Три важни курса за Учителите през месец септември 2021г.

Три важни курса за Учителите през месец септември 2021г.

24/08/2021

Уважаеми Учители,

С началото на новата учебна година БСУ, в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, предлагаме на Вашето внимание ТРИ иновативни курса, два от които са практически тренинги.

 - МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия); 

- АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - практически тренинг с попълване на атестационни карти;

- ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио.

Повече предложения за есенните ни предложения вижте на сайта ни или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

Ваши,

Екипите на Фондация КУЗМАНОВ и БСУ

ПОДОБНИ НОВИНИ