Покана за X Национална Педагогическа конференция - гр. Банско

Покана за X Национална Педагогическа конференция - гр. Банско

05/10/2022

 

П О К А Н А

за X Национална Педагогическа конференция на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища),

част от поредицата педагогическите конференции на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     ДРАГИ УЧИТЕЛИ,

     СКЪПИ КОЛЕГИ,

    Точно днес, на 5 октомври - Международният ден на Учителя бихме желали да Ви поканим на един от най-големите ежегодни Педагогически форуми в България - X Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и Бургаският свободен университет (БСУ), които конференции по традиция е платформа на добри и интерактивни Педагогически практики.

X Национална Педагогическа конференция ще пренесе духа на X Международна Педагогическа конференция, която се провежда в края на месец октомври 2022 год. в гр. Истанбул (Турция).

X Национална Педагогическа конференция ще се проведе в периода 2 - 4 декември 2022г., в традиционния ни за това събитие Apart-hotel Casa Karina-гр. Банско.

     Информация за събитието:

  ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища) е темата на X Национална Педагогическа конференция, част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ”. Конференцията е посветена на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности), както и новите тенденции в образователния процес - работа в междукултурна (деца и ученици от различни народности и държави) и интеркултурна (деца и ученици от различни етноси) среда. Докладите, които ще бъдат представени ще бъдат насочени към: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, компетентностния подход в образованието, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този международен форум ще бъдат представени съвременни образователни практики (за работа в междукултурна и интеркултурна среда), които Учителите в България реализират, както в детската градина, така и в училището, ЦПЛР, ЦОП и другите образователни институции.

По време на X Национална Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

- дидактически материали и педагогически похвати, които Учителите използват при междукултурно и интеркултурно обучение на деца и ученици.

-  добри педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника, методът "Обърната класна стая", Проектно-базирано обучение и др.);

- мястото на компетентностния подход в учебния процес;

- доклади и презентации посветени на иновативни подходи на взаимодействие меду учебното заведение и родителите. Работа с родителите;

- как се случва приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.)? Общата и допълнителна подкрепа реализирана чрез съвременните образователни методи.

     Спазвайки традицията - ще се представят добри педагогически практики и от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи, през 2017г. – акцентите в работата на германските детски градини и училища, а през 2018г. гост-лекторите предствиха темата "Музикалното образование в немскоговорящите страни" и инициативата "Подпомагане на талантливи деца и ученици, с интерес към компютърните науки", както и посещение на добра Педагогическа практика в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Банско. През 2021 год. г-жа Райка Славчева - специален гост-лектор, отличената с приз "Просветител на българското образование", представи европейската програмата "Еразъм+" и добри практики от нея. В тазгодишното издание на конференцията се предвижда да бъде представена турската образователна система (след посещението ни в турси учебни заведения по време на X Международна Педагогическа конференция). 

     Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в специален електронен сборник. Съгласно чл. 46, т. 1, буква д) от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – електронния сборник с доклади) ще получи служебна бележка за това, която представя пред работодателя за квалификационен кредит.

     На всеки участник ще бъде ПОДАРЕН електронният Сборник Добри Педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици, който съдържа докладите от предходната IX Национална Педагогическа конференция (3-5.12.2021г., в гр. Банско) и II Национална конференция по предучилищно образование (1-3.04.2022г.). Продажната цена на сборника е 39 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

  Десетата Национална Педагогическа конференция на тема ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища) ще даде възможност на участниците (директори, учители, учители ЦОУД, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в електронния сборник, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представяния метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др..

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад).

     Място и дат:

   Плануваните дати за провеждането на X Национална Педагогическа конференция са 2 - 4 декември 2022г., (3 дни, 2 нощувки)в СПА-хотел „Casa Karina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща X Национална Педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища, детски градини, ЦПЛР);

- учители, възпитатели, ресурсни учители, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища, детски градини и други образователни институции);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове), ЦПЛР и ЦОП;

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с деца/ученици.

     Разходи на участниците в X Национална Педагогическа конференция:

   Хотел „Casa Karina“ – гр. Банско е модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 84 лв. на човек, на ден, при двойно или по-високо настаняване, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 84 лв. За две нощувки 168 лв. Настаняване в самостоятелна стая е 138 лв./вечер. Конкретното предложение на хотел „Casa Karina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на X Национална Педагогическа конференция (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за обученията и др.) се включва такса участие от 163 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференцията и хотелско настаняване за три дни (неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури) е 331 лвОбщата сума от 331 лв. (или 439 лв. ако сте пожелали настаняване в самостоятелна стая) се превеждат, преди конференцията – до 18.11.2022 г., по банков път/Easy Pay или др. към организаторите (срещу фактура).

Придружители на участниците в конференцията, заплащат по 84 лв./ден/ на човек за хотелско настаняване и изхранване, плюс еднократна такса придружител от 50 лв./човек. Придружителите задължително трябва да бъдат включени в заявката, за да може да се предвиди и за тях хотелско настаняване.

    Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с 1 квалификационен кредит за участие в курс на тема "Междукултурно и интеркултурно обучение", Електронният Сборник с добри Педагогически практики от иновативно и проектно-базирано обучение за деца и ученици (сборникът с докладите от IX Национална Педагогическа конференция и II Национална конференция по предучилищно образование, който редовно се продава на цена от 39 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките участници от цялата страна, сред атмосферата на Пирин планина. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален електронен сборник, ще получат допълнително и служебна бележка даваща право на още 1 квалификационен кредит.             

     Уважаеми Колеги,

    Ще се радваме да Ви срещнем отново и заедно да обсъдим иновативни методи на обучение.

Молим да заявите и заплатите Вашето участие (форма на участие - докладчик или слушател, брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 18.11.2022 год., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

При подаване на ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 18.11.2022г., ако капацитетът на хотела се запълни.

Таксата участие от 129 лв. (вместо 163 лв.) е ПРОМОЦИОНАЛНА, с 20% ОТСТЪПКА, и важи при подадена заявка за участие до 01.11.2022г., и внесена сума, до 01.11.2022г. (включително). 

            

   Приложения: 1 - програма на X Национална Педагогическа конференция на тема „Добри Педагогически практики от междукултурно и интеркултурно обучение на деца и ученици (за ДГ и училища)“2 – оферта от хотел „Casa Karina“ – гр. Банско

Приложение 1

ПРОГРАМА

за X Национална Педагогическа конференция на тема

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища)

 

02.12.2022г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Karina“ – гр. Банско. Регистрацията на участниците ще продължи през целия следобед

14:00 часа – 16:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

16:00 часа – 16:30 часа – кафе-пауза

16:30 часа – 17:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – откриване на X Национална Педагогическа конференция, официална вечеря, DJ-парти

 

03.12.2022г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 14:30 часа – представяне на турската образователна система

14:30 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря с DJ-парти

 

04.12.2022г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на X Национална Педагогическа конференция

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Karina – гр. Банско към участниците в X Национална Педагогическа конференция на тема ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ОТ МЕЖДУКУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (за ДГ и училища)

Период:  2 - 4.12.2022 (2 нощувки, три дни).

Поради отоплителният сезон, цената, която можем да ви предложим е 84,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, а за единично настаняване цената е  138.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на: вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi, паркинг, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE

ЗАКУСКА: 08:00 ч. – 10:00 ч.
• Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, шоу кукинг, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.
• 3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.
• Дребни сладки и соленки, сандвичи, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.
• Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, шоу кукинг, 3 вида салати, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, шоу кукинг , десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.

Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;

Домашен любимец до 5,00 кг.: 10,00 лв. на ден;

Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла. 
Храната и напитките по програма All inclusive са валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Адрес: Банско 2770, ул. Кралев двор 5
Телефон: +359 884 519 400
E-mail: info@bansko-casakarina.com

РЕЙТИНГ:
163,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ