Курс по БДП

Курс по БДП

20/11/2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - с оглед на предстоящите затваряния и ограничителни мерки в държавата, стартиращи от 26.11.2020г., то курсът ще се проведе само дистанционно (онлайн) и обявата за предстоящото обучение се променя така:

   Уважаеми Дами и Господа,

   Скъпи Колеги,

След многобройни запитвания от страна на стотици Учители от цялата страна, с удоволствие Ви споделяме, че отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ разработи курс "Методика на обучението по БДП за различни образователни степени (предучилищно, начално, прогимназиално или гимназиално ниво)". Курсът се води от д-р Надие Карагьозова - Лектор със значителен опит по темата, провела стотици обучения в цялата страна и представяща обучителния тематичен курс от предучилищен до гимназиален етап. 

Д-р Надие Карагьозова и експертите в нашата организация ще представят курса по БДП за различните образователни степени. С оглед на предстоящите ограничения свързани с COVID-19, които ще стартират от 26.11.2020г., то курсът ще се проведе САМО дистанционно (онлайн).

Курс по Методика на обучението по БДП - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/

   Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички Учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова Педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особенности на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

  Курсът Методика на обучението по БДП (Безопасност на движението по пътищата) ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи на МОН и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за различните образователни етапи: предучилищен и начален, прогимназиален и гимназиален етап. Обучителният курс е разработен и на база: Стратегията на МОН за подобряване безопасността на движението по пътищата, включително и Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката.

По време на обучението на тема "БДП" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците в съответния образователен етап (предучилищен и начален, прогимназиален и гимназиален);

- начини на организиране и провеждане на часовете по БДП;

- интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- след теоретичната и обща част ще има модули за методика на преподаването в различните образователни степени (предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален етап). Информацията кога ще започва даден модул ще бъде изпратена предварително на участниците в курса, за да може всеки сам да си прецени в кой/кои модули (за коя образователна степен) би желал да се включи;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за завършен курс, с продължителност 16 учебни часа, на тема Методика на обучението по БДП

  ОНЛАЙН (ДИСТАНЦИОННИЯТ) курс по БДП, с живо включване на наши експерти и лектори по темата ще се проведе на 11-12 декември 2020г. от 09:30 часа. Д-р Карагьозова - Лектор ще представи теоретичните и практически знания и умения, които Учителят трябва да предаде в часовете по БДП. След живото предаване всеки участник ще получи и запис, който запис ще може да гледа 3 дни (72 часа) колкото пъти желае;

   В този период от 3 дни (след всеки курс) ще може да гледате колкото пъти желаете записa на заявения от Вас курс, да превъртате важните за Вас моменти и да придобиете практически знания и умения по темите.

   ДАРЕНИЕ-СУМА:

Разходите направени от Вас за включване в обученията се приемат като ДАРЕНИЕ към Фондация КУЗМАНОВ за оперативното й обезпечаване и функциониране.

Ако Вие ни дарите 29 лв., то ще Ви включим безплатно в курса.

Дарението (сумата) може да преведете най-късно до 08.12.2020г. по: банков път/Easy Pay или др.

- чрез банков превод

Ако решите да ни направите дарение, и ние да Ви включим безплатно в курса, то може да преведете 29 лв. на нашата банкова сметка, която може да откриете и в раздел контакти от сайта ни:
Първа Инвестиционна банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN BG59FINV91501214851508 - за Фондация "КУЗМАНОВ"

- чрез превод по Easy Pay

Сума от 29 лв. може да преведете към банковата ни сметка и от офис на Easy Pay.
Първа Инвестиционна банка АД
BIC: FINVBGSF
IBAN BG59FINV91501214851508 - за Фондация "КУЗМАНОВ"

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът ще може да гледате в продължение на 3 дни (13 - 15 декември 2020г.). 

Сертификатът/сертификатите ще Ви бъдат изпратени на Вашия email, откъдето може да го разпечатате и приложите във Вашето Портфолио на Учителя.

 

   ЗАЯВКА:

Молим да заявите Вашето участие (брой участници и други изисквания) най-късно до 08.12.2020г.., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВАКА)

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучението, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
29,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ