Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЮНИ 2021 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЮНИ 2021 год.

31/05/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ са специално разработени за Учители. Ето и предложенията ни за месец МАЙ 2021г. с по 1 квалификационен кредит:

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ и последните ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 НА МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.)с удостоверение с 1 кредит

 РАБОТА С ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ POWER POINTс удостоверение с 1 кредит

ТРЕНИНГ АТЕСТИРАНЕс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътруничество, който имаме с БСУ.

   Курсът Портфолио на Учителя и последните изменения в наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 19 юни 2021г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 20.06.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Ако в посочения ден и час имате временни технически проблеми с компютъра или Интернета си, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 20 юни 2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Обучителният курс Работа с програма за презентиране Power Point ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 20 юни 2021г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 21.06.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Ако в посочения ден и час имате временни технически проблеми с компютъра или Интернета си, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 21 юни 2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Тренинг атестиране - повече информация за тренинга може да намерите тук - ТРЕНИНГ (кликнете върху думата ТРЕНИНГ)

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

  Курсът Портфолио на Учителя и последните изменения в наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) ще представи изискванията за структура на Учителското портфолио. Ще бъдат представени и дискутирани в детайли минималните изисквания за Портфолио на Учителя, както и ще бъдат представени различни Педагогически портфолиа. Също така ще бъдат представени и обсъдени измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти. Какви платформи трябва да се използват, как трябва да бъде организиран курсът, кой може да го води и всички подробности, които са нужни за правилното организране на квалификационните курсове на Вашия Педагогически колектив?

По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя и последните изменения в наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.)" ще се представят:

- измененията в наредба № 15 на МОН касаещи организирането и провеждането по нов начин квалификационните курсове на Педагогическите специалисти;

- практически насоки за начина на провеждане на тези обучения;

- начини за завършване на обучението и допустимите инструменти за получаване на обратна връзка;

- измененията в наредба № 15 на МОН от 27.11.2020г. и влиянието им върху Портфолиото на Учителя;

- минималните елементи и изисквания към структурата на Учителското портфолио;

- практически примери за всички раздели на портфолиото, с акценти върху най-често допусканите грешки от страна на Учителите, при изготвянето на този важен документ;

- интервю с Учител, който е създал своето портфолио съгласно добрите стандарти в България и чужбина;

- бланка на Учителско портфолио;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Портфолио на Учителя, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс Работа с програма за презентиране Power Point е посветен на програмата за презентиране PowerPoint. Лекторът ще представят стъпка по стъпка, от самото начало, работата с програмата. Програмата за презентиране, която ще се представи, е сред топ три в света и с нейна помощ се създават впечатляващи и запомнящи презентации. От друга страна работата в програмата е лесна и в края на курса всеки участник ще има уменията да работи добре с PowerPoint. Мислите си, че работите добре с PowerPoint - пак си помислете :-). Чрез нея се създават запомнящи се и невероятни презентации, с ново поколение ефекти, които презентации ще задържат задълго вниманието на публиката (пред която представяте) или на Вашите възпитаници.

По време на всяко едно от обученията ще се представят:

- възможностите на програмата;

- първи стъпки за работа с програмата, основните бутони и менюта в нея;

- как с програмата да направите впечатляваща презентация, следвайки добрите презентационни практики;

- стъпка по стъпка как се създава презентация чрез продукта;

- работа с шаблони (template);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Работа с програма за презентиране Power Point, с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Портфолио на Учителя и последните изменения в наредба № 15 на МОНс 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Работа с програма за презентиране Power Pointс 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник.

Вие може да преведете Вашата сумата от 39 лв./участник/курс по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 39 лв., то ще Ви включим безплатно в един курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

На Вашия email ще Ви бъдат изпратени и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Удостоверенията за участие ще бъдат изпратени до избран от Вас офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 4 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
39,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ