Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАРТ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАРТ 2022 год.

28/02/2022

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на БСУ, проведени в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Педагогически специалисти. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец МАРТ 2022г., с по 1 квалификационен кредит:

ОБУЧЕНИЕ В STEM СРЕДА (за ДГ и училища), с удостоверение с 1 кредит

МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа), с удостоверение с 1 кредит

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТс удостоверение с 1 кредит

 

През месец АПРИЛ 2022 год. ОЧАКВАЙТЕ курсове посветени на БДП и други теми:

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с удостоверение с 1 кредит

Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители), с удостоверение с 2 кредита

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Обучителният тематичен курс Обучение в STEM среда (за ДГ и училища) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 12 март 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 13.03.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 13 март 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 19 март 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 20.03.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 20 март 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Предложението ни Емоционална интелигентност ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 26 март 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 27.03.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 27 март 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като редовен педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Представеният курсът Обучение в STEM среда (за ДГ и училища) ще представи всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище и в детска градина. STEM обучението е вид интерактивно обучение и неговите добри образователни постижения се оценяват високо, както от учителите и децата/учениците, така и от образователните институции по света, включително и МОН (затова МОН има и специална програма за STEM обучение в учебните заведения). На участниците в курса ще бъдат представени методи на преподаване в STEM-часовете. Не на последно място ще се разгледа и на какви условия трябва да отговаря материалната база на един STEM-център, какви съвременни дидактически материали са подходящи за тези занимания, иновативните подходи за преподаване, включително и оценяване. В курса е представена и добра практика от STEM-детска градина, и как STEM-заниманията се организират в педагогически ситуации. 

По време на обучението на тема "Обучение в STEM среда (за ДГ и училища)" ще се представят:

- как се организира STEM обучението в ДГ и училище?;

- принципи на интегрирания подход и методиката на преподаване по време на STEM обучение;

- компетентностите, които се формират в децата/учениците по време на STEM занимания;

- влиянието на елементите: образователна среда, учебно съдържание, преподаване, организация и управление на училищните процеси върху STEM обучението;

- добри педагогически практики от STEM центровете по света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Обучение в STEM среда, с 1 квалификационен кредит.

Курсът Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа) ще представи в детайли този нов интерактивен метод за обучение на ученици (включително и студенти). Методът "Обърната класна стая" е разработен в края на XX век и продължава развитието си през настоящия XXI век. Методът се счита за един от най-съвременните образователни подходи, като успешно се прилага в STEAM-класни стаи, Khan академия и другаде. Има разработки на метода включително и за дистанционно (онлайн) обучение, което се прилага вече повече от една година, в целия свят, заради пандемичната обстановка. Методът е толкова популярен по света, защото отговаря много добре на нуждите на съвременното поколение ученици (дигиталните деца, Z-поколението).

По време на обучението на тема "Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа)" ще се представят:

- подробно методът "Обърната класна стая" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Обърната класна стая" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учеиците;

- добри практики на метода от САЩ, Европа и Русия;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методът "Обърната класна стая", с 1 квалификационен кредит.

   Курсът Емоционална интелигентност предоставя информация по една важна тема за развитието и възпитанието, както на децата, така и на учениците. Емоционалната интелигентност (EQ) създава умения за цял живот свързани с: екипната работа, разбирането на гледната точка на другия, разпознаване и управляване на собствените емоции, емпатия и т.н. Курсът е разработен на база и авторски проучвания и наблюдения по темата в САЩ и Европа. В обучителния курс ще се представят данни за важността на EQ, как да би могла да се подобри (при деца, младежи и възрастни), и ще даде отговор на въпроса коя от двете интелигентности е по-важна - когнитивната или емоционалната? В курса ще бъдат представени интерактивни игри, на живо, които ще Ви накарат да се опознаете по-добре другите, и разберате по-добре разликата между чувства и емоции.

По време на обучението на тема "Емоционална интелигентност" ще се представят:

- същност на: EQ, съпричастност (емпатия) и чувства;

- как да подобрим, както нашата, така и на децата/учениците емоционалната интелигентност?;

- обучущавенто през EQ;

- управление на емоциите за намаляване на конфликтни и агресивни ситуации;

- интерактивни игри в реално време свързани с EQ, емпатия и чувства, с цел по-добро разбиране на представяната тема;

- емоционалната интелигентност по света и у нас;

- удостоверение за завършен курс на тема Емоционална интелигентност, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Обучение в STEM среда (за ДГ и училища)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Методът "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Емоционална интелигентностс 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

По време на регистрацията Вие може да изберете как желаете да внесете сумата - като такса или като дарение. Ако Вие ни направите дарение, то ние ще Ви включим безплатно в избран от Вас курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ