Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЯНУАРИ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЯНУАРИ 2022 год.

08/12/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на БСУ, в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Учители. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец ЯНУАРИ 2022г., с по 1 квалификационен кредит:

МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

НОВО ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолиос удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 15 януари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 16.01.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 16 януари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВИЯТ курс Особености при обучението на съвременните деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 22 януари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 23.01.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 23 януари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 29 януари 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 30.01.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 30 януари 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ обучителен курс Особености при обучението на съвременните деца и ученици показва новите тенденции при преподаването на децата и учениците от XXI век. В него са представени характеристиките на настоящето поколение деца/ученици - Z-поколението (Алфа-поколението; дигиталните деца), както и сравнението им с предходните поколения. Подробно ще бъдат обсъдени дефицитите на настоящето поколение обучаеми, и образователните подходи за преодоляване на тези дефиците. Не на последно място ще се направи и обзор кои методи на обучение са най-подходящи за съвременното поколение деца и ученици.

По време на курса на тема "Особености при обучението на съвременните деца и ученици" ще се представят:

- образователните характеристики на съвременното поколение деца/ученици, сравнени с предходните поколения;

- образователните дефицити на децата и учениците от XXI век и методите им за преодоляване;

- кои методи на преподаване задържат вниманието за по-дълго и формират по-трайни знания в съвременното поколение деца/ученици? ;

- интервюта с учители и директори, както и други експерти, за използваните от тях добри педагогически практики за работа с настоящите деца/ученици;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Особености при обучението на съвременните деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс-тренинг Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио ще представи изискванията за структура на Учителското портфолио. Както в БОНУС курса, така и по време на живото предаване ще бъдат представени и дискутирани в детайли минималните изисквания за Портфолио на Учителя, както и ще бъдат представени различни Педагогически портфолиа. На 29.01.2022г. по време на практическия тренинг ще бъдат обсъждани в детайли портфолиата на участниците в обучението (обсъждането и коментарите върху портфолиата на участниците е по желание, но е препоръчително участниците в практическия тренинг да са започнали с изготвянето на своето професионално портфило, за да могат да получат конкретни практически насоки за подобряването му).

По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолио" ще се представят:

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК, който представлява предварителен запис с подробни обяснения за структурата на Учителското портфолио. Записът ще бъде достъпен в периода 29.01.2022г. - 04.02.2022г.;

- представяне на раздел VI от наредба № 15 на МОН от 27.11.2020г.;

- минималните елементи и изисквания към Учителското портфолио;

- практически примери за всички раздели на портфолиото, с акценти върху най-често допусканите грешки от страна на Учителите, при изготвянето на този важен документ;

- интервю с Учител, който е създал своето портфолио съгласно добрите стандарти в България и чужбина;

- бланка на Учителско портфолио;

- практически тренинг: обсъждане в детайли на портфолиа на участници в курса, на Вашите портфолиа;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Портфолио на Учителя, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Особености при обучението на съвременните деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Портфолио на Учителя - практически тренинг с изготвяне на Вашето портфолиос 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 49 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ