Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЮНИ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец ЮНИ 2022 год.

13/05/2022

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на БСУ, проведени в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Педагогически специалисти. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месец ЮНИ 2022г., с по 1 квалификационен кредит:

НОВ АГРЕСИЯТА И "БЕЗЗАГУБНИЯТ" МЕТОД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИс удостоверение с 1 кредит

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

 МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Обучителният тематичен курс Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликти ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 4 юни 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 5.06.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 5 юни 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Особености при обучението на съвременните деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 11 юни 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 12.06.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 12 юни 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Предложението ни ​Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 18 юни 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 19.06.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 19 юни 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като редовен педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   НОВОТО ни предложение Агресията и беззагубният метод за разрешаване на конфликти ще представи: причините за конфликт; емоционалната интелигентност; методите за разрешаване на конфликти; източници на агресивно поведение и др. Ние работим активно по въпроса за противодействието на детската/младежката агресия от 2015г. чрез организирането на поредица работни срещи, в цялата страна, с участието на: учители, родители, ученици, институции (МВР, РУО, община и др.), на които срещи предлагаме мерки за намаляване на агресията на местно ниво. В курса ще бъдат включени съвременни тенденции при разрешаване на конфликтни и агресивни прояви, които са достигнали до нас благодарение на многобройните ни работни срещи, и проучването на добрите практики при разрешаване на конфликти и агресивни прояви от България и света.

  По време на живото предаване на курса "Агресията и беззагубният метод за разрешаване на конфликти" нашите експерти и психолози ще Ви представят:

- причините за агресивно поведение сред децата и учениците;

- видовете конфликти;

- съвременни подходи и методи за разрешаване на конфликтни ситуации, които могат да възникнат в учебното заведение (ДГ, училище, ЦПЛР и др.);

- как Педагогическите специалисти да намалят агресивните прояви и конфликтните ситуации (превенция) при деца/ученици?;

- добрият опит при разрешаване на конфликти;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Агресия и методи за разрешаване на конфликти, с 1 квалификационен кредит.

   Курсът Особености при обучението на съвременните деца и ученици показва новите тенденции при преподаването на децата и учениците от XXI век. В него са представени характеристиките на настоящето поколение деца/ученици - Z-поколението (Алфа-поколението; дигиталните деца), както и сравнението им с предходните поколения. Подробно ще бъдат обсъдени дефицитите на настоящето поколение обучаеми, и образователните подходи за преодоляване на тези дефиците. Не на последно място ще се направи и обзор кои методи на обучение са най-подходящи за съвременното поколение деца и ученици.

По време на курса на тема "Особености при обучението на съвременните деца и ученици" ще се представят:

- образователните характеристики на съвременното поколение деца/ученици, сравнени с предходните поколения;

- образователните дефицити на децата и учениците от XXI век и методите им за преодоляване;

- кои методи на преподаване задържат вниманието за по-дълго и формират по-трайни знания в съвременното поколение деца/ученици? ;

- интервюта с учители и директори, както и други експерти, за използваните от тях добри педагогически практики за работа с настоящите деца/ученици;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Особености при обучението на съвременните деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

 Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликтис 1 квалификационен кредит - 48 лв./участник

Особености при обучението на съвременните деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 48 лв./участник

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите сътоветната сума, то ние ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране. Сумите не включват ДДС.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
48,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ