Най-важните ТРИ неща, за ВСЯКО УЧЕБНО заведение, през 2021 год
-18%

Най-важните ТРИ неща, за ВСЯКО УЧЕБНО заведение, през 2021 год

29/01/2021

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     ДРАГИ УЧИТЕЛИ,

     СКЪПИ КОЛЕГИ,

   Ние, от отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ през последните шест години сме обучили над 50 000 Директори, Учители и други Педагогически специалисти чрез нашите обучителни курсове, и така заедно с Вас работим за по-качествено българско образование. През 2021 година във всички учебни заведения в България се очаква да се случат ТРИ важни неща: оценка (инспектиране) на образователната институцияатестиране на педагогическите специалисти и всичко това е съобразено и със стратегията на учебното заведение (качествена и добре разписана стратегия). Тези три документа са взаимносвързани и е важно да бъдат разработени с нужното внимание, за да осигурят много добри оценки, както при инспектирането на учебното заведение, така и при атестацията на Вашите Учители. За да може всеки Ваш Учител да се припознае в целите на ДГ или училището, да получи висока оценка при атестирането, което ще бъде в следствие и на много добрата оценка получена при инспектирането на образователната институция, то ние Ви предлагаме нашата подкрепа чрез курса:

НОВО НАЙ-ВАЖНИТЕ ТРИ НЕЩА, ЗА ВСЯКО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ПРЕЗ 2021 год, със сертификат за експертна компетентност 

   НОВИЯТ курс Най-важните три неща, за всяко учебно заведение, през 2021 год. с включени интервюта на Директори (вече преминали оценка на техните образователни институции) ще се проведе в живи предавания, в реално време, на 24, 25 и 26 февруари 2021г. /сряда, четвъртък и петък/ с начален час 14:00Ако в посочените дни НЕ Ви е удобно да проследите курсовете, то Вие ще получите запис на живите предавания, които ще може да гледате в периода 25-28.02.2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

  Обучението Най-важните три неща, за всяко учебно заведение, през 2021 год​. ще представи за първи път в един курс трите най-важни документа на образователната институция, през 2021г..

На 24.02.2021г. /сряда/ от 14:00 ще се представи модулът КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, в който участниците ще се запознаят с десет важни акцента при изготвянето на стратегията на учебното заведение (ДГ, училище, ЦПЛР, РЦПППО и други образователни институции). Информацията в курса ще бъде изцяло практически насочена, подкрепена с примери и илюстрирана с документи. Нашите експерти са подпомогнали десетки учебни заведения при разработването на техните стратегии, затова добре знаем кои елементи от стратегията и плана за действие към нея затрудняват учебните заведения и къде се допускат грешки.

На 25.02.2021г. /четвъртък/ от 14:00 ще бъде представен модул II от курса, а именно ИНСПЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. Ще бъдат представени областите, критериите и индикаторите за инспектиране и оценка, както и самата процедура по инспектиране на ДГ и училищата. Експерти в областта на образованието и Директори на учебни заведения, които са преминали оценка на представляваната от тях образователна институция, ще споделят своя опит в поредица интервюта.

На 26.02.2021г. /петък/ от 14:00 участниците в обучението ще проследят последния модул от курса, посветен на АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. Кой, кога и как провежда атестацията? Подробно представяне и експертни обяснения към раздел VIII от Наредба 15 на МОН (Атестиране на дейността на педагогическите специалисти). Мястото на професионалното портфолио на Учителя в процеса на атестиране и други теми ще бъдат обсъдени по време на модул III. Специално по темата за атестиране на Педагогическите специалисти нашата организация е обучила над 10 000 Учители от цялата страна, и отговорила на стотици специфични въпроси, вълнуващи Педагозите на България. 

По време на обучението на тема "Най-важните три неща, за всяко учебно заведение, през 2021 год" ще се представят:

- основните елементи и раздели на стратегията на учебното заведение/образователната институция;

- как правилно трябва да бъдат вписани: мисията, визията, целите, задачите, отговорниците, източниците на финансиране и другите елементи в стратегията?;

- планът за действие към стратегията - няколко думи и за него;

- кой, кога и как приема и утвърждава стратегията, и планът към нея, на учебното заведение;

- разглеждане на реални стратегии на учебни заведения, с цел обсъждане на най-често допусканите грешки;

- областите на инспектиране в детската градина и училището;

- индикарите за инспектиране и цялостната оценка, която може да получи една образователна институция;

- как протича инспекцията от НИО и препоръките, които издава за подобряване на дейността на ДГ или училището?;

- интервюта с Директори, които вече са преминали оценка на институцията;

- разглеждане в детайли на цялостния процес по атестиране на Педагогическите специалисти;

- различните атестанционни карти на различните Педагогически специалисти;

- кой, кога и как атестира Учителите? И какво става, ако получим ниска оценка при атестирането?

- учебни материали;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за експертна компетентност на тема Ключови умения при разработване на документи за: атестирането, стратегията и вътрешна оценка на образователната институцияс продължителност 18 учебни часа, който сертификат ще получите на Вашия email. В сертификата за експертна компетентност не се предвижда присъждане на квалификационен кредит, но Ви дава право спокойно да включите даденото обучено лице (директор, зам. директор, главен учител или друг педагогически специалист в работаните групи за създаване и разработване на документацията по Наредба 15 на МОН, а именно: стратегия на учебното заведение, предварителна вътрешна оценка на институцията и работа на атестационната комисия).

      СУМА:

Най-важните три неща, за всяко учебно заведение, през 2021 год.​ по случай 10 годишния юбилей на Фондация КУЗМАНОВ курсът се предлага с отстъпка от 20 лв., т.е. НЕ 109 лв., а 89 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата от 89лв. по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 89 лв., то ще Ви включим безплатно в курса. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

Ако от дадено учебно заведение или регион желаят да проведат обучителния курс присъствено, то моля свържете се с представител на Фондация КУЗМАНОВ по телефона, за да договорите условията на присъствено обучение.

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в продължение на минимум 2 дни, в описаните по-горе срокове.

Сертификатът/сертификатите за експертна компетентност ще Ви бъдат изпратени на Вашия email, откъдето може да го разпечатате и приложите във Вашето Портфолио на Учителя и работно досие.

   ЗАЯВКА:

Молим да заявите Вашето участие (брой участници и други изисквания) най-късно до 22.02.2021г.., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВАКА)

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
109,00 лв.
89,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ