Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19, 18-20.07.2022г.

Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19, 18-20.07.2022г.

20/07/2022

Тридневният курс на част от Учителите на СУ "Васил Левски"-гр. Севлиево приключи. За своето изнесено обучение Педагогическите специалисти избраха минералния СПА-център Хисаря, където обсъждаха една нова и все още много актуална тема - Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19. Курсът представи основните източници на стрес за педагогическите специалисти, включително и в следствие от пандемията COVID19, както и методи за преодоляването му. Беше направен обзор на променените условия (в следствие на COVID-19) на работа и отношения между членовете на Педагогическия колектив. Не на последно място се обърна внимание и на съвременните характеристики на Педагогическите колективи.
Поредната ни среща с нашите Приятели от СУ "Васил Левски"-гр. Севлиево беше истинско удоволствие за нас. Радваме се, че бяхме полезни и този път! 
Хубаво лято и вече планираме следващото обучение, през новата учебна 2022/2023 година.

ПОДОБНИ НОВИНИ