Удостоверенията от обучението по "Компютърно моделиране за начален етап" от месец август 2021г..

Удостоверенията от обучението по "Компютърно моделиране за начален етап" от месец август 2021г..

02/09/2021

В периода 20-23.08.2021г. се проведе курсът "Компютърно моделиране за начален етап (III и IV клас)" на БСУ, организиран от Фондация КУЗМАНОВ, който подготви Учителите да водят часовете по учебния предмет Компютърно моделиране. Всеки учител получи и набор от учебни материали (проекти), които да използва в часовете си, както и предварителна информация за планирания нов учебен предмет "Дигитални технологии и компетентности".
Удостоверенията са с 2 квалификационни кредита, и ще бъдат изпратени на участниците през следващите дни.
Благодарим Ви, че работим заедно!

Ваши,

Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ