Курсове през месеците XI и XII 2021г.: АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 и МЕТОДОЛОГИЯТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование)

Курсове през месеците XI и XII 2021г.: АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 и МЕТОДОЛОГИЯТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование)

03/11/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на БСУ, в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Учители. До края на календарната 2021 год. Ви каним на следните обучителни тематични курсове, и практически тренинги (авторски тренинг на г-н Атанас Кузманов), с по 1 квалификационен кредит:

НОВО СТРЕСЪТ И РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - практически тренинг с попълване на атестационни карти

ИЗИСКВАНИЯТА (МЕТОДОЛОГИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество, който имаме с БСУ.

   Курсът Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19 ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 20 ноември 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 21.11.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 21 ноември 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Практическият тренинг Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти е авторска разработка на г-н Атанас Кузманов и ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 27 ноември 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 28.11.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 28 ноември 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Обучението Изискванията (методология, документация и педагогическо взаимодействие) при работата с деца и ученици на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 11 декември 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 12.12.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. 

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност редовен педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   НОВОТО ни предложение този месец - Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19 ще представи основните източници на стрес за педагогическите специалисти, включително и в следствие от пандемията COVID19, както и методи за преодоляване на стреса. Ще се представят променените условия (в следствие на COVID-19) на работа и отношения между членовете на Педагогическия колектив. Ще се даде отговор как в условията на световна здравна и икономическа криза се сформира екип? Не на последно място ще се обърне внимание и на съвременните характеристики на Педагогическите колективи.

По време на обучението на тема "Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19" ще се представят:

- стресовите фактори върху Педагогическите специалисти и как да ги преодолеем?;

- новите аспекти в учителската професия, по време на пандемична обстановка;

- екип: сформиране на екип, работа в екип, цели на екипа. Успешният Педагогически колектив;

- новите характеристики на Педагогическите колективи;

- удостоверение за завършен курс на тема "Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19", с 1 квалификационен кредит.

   Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти ще отговори на въпросите кой, кога и как се атестира? Подробно представяне и експертни обяснения към раздел VIII от Наредба 15 от 22 юли 2019г. на МОН (Атестиране на дейността на педагогическите специалисти). Мястото на професионалното портфолио на учителя в процеса на атестация. По време на обучителния курс ще се проведе практически тренинг по попълване на атестационни карти за: учител - приложение № 20; за възпитател - приложение № 21; за рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт, корепетитор, хореограф, логопед, ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" - приложение № 22; за директор на институция - приложение № 23; за заместник-директор на институция - приложение № 24 и за психолог и педагогически съветник - приложение № 25.

По време на практическия тренинг на г-н Атанас Кузманов на тема "Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни карти" ще се представят:

- цялата нормативна документация свързана с процеса на атестиране на Педагогическите специалисти;

- представяне на добри похвати при попълване на атестационна карта и професионално портфолио;

- подробно разглеждане и обсъждане на различни атестационни карти (приложения от № 20 до № 25 от  Наредба 15 от 22 юли 2019г. на МОН);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Атестиране на Педагогическите специалисти, с 1 квалификационен кредит.

   Курсът Изискванията (методология, документация и педагогическо взаимодействие) при работата с деца и ученици на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование) е продължение на поредицата обучителни квалификационни курсове посветени на Приобщаващото образование, но този път акцентът е върху ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА. Обучението е разработено по материали на д-р Наталия Любенова и представя темата, както теоретично, така и с професионални практически насоки, които Педагогическите специалисти трябва да прилагат при педагогическото си взаимодействие с деца и ученици със СОП. Д-р Любенова е психолог с директен поглед върху ситуацията в учебните заведения, посетила е редица специализации в чужбина и има богат опит при работа с деца, ученици и възрастни в нейната индивидуална практика като психолог.

По време на обучението на тема "Изискванията (методология, документация и педагогическо взаимодействие) при работата с деца и ученици на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование)" ще се представят:

- методология при присъствено и дистанционно (онлайн) обучение на деца/ученици със СОП (за някои от най-често срещаните случаи у нас), които са на допълнителна подкрепа;

- някои акценти при работата с деца/ученици, които са включени в процеса на Приобщаващото образование;

- документация, която се води при работа с деца и ученици на допълнителна подкрепа;

- практически примери за педагогически взаимодействия, които Учителите трябва да прилагат при работата си с деца и ученици на допълнителна подкрепа;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методология при работата с деца и ученици на допълнителна подкрепа, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Стресът и работата на Педагогическия колектив в условията на COVID-19с 1 квалификационен кредит - 34 лв./участник

Атестиране на Педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на атестационни картис 1 квалификационен кредит - 42 лв./участник.

Изискванията (методология, документация и педагогическо взаимодействие) при работата с деца и ученици на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 34 лв., 42 лв. или 49 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
34,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ