Покана за VIII Национална Педагогическа конференция

Покана за VIII Национална Педагогическа конференция

06/09/2020

 

П О К А Н А

за VIII Национална Педагогическа конференция  на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,

част от поредицата педагогическите конференции на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     ДРАГИ УЧИТЕЛИ,

     СКЪПИ КОЛЕГИ,

    С огромно удоволствие, и най-учтиво, Ви каним на VIII Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. На 1 ноември 2020г. Фондация КУЗМАНОВ отбелязва своя юбилей - 10 ГОДИНИ. 10 години дейности, инициативи и проекти реализирани в мащаби и по начин за първи път в България.

Тазгодишната юбилейна Национална Педагогическа конференция, осма поред, ще се проведе в периода 30 октомври - 1 ноември 2020г., в традиционния ни за това събитие хотел Casa Karina в гр. Банско.

     Информация за събитието:

  ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ е темата на VIII Национална Педагогическа конференция част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ”. Конференцията е посветена, както на традиционните, така и на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности) във всички образователни институции, които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този национален форум ще бъдат представени съвременни образователни практики (от присъствена и дистанционна форма на обучение), които Учителите в България реализират, както в детската градина, така и в училището, ЦПЛР и другите образователни институции.

По време на VIII Национална Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

-  представящи педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);

- мястото на гражданско образование в учебния процес, включително и родолюбието;

- доклади и презентации посветени на отношенията учебно заведение – родител и работа с родителите. Отношения както традиционни - при жив контакт, така и в условията на новото време - виртуални/дистанционни;

- как се случва приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.) в условията на пандемия?;

- видове дидактически материали, които Учителите използват при присъственото и дистанционното обучение.

     Спазвайки традицията - ще се представят добри педагогически практики и от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи, през 2017г. – акцентите в работата на германските детски градини и училища, а през 2018г. гост-лекторите предствиха темата "Музикалното образование в немскоговорящите страни" и инициативата "Подпомагане на талантливи деца и ученици, с интерес към компютърните науки", както и посещение на добра Педагогическа практика в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Банско.  В тазгодишното издание на конференцията се предвижда да бъде представена литовската ИЛИ американската образователна система, от чуждестранни учители, в директна връзка или на запис. 

     Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 46, т. 1, буква д) от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи служебна бележка за това, която представя пред работодателя за квалификационен кредит.

     На всеки участник ще бъде ПОДАРЕН Сборника с добри Педагогически ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ XXI век, който съдържа 538 страници с докладите от предходната VII Национална Педагогическа конференция провела се в периода 29 ноември-1 декември 2019г., в гр. Банско. Продажната цена на сборника е 29 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

  Осмата Националната Педагогическа конференция на тема ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 15 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма, ИЛИ дистанционно участие (включително и САМО с публикуване на доклад). Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представяния метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Допуска се и онлайн участие в конференцията, чрез видеовръзка, от уюта и сигурността на Вашия дом. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др.

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад), или ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ (онлайн участие в конференцията, чрез видеовръзка).

     Важно: Ако епидемиологичната обстановка в стараната се усложни и не е подходящо събирането на много хора, то тогава конференцията ще се проведе онлайн (всички сертификати, служебни бележки и подаръци ще Ви бъдат изпратени по Еконт) и всеки участник ще получи допълнително ДВА ПОДАРЪКА - безплатно включване в два обучителни курса на Фондация КУЗМАНОВ, които ще се проведат до края на 2020г.

Затова бъдете спокойни, че заплатените от Вас такси НЯМА да изгорят, ако има въведени ограничителни мерки заради пандемията!

     Място и дата:

   Плануваните дати за провеждането на VIII Национална Педагогическа конференция са 30 октомври - 1 ноември 2020г., в СПА-хотел „Casa Karina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща VIII Национална Педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища, детски градини, ЦПЛР);

- учители, възпитатели, ресурсни учители, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища, детски градини и други образователни институции);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с деца/ученици.

     Разходи на участниците в VIII Национална Педагогическа конференция:

     Разходи за участниците, които ще присъстват НА ЖИВО в Банско

   Хотел „Casa Karina“ – гр. Банско е модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 45 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 45 лв. За две нощувки 90 лв. Настаняване в самостоятелна стая е 75лв./вечер. Конкретното предложение на хотел „Casa Karina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на VIII Национална Педагогическа конференция  (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за семинарите и др.) се включва такса участие от 109 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференциятанеограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е 199 лв. От общата сума от 199 лв. се превеждат, преди конференцията – до 23.10.2020г., по банков път 109 лв. към организаторите (срещу фактура), а остатъкът от 90 лв. (или 150 лв. ако сте пожелали настаняване в самостоятелна стая) се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.

    Разходи за участниците, които ще присъстват ОНЛАЙН (дистанционно) на конференцията

     Вие може да се включите в конференцията и онлайн/дистанционно като проследите и участвате във форума чрез видеовръзка. Вие може да проследите трите конферентни дни от уюта и сигурността на Вашия дом, чрез директни живи включвания от конферентната зала. Дори може да изнесете доклада си виртуално (чрез видеовръзка), да проследите онлайн другите изнесени доклади и да задавате въпроси на докладчиците посредство онлайн връзка, в реално време.

Ако изберете опцията за онлайн/дистанционно участие в конференцията, то цената Ви за участие ще бъде 89 лв./участник.

При онлайн/дистанционното участие Вие получавате същите документи и учебни материали, както и участниците на живо/в Банско, а именно: служебна бележка (ако имате доклад) и Сборника с добри Педагогически ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ XXI век. Всичко това ще Ви бъде изпратено до посочен от Вас офис на Еконт, за Ваша сметка.

    Участниците в конференцията (при участие на живо) ще получат: сертификат за участие в VIII Национална Педагогическа конференция на тема "Добри Педагогически практики от присъствено и дистанционно обучение", Сборник с добри Педагогически ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ XXI век (сборникът с докладите от VII Национална Педагогическа конференция на Фондация „КУЗМАНОВ“, който редовно се продава на цена от 29 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките около 200 участници от цялата страна, сред атмосферата на Пирин планина. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален сборник, ще получат допълнително и служебна бележка.             

     Уважаеми Колеги,

    Ще се радваме да Ви срещнем отново и заедно да обсъдим как преодоляваме новите предизвикателства в образователната ни система.

Молим да заявите Вашето участие (форма на участие - присъствена или онлайн, брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 23.10.2020г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

С оглед на това, че броят на желаещите винаги е над предвидените 200 места в хотела (в последната VII Национална Педагогическа конференция взеха участие над 270 участника от цялата страна), то организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 23.10.2020г., ако капацитета на хотела се запълни.

 

            Приложения: 1 - програма на VIII Национална Педагогическа конференция на тема „Добри Педагогически практики от присъствено и дистанционно обучение“2 – оферта от хотел „Casa Karina“ – гр. Банско

Приложение 1

ПРОГРАМА

за VIII Национална Педагогическа конференция на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

30.10.2020г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Karina“ – гр. Банско. Регистрацията на участниците ще продължи през целия следобед

14:00 часа – 16:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

16:00 часа – 16:30 часа – кафе-пауза

16:30 часа – 17:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – откриване на VIII Национална Педагогическа конференция, официална вечеря, с DJ-парти

 

31.10.2020г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 14:30 часа – представяне на добри педагогически практики от чужбина - Литва или САЩ

14:30 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря, с DJ-парти + ИЗНЕНАДА от организаторите heartyessmiley

 

01.11.2020г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на VIII Национална Педагогическа конференция;

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Karina – гр. Банско към участниците в VIII Национална Педагогическа конференция на тема ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Период:  30.10-01.11.2020 (2 нощувки, три дни).

Поради отоплителният сезон, цената, която можем да ви предложим е 45,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, а за единично настаняване цената е  75.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на: вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi, паркинг, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE

ЗАКУСКА: 08:00 ч. – 10:00 ч.
• Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, шоу кукинг, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.
• 3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.
• Дребни сладки и соленки, сандвичи, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.
• Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, шоу кукинг, 3 вида салати, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, шоу кукинг , десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.

Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;

Домашен любимец до 5,00 кг.: 10,00 лв. на ден;

Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла. 
Храната и напитките по програма All inclusive са валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Адрес: Банско 2770, ул. Кралев двор 5
Телефон: +359 884 519 400
E-mail: info@bansko-casakarina.com

РЕЙТИНГ:
109,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ