Тренинг за Обучители

Тренинг за Обучители

08/10/2021

Бихме желали да Ви поканим на майсторския клас - ТРЕНИНГ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, който ще се проведе дистанционно/онлайн на 6, 7 и 13 ноември 2021г. (трите дни са почивни). Темите, които ще бъдат разгледани ще Ви помогнат да изведете Вашата кариера на следващо ниво.

По време на ТРЕНИНГА ЗА ОБУЧИТЕЛИ ще бъдат представени:

- изискванията да бъдеш Обучител на: педагогически специалисти, бизнес представители, по специални теми;
- изискванията за документация при организиране на обучение, с акцент върху курсовете за учители;
- вербална и невербална комуникация на обучителя;
- изискванията към етикета на Обучителя (стил на обличане, поведение, бизнес комуникация);
- как да се създаде презентация, която да бъде впечатляваща и задържа вниманието за дълго на курсистите;
- добри практики на Обучители от България и чужбина;
- учебна програма на курса (анотация, продължителност на учебните модули, структуриране на темите и др.);
- модул "Изкуството да бъдеш обучител";
- упражнения за водене на обучителни курсове.
Участниците в тренинга получават удостоверение с 1 квалификационен кредит/сертификат на тема Презентационни умения на Учителя/Лектора

За записване моля посетете линка - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

Ваши,

Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ