Модул ТРИТЕ КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, част от Национална Академия за Директори

Модул ТРИТЕ КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, част от Национална Академия за Директори

22/08/2021

 ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България 

 

П О К А Н А

за Национална Академия за Директори (настоящи и бъдещи)

модул ТРИТЕ КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕЗ 2021г. (детската градина, училището, ЦПЛР или друга образователна институция)

 

    Уважаема Госпожо/Господин Директор,

   С огромно удоволствие и най-учтиво Ви каним на предстоящия модул на Националната Академия за Директори, организирана от БСУ, в партньорство с отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, посветен на три важни документа, които всяко учебно заведение в България се очаква да разработи през 2021 година: оценка (инспектиране) на образователната институция (портфолио на образователната институция), атестиране на педагогическите специалисти и всичко това е съобразено и със стратегията на учебното заведение и план за действие към нея (качествени и добре разписани документи). Тези три документа са взаимосвързани и е важно да бъдат разработени с нужното внимание, за да осигурят много добри оценки, както при инспектирането на учебното заведение, така и при атестацията на Вашите Учители. За да може всеки Ваш Учител да се припознае в целите на ДГ или училището, да получи висока оценка при атестирането, то ние Ви предлагаме нашата подкрепа чрез курса:

ТРИТЕ КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕЗ 2021г., с удостоверение с 1 квалификационен кредит 

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътруничество, който имаме с БСУ.

   Курсът Трите ключови документи за всяко учебно заведение през 2021г. ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 10 септември 2021г. /петък/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 11.09.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 11 септември 2021г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Използва се една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:

- да участвате в обучителния курс;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Обучението Трите ключови документи за всяко учебно заведение през 2021г. ще представи в един курс трите най-важни документа на образователната институция, през 2021г..

Модулът КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ (включващ и ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ), в който участниците ще се запознаят с десет важни акцента при изготвянето на стратегията на учебното заведение (ДГ, училище, ЦПЛР, РЦПППО и други образователни институции). Информацията в курса ще бъде изцяло практически насочена, подкрепена с примери и илюстрирана с документи. Нашите експерти са подпомогнали десетки учебни заведения при разработването на техните стратегии, затова добре знаем кои елементи от стратегията и плана за действие към нея затрудняват учебните заведения и къде се допускат грешки.

Модул II от курса е посветен на ИНСПЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. Ще бъдат представени областите, критериите и индикаторите за инспектиране и оценка, както и самата процедура по инспектиране на ДГ и училищата. Мястото на портфолиото на институцията. Експерти в областта на образованието и Директори на учебни заведения, които са преминали оценка на представляваната от тях образователна институция, ще споделят своя опит в интервю.

В последния модул от курса, посветен на АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ще бъде представена информация кой, кога и как провежда атестацията? Подробно представяне и експертни обяснения към раздел VIII от Наредба 15 на МОН (Атестиране на дейността на педагогическите специалисти). Мястото на професионалното портфолио на Учителя в процеса на атестиране и други теми ще бъдат обсъдени по време на модул III. Модулът ще бъде структуриран предимно през погледа на директора/зам. директора на образователната институция, който ще организира атестационния процес.

По време на обучението на тема "Трите ключови документи за всяко учебно заведение през 2021г." ще се представят:

- основните елементи и раздели на стратегията на учебното заведение/образователната институция;

- как правилно трябва да бъдат вписани: мисията, визията, целите, задачите, отговорниците, източниците на финансиране и другите елементи в стратегията?;

- планът за действие към стратегията;

- кой, кога и как приема и утвърждава стратегията, и планът към нея, на учебното заведение;

- разглеждане на реални стратегии на учебни заведения, с цел обсъждане на най-често допусканите грешки;

- областите на инспектиране в детската градина и училището;

- портфолио на образователната институция;

- индикарите за инспектиране и цялостната оценка, която може да получи една образователна институция;

- как протича инспекцията от НИО и препоръките, които издава за подобряване на дейността на ДГ или училището?;

- интервюта с Директори, които вече са преминали оценка на институцията;

- разглеждане в детайли на цялостния процес по атестиране на Педагогическите специалисти;

- различните атестанционни карти на различните Педагогически специалисти;

- кой, кога и как атестира Учителите? И какво става, ако получим ниска оценка при атестирането?

- учебни материали;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Трите ключови документи за 2021г. на образователната институция, с 1 квалификационен кредит.

   

   СУМА:

Трите ключови документи за всяко учебно заведение през 2021г.с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 39 лв. или 78 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 4 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ