Фондация КУЗМАНОВ си партнира с Бургаския свободен университет

Фондация КУЗМАНОВ си партнира с Бургаския свободен университет

25/03/2021

На 23 март 2021г. Фондация КУЗМАНОВ и Бургаският свободен университет (БСУ) подписаха ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ относно партньорство при организиране и провеждане на квалификационни курсове на педагогическите специалисти (учители, директори и други педагогически специалисти от системата на предучилищното и училищното образование), включително и за придобиване на ПКС. Формите на продължаваща квалификация се извършват от БСУ, а екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ подпомага БСУ като вид специализирано обслужващо звено, при организирането и провеждането на: обучителни курсове, конференции, семинари и други (включително логистика, договаряне на място, изготвяне на отчетна документация и др.).

Така Педагогическите специалисти, които участват в нашите обучения ще имат възможността да получават удостоверения и с квалификационни кредити. Удостоверенията, които ще се издават ще бъдат с 1, 2 или 3 квалификационни кредита, в зависимост от продължителността на дадения обучителен тематичен курс.

БСУ е едно изключително модерно и иновативно висше учебно заведение у нас, което предлага съвременно образование, възможности за продължаваща квалификация и европейски условия за обучение. Съвсем скоро ще Ви разкажем още за образователните инициативи на БСУ, а сега отиваме да планираме интерактивни образователни инициативи, които да Ви предложим.

Ваши,

Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ