НОВИ обучителни курсове през месец декември 2020г.

НОВИ обучителни курсове през месец декември 2020г.

03/12/2020

   Скъпи Колеги,

   Бихме желали да Ви поканим на последните за 2020г. онлайн курсове на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, които са специално разработени за Учители. Ето и предложенията ни за месец декември 2020г.:

НОВО 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение, със сертификат

НОВО ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти - БЕЗПЛАТНО (ПОДАРЪК)

НОВО Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams, със сертификат

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (на база нашите работни срещи в САЩ, Европа и Русия), със сертификат

   При подаване на заявката си Вие ще бъдете включени автоматично и в БЕЗПЛАТНИЯ курс - ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти.

   НОВИЯТ курс 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 16 декември 2020г. /сряда/ от 14:00 до 18:00 часаАко в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 17-23 декември 2020г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

 БЕЗПЛАТНИЯТ НОВ курс ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 17 декември 2020г. /четвъртък/ от 14:00 до 18:00 часаАко в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 18-24 декември 2020г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Третото ни НОВО предложение е курсът Всичко (в детайли) за работата с Платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 18 декември 2020г. /петък/ от 14:00 до 18:00 часаАко в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 19-25 декември 2020г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (на база нашите работни срещи в САЩ, Европа и Русия) ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 21 декември 2020г. /понеделник/ от 14:00 до 18:00 часаАко в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 22-28 декември 2020г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

  Курсът 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение ще бъде представен за ПЪРВИ ПЪТ от отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ. Курсът ще представи десет важни навика на високоефективните Педагози. Информацията в курса ще бъде изцяло практически насочена, подкрепена с примери и илюстрирана с добри практики от света. Нашият екип е събрал информацията в курса на база: проучвания в българската и световната литература; посещения и проведени стотици работни срещи с Учители от България и чужбина, както и собствени наблюдения. Ако сте посещавали при нас обучението "Презентационни умения на Учителя", то този курс НЕ е подходящ за Вас,, защото информацията в него се препокрива частично от курса "Презентационни умения на Учителя".

По време на обучението на тема "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение" ще се представят:

- систематизирана информация за ефективните начини за задържане вниманието на учениците по време на онлайн обучения (и не само), на база наши проучвания в световната литература;

- някои акценти при вербалната комуникация;

- невербалната комуникация при онлайн общуването;

- предвижда се и включването на интервюта с отличени български Учители/Директори;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за завършен курс на тема 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение, който сертификат ще получите на Вашия email.

   Другият ни НОВ курс ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ще представи измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти. Какви платформи трябва да се използват, как трябва да бъде организиран курсът, кой може да го води и всички подробности, които са нужни за правилното организране на квалификационните курсове на Вашия Педагогически колектив?

По време на обучението на тема "Измененията в Наредба № 15 на МОН от 27.11.2020г." ще се представят:

- измененията в наредба № 15 на МОН касаещи организирането и провеждането по нов начин квалификационните курсове на Педагогическите специалисти;

- практически насоки за начина на провеждане на тези обучения;

- начини за завършване на обучението и допустимите инструменти за получаване на обратна връзка;

- планувани са и интервюта с експерти в областта на образованието;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- НЕ се предвижда издаването на сертификат/удостоверение за този курс.

   Курсът Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams ще представи в детайли двете платформи за създаване на тестове, контролни и класни работи, а именно Google-формуляри и Forms на MS Teams. Това са платформи, които МОН препоръчва на българските учители да ползват при работата си. По време на обучението ще бъдат представени, както основните функции, така и по-специфичните възможности на двата продукта.

По време на обучението на тема "Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams" ще се представят:

- всички бутони и менюта на платформите;

- възможностите на платформата за създаване на тестове, контролни и класни работи;

- опции за разбъркване на въпросите и отговорите, така че всеки ученик да има различна подредба на въпросите и възможните отговори в своя тест/контролно;

- опция за автоматична проверка на теста/контролното и поставяне на автоматична оценка на работата;

- използване на приложенията Google-формуляри и Forms на MS Teams;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за завършен курс на тема Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams, който сертификат ще получите на Вашия email.

   Курсът Емоционална интелигентност включва и информация от работните срещи на нашия екип проведени в: САЩ, Европа и Русия. Отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ ще представи данни за важността на емоционалната интелигентност, как да я подобрим и ще даде отговор на въпроса коя от двете интелигентности е по-важна - общата или емоционалната? В курса ще бъдат представени интерактивни игри, на живо, които ще Ви накарат да се опознаете по-добре другите, разбирате и управлявате по-добре емоциите си.

По време на обучението на тема "Емоционална интелигентност" ще се представят:

- съпричастност/емпатия;

- как да развием нашата, и на нашите деца, емоционална интелигентност?;

- как да общуваме по-добре с хората?;

- управление на емоциите за намаляване на конфликтни и неприятни ситуации;

- интерактивни игри в реално време, с които по-лесно ще разберете теорията и ще придобиете практически умения;

- добрите световни практики по темата (от САЩ, Европа и Русия);

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за завършен курс на тема Емоционална интелигентност, който сертификат ще получите на Вашия email.

 

   СУМА/ДАРЕНИЕ:

10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение - 29 лв./участник

Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams - 29 лв./участник

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (на база нашите работни срещи в САЩ, Европа и Русия) - 29 лв./участник

Ако Вие ни дарите 29 лв./курс (или по 24 лв./курс, ако сте се включили в ДВА или ПОВЕЧЕ курса), то ще Ви включим безплатно в избрания от Вас курс/курсове.

Разходите направени от Вас за включване в обученията се приемат като ДАРЕНИЕ към Фондация КУЗМАНОВ за оперативното й обезпечаване и функциониране.

Ако се включите в ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ курса, то курсът вече НЕ е 29 лв., а ще бъде намалена на 24 лв./участник.

Получаването на Вашия ПОДАРЪКвключването Ви в курса посветен на ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти ще се извърши АВТОМАТИЧНО.

 Вие може да внесете сумата по банков път ИЛИ с дебитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в продължение на минимум 7 дни, в описаните по-горе срокове.

Сертификатът/сертификатите ще Ви бъдат изпратени на Вашия email, откъдето може да го разпечатате и приложите във Вашето Портфолио на Учителя.

 

   ЗАЯВКА:

Молим да заявите Вашето участие (брой участници и други изисквания) най-късно до 15.12.2020г.., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВАКА)

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
29,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ