Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ФЕВРУАРИ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ФЕВРУАРИ 2022 год.

13/01/2022

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на БСУ, проведени в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Учители. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец ФЕВРУАРИ 2022г., с по 1 квалификационен кредит:

НОВО Създаване на интерактивни уроци за интерактивна дъска и ОРЕС (за ДГ и училища)с удостоверение с 1 кредит

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)с удостоверение с 1 кредит

НОВО ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етапс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   НОВИЯТ курс Създаване на интерактивни уроци за интерактивна дъска и ОРЕС (за ДГ и училища) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 12 февруари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 13.02.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 13 февруари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 19 февруари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 20.02.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 20 февруари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Също НОВОТО ни предложение ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етап ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 26 февруари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 27.02.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 27 февруари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като редовен педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Представеният НОВ обучителен курс Създаване на интерактивни уроци за интерактивна дъска и ОРЕС (за ДГ и училища) ще представи три направления от съвременната педагогическата дейност. На първо място инструменти за създаване на интерактивни уроци и презентации за интерактивна дъска и ОРЕС-урок. Тези уроци-презентации Ви позволяват да включите по-активно децата/учениците в процеса на преподаване, те самите ще могат да работят върху направените от Вас уроци. Второто направление е представяне на класическите интерактивни методи на преподаване, с цел привличане и задържане вниманието на децата/учениците за по-дълго време, и така формиране на по-дълготрайни знания. Третата тема, която ще бъде разгледана по време на обучителния курс е самите презентационни умения на учителя - какви похвати учителят може да използва, за да бъде представяната от него информация интереса за децата/учениците? Включително и вербални и невербални подходи за комуникация.

По време на обучението на тема "Създаване на интерактивни уроци за интерактивна дъска и ОРЕС (за ДГ и училища)" ще се представят:

- минимум три инструмента за създаване на интерактивен урок (Twiddla, Pear Deck, Edmodo, Whiteboard Fox и My first Board), в който самите деца/ученици да могат да работят по него. Създадените интерактивни уроци са подходящи, както за присъствено обучение (интерактивна дъска), така и за ОРЕС;

- класическите интерактивни методи на преподаване;

- методи за задържане и привличане вниманието на учениците за по-дълго време;

- практически примери за съвременни презентационни умения на учителя;

- вербална и невербална комуникация;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Създаване на интерактивни уроци, с 1 квалификационен кредит.

  Обучителеният курс Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) е продължение на поредицата обучителни квалификационни курсове посветени на Приобщаващото образование, но този път акцентът е върху Синдрома на хиперактивността и дефицитът на вниманието (ХАДВ). Обучението е разработено по материали на д-р Наталия Любенова, която ще бъде и специален гост-лектор, и представя темата, както теоретично, така и с професионални практически насоки, които Педагогическите специалисти трябва да прилагат при педагогическото си взаимодействие с деца и ученици на обща и/или допълнителна подкрепа. Д-р Любенова е психолог с директен поглед върху ситуацията в учебните заведения, посетила е редица специализации в чужбина и има богат опит при работа с деца, ученици и възрастни в нейната индивидуална практика като психолог.

По време на обучението на тема "Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)" ще се представят:

- как се определя дали дадено дете/ученик е със синдрома на ХАДВ?;

- някои акценти при работата с хиперактивни деца и ученици;

- дидактически инструменти и методически похвати за задържане вниманието на децата/учениците;

- практически примери за педагогически взаимодействия с деца/ученици с ХАДВ;

- работата с родителите на деца с ХАДВ, и не само;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ), с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ обучителен тематичен курс ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етап ще представи създадената от г-н Хенрих Алтшулер ТРИЗ-педагогика, която и към днешна дата е интерактивен обучителен метод (използван в метода Монтесори, STEM-обучението и др.). ТРИЗ – Теория за решаване на изобретателски задачи. Основни похвати на ТРИЗ-педагогиката са: развитие на творческото мислене в децата и учениците; креативност; решаване на задачи/проблем с дедукция и по иновативни образователни методи. В курса ще бъде представено как учителят да формулира т. нар. ТРИЗ-задача, и съответно подходът за решението им. Г-жа Светлана Любенова Фидосиева - специален гост-лектор ще представи своя опит при работата си с ТРИЗ-педагогиката, и как успява да я използва и при STEM-обучение с децата от ДГ (ДГ „Слънце”, гр. Левски) и начален етап на обучение.

По време на обучението на тема "ТРИЗ-педагогика в детската градина и началното училище" ще се представят:

- практическата работа по ТРИЗ-педагогиката от г-жа Светлана Любенова Фидосиева - специален гост-лектор;

- компонентите на ТРИЗ-педагогиката;

- съставяне и решение на ТРИЗ-задачи;

- мястото на изследователските задачи в интерактивното обучение, и в частност в ТРИЗ-педагогиката;

- ТРИЗ-педагогиката & STEM-обучението;

- методически подходи и акценти в ТРИЗ-педагогиката;

- похвати за задържане вниманието на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етап, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Създаване на интерактивни уроци за интерактивна дъска и ОРЕС (за ДГ и училища)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

ТРИЗ-педагогика в детската градина и начален етапс 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 49 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ