Покана за X Международна Педагогическа конференция - гр. Истанбул (Турция)

Покана за X Международна Педагогическа конференция - гр. Истанбул (Турция)

20/07/2022

 

П О К А Н А

за X Международна Педагогическа конференция на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища),

част от поредицата педагогическите конференции на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     ДРАГИ УЧИТЕЛИ,

     СКЪПИ КОЛЕГИ,

    С огромно удоволствие Ви каним на един от най-големите ежегодни Педагогически форуми - X юбилейна Международна Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и Бургаският свободен университет (БСУ), които конференции по традиция е платформа на добри и интерактивни Педагогически практики.

X юбилейна Международна Педагогическа конференция ще се проведе в периода 29 октомври - 1 ноември 2022г., в х-л Tryp By Wyndham Istanbul Sancaktepe - гр. Истанбул (Турция).

     Информация за събитието:

  ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища) е темата на X Международна Педагогическа конференция, част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ”. Конференцията е посветена на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности), както и новите тенденции в образователния процес - работа в междукултурна (деца и ученици от различни народности и държави) и интеркултурна (деца и ученици от различни етноси) среда. Докладите, които ще бъдат представени ще бъдат насочени към: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, компетентностния подход в образованието, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този международен форум ще бъдат представени съвременни образователни практики (за работа в междукултурна и интеркултурна среда), които Учителите в България и Турция реализират, както в детската градина, така и в училището, ЦПЛР, ЦОП и другите образователни институции.

По време на X Международна Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

- дидактически материали и педагогически похвати, които Учителите използват при междукултурно и интеркултурно обучение на деца и ученици.

-  добри педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника, методът "Обърната класна стая", Проектно-базирано обучение и др.);

- мястото на компетентностния подход в учебния процес;

- доклади и презентации посветени на иновативни подходи на взаимодействие меду учебното заведение и родителите. Работа с родителите;

- как се случва приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.)? Общата и допълнителна подкрепа реализирана чрез съвременните образователни методи.

     Спазвайки традицията - ще се представят добри педагогически практики и от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи, през 2017г. – акцентите в работата на германските детски градини и училища, а през 2018г. гост-лекторите предствиха темата "Музикалното образование в немскоговорящите страни" и инициативата "Подпомагане на талантливи деца и ученици, с интерес към компютърните науки", както и посещение на добра Педагогическа практика в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Банско. През 2021 год. г-жа Райка Славчева - специален гост-лектор, отличената с приз "Просветител на българското образование", представи европейската програмата "Еразъм+" и добри практики от нея. В тазгодишното издание на конференцията се предвижда да бъде посетено училището Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi, което е едно от иновативните училища не само в Истанбул, работещо по редица национални и международни проекти, с което имаме удоволствието да работим от 2008 година. 

     Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в специален електронен сборник. Съгласно чл. 46, т. 1, буква д) от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – електронния сборник с доклади) ще получи служебна бележка за това, която представя пред работодателя за квалификационен кредит.

     На всеки участник ще бъде ПОДАРЕН електронният Сборник Добри Педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици, който съдържа докладите от предходната IX Национална Педагогическа конференция (3-5.12.2021г., в гр. Банско) и II Национална конференция по предучилищно образование (1-3.04.2022г.). Продажната цена на сборника е 39 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

  Десетата юбилейна Международна Педагогическа конференция на тема ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища) ще даде възможност на участниците (директори, учители, учители ЦОУД, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в електронния сборник, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представяния метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др..

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад).

     Място и дат:

   Плануваните дати за провеждането на X Международна Педагогическа конференция са 29 октомври - 1 ноември 2022г., (4 дни, 3 нощувки, три от дните са почивни!), в СПА-хотел Tryp By Wyndham Istanbul Sancaktepe – гр. Истанбул (повече информация за хотела може да видите на линка http://www.trypistanbulsancaktepe.com.

Хотелът беше избран на база гласуване в нашата Фейсбук-страница Обучителни курсове.

   Допълнителна информация:

   Към датата на публикуване на настоящата покана НЯМА никакви Covid-ограничения и изисквания, както от българска, така и от турска страна.

Работен език на конференцията: български

Пътуването до Република Турция се осъществява с ЛИЧНА КАРТА (считано от 27.07.2022г., линк към новината - https://bntnews.bg.

  За кого е подходяща X Международна Педагогическа конференция:

- директори на учебни заведения (училища, детски градини, ЦПЛР);

- учители, учители ЦОУД, ресурсни учители, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища, детски градини и други образователни институции);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове), ЦПЛР и ЦОП;

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с деца/ученици;

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.).

     Разходи на участниците в X Международна Педагогическа конференция:

   Хотел Tryp By Wyndham Istanbul Sancaktepe – гр. Истанбул е 5 звезден модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 95 лв. на човек, на ден, при двойно или тройно настаняване, изхранване на отворен бюфет (неограничено количество храна и безалкохолни) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 98 лв. За трите нощувки в двойна или тройна стая 294 лв..

Настаняване в самостоятелна стая е 133 лв./вечер. За трите нощувки в самостоятелна стая 399 лв..

 За обезпечаване на X Международна Педагогическа конференция (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за обученията и др.) се включва такса участие от 246 лв..

   На 30 и 31 октомври 2022г., в следобедите, са организирани пътувания с автобусите от хотела до различни културно-исторически забележителности в Истанбул. Точните обекти, които ще бъдат посетени, ще бъдат обявени на по-късен етап, на база анкетно проучване сред участниците. Тези извозвания на участниците от хотела до центъра на Истанбул и обратно са БЕЗПЛАТНИ, и се отнасят само за участниците включени в организирания транспорт. 

Сумарно цената на един участник, за четирите дни, която включва: такса участие в конференцията и хотелско настаняване за четири дни (неограничено количество храна и безалкохолни напитки, и свободен достъп до СПА-процедури) е 540 лв(или 645 лв. ако сте пожелали настаняване в самостоятелна стая) се превежда по банков път/Easy Pay или др. към организаторите.

Общата сума от 540 лв. може да бъде заплатена и на две вноски, ако на даден участник така му е по-удобно (подробна информация ще получите на регистрирания от Вас email, след като подадете заявка).

Придружители на участниците в конференцията, заплащат по 98 лв./ден/ на човек за хотелско настаняване и изхранване, плюс еднократна такса придружител от 60 лв./човек. Те също могат да се възползват от организирания транспорт - 90 лв./човек. Придружителите задължително трябва да бъдат включени в заявката, за да може да се предвиди и за тях хотелско настаняване.

 Вие може да пътувате до и от Истанбул по удобен за Вас начин (личен автомобил, влак, микробус, самолет и т.н.). Ако желаете може да се възползвате и от организиран от нас транспорт. Ние сме заявили ТРИ АВТОБУСА, които да извозят участниците до и от Истанбул, както и на 30 и 31 октомври 2022г. да извозят групата ни от хотела до центъра на Истанбул и обратно.

В зависимост от подадените заявки, автобусите ще минат през различни части на България. Към момента, съвсем оринтировъчно, сме планирали следните маршрути:

Единият автобус ще бъде по маршрут Плевен-Велико Търново-Хасково-Истанбул и обратно;

Вторият автобус ще бъде по маршрут София - Пловдив - Хасково - Истанбул и обратно;

Третият автобус ще бъде по маршрута Шумен - Бургас - Истанбул и обратно.

Ако по даден маршрут има повече участници, то ще бъдат заявени допълнителни автобуси. Могат да бъдат добавяни и нови маршрути.

Цена на двупосочния билет (без значение от къде в България се качвате и слизате): 90 лв./участник

    Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с 1 квалификационен кредит за участие в курс на тема "Междукултурно и интеркултурно обучение", Електронният Сборник с добри Педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици (сборникът с докладите от IX Национална Педагогическа конференция и II Национална конференция по предучилищно образование, който редовно се продава на цена от 39 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките участници от цялата страна, сред атмосферата на мистичния Истанбул. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален електронен сборник, ще получат допълнително и служебна бележка даваща право на още 1 квалификационен кредит.             

     Уважаеми Колеги,

    Ще се радваме да Ви срещнем отново и заедно да обсъдим иновативни методи на обучение.

Молим да заявите и заплатите Вашето участие (форма на участие - докладчик или слушател, брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 27.09.2022 год., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

При подаване на ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 27.09.2022г., ако капацитетът на хотела и автобусите се запълни.

Таксата участие от 196 лв. е ПРОМОЦИОНАЛНА, с 20% ОТСТЪПКА, и важи при подадена заявка за участие до 10.08.2022г., и внесена сума, до 30.08.2022г. (включително). 

Ако Вие ни дарите 246 лв., то ще Ви включим безплатно в конференцията. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране. Разходите за хотел и организиран транспорт (ако се нуждаете) се заплащат отделно.

 

            Приложение: програма на X Международна Педагогическа конференция на тема „Добри Педагогически практики от междукултурно и интеркултурно обучение на деца и ученици (за ДГ и училища)“

ПРОГРАМА

за X Международна Педагогическа конференция на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища)

 

28.10.2022г., петък

около 23:00 – отпътуване на участниците от различни точки от България към Истанбул. Точните часове и населени места, през които ще минат автобусите ще бъдат обявени допълнително, на база поодадените заявки от участници. Към момента сме планирали следните маршрути:

Единият автобус ще бъде по маршрут: Плевен-Велико Търново-Хасково-Истанбул и обратно;

Вторият автобус ще бъде по маршрут: София - Пловдив - Хасково - Истанбул и обратно;

Третият автобус ще бъде по маршрута: Шумен - Бургас - Истанбул и обратно.

Ако по даден маршрут има повече участници, то ще бъдат заявени допълнителни автобуси. Могат да бъдат добавяни и нови маршрути.

29.10.2022г., събота

след 9:00 часа - настаняване на участниците в 5 звездния СПА-хотел Tryp By Wyndham Istanbul Sancaktepe – гр. Истанбул. Регистрацията на участниците в конференцията.

12:00 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

15:30 часа – 16:00 часа – почивка

16:00 часа – 17:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

след 17:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:00 часа – вечеря и откриване на X Международна Педагогическа конференция

 

30.10.2022г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

12:00 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 18:30 часа – организирани пътувания с автобусите от хотела до различни културно-исторически забележителности в Истанбул. Свободно време на участниците

19:00 часа – 21:00 часа – вечеря

 

31.10.2022г., понеделник

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 13:00 часа – посещение на училище Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi. Обяд

13:00 часа - 18:30 часа – организирани пътувания с автобусите от хотела до различни културно-исторически забележителности в Истанбул. Свободно време на участниците

19:00 часа – 21:00 часа – официлана вечеря посветена на деня на Народните будители и юбилейната X Международна Педагогическа конференция. Специалена вечер - обред на Дервиши (при възможност).

 

01.11.2022г., вторник

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение. Закриване на X Международна Педагогическа конференция

след 12:00 – отпътуване на участниците

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

РЕЙТИНГ:
246,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ