чрез медиатор и други дейности.

През следващите няколко седмици очакваме да бъдат подписани договорите с МОН, след което веднага се захващаме за работа.

Ваши,

Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ