Участниците в курса "Атестиране на Педагогическите специалисти", от месец септември 2021г., да очакват своите удостоверения

Участниците в курса "Атестиране на Педагогическите специалисти", от месец септември 2021г., да очакват своите удостоверения

09/10/2021

Уважаеми Колеги,
От днес, 09.10.2021г., разполагаме с удотворенията и от практическия тренинг с попълване на атестационни карти - Атестиране на Педагогическите специалисти. Изготвените от БСУ удостоверения присъждат по 1 квалификационен кредит.
Благодарим Ви още веднъж за високите оценки, които дадохте за курса, както и че сме Ви били наистина полезни в предстоящия процес на атестиране.
Ето някои от получените отзиви след обучението:
*Благодаря ви!
*Участвам за първи път. Очарована съм! Благодаря за търпението на лектора! А вещината и компетентността му са неоспорими! Благодаря!
* Бих участвала и в други обучения, организирани от Фондация КУЗМАНОВ и БСУ.
* Благодаря, че информацията беше поднесена точно, ясно, с наблягане на важните моменти при атестирането!
*Благодаря Ви много за полезното обучение!
* Обученията Ви са с напълно изчерпателна информация представена от лектор много изчерпателно и разбираемо. 
* Благодаря Ви! Представихте материала на много достъпен език. Обучението ще ми бъде полезно за практиката и за бъдещето ми атестиране на мен и екипа ми!
* С удоволствие бих се записала на някое от следващите ви обучения!
* Отлично, 10 от 10.
* Очакванията ми към обучението бяха по-скромни. Останах удовлетворена и объркана от това колко неща не съм знаела. Благодаря!
* Вашите обучения са много актуални и полезни за всички педагогически специалисти.
* Изчерпателно, точно, коректно, полезно
* Курсът отговори на очакванията ми и на въпросите, които имах нужда да бъдат изяснени. 
* Всичко беше представено ясно и точно, лектора отговори на всички зададени въпроси от обучаващите се много компетентно
* Благодаря за изчерпателното представяне на темата. 
* Доволна съм от обучението. Благодаря!

Радваме се, че сме Ви били полезни. Ваши,

Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ