През месеците АПРИЛ и МАЙ 20 % ОТСТЪПКА за обучителни курсове + 2 БЕЗПЛАТНИ курса
-20%

През месеците АПРИЛ и МАЙ 20 % ОТСТЪПКА за обучителни курсове + 2 БЕЗПЛАТНИ курса

24/03/2022

   Уважаеми Колеги,

   Екипите на Фондация КУЗМАНОВ и БСУ винаги са подкрепяли българските Учители, както и качественото българско образование. Затова през следващите два месеца Ви каним на специално разработени за Педагогически специалисти курсове с 20% ОТСТЪПКА* + 2 БЕЗПЛАТНИ курса по случай 24 май. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, през месеците април и май 2022г.:

НОВО 7 ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ (за ДГ и училища), с удостоверение с 1 кредит

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП (за нови учители)с удостоверение с 2 кредита

 МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

НОВО ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕс удостоверение с 1 кредит

РАБОТА С ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ PREZIс удостоверение с 1 кредит

БЕЗПЛАТЕН РАБОТА С ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ POWER POINT

БЕЗПЛАТЕН КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (съгласно изданието на МОН)

 

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   НОВИЯТ курс 7 източника на финансиране за образователни проекти в България (за ДГ и училища) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 16 април 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 17.04.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 17 април 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Обучителният тематичен курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време в два последователни дни, на 30 април и 1 май 2022г. /събота и неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 2 и 3 май 2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите записи на живите предавания, които ще може да гледате до 2 май 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  Предложението ни Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 1 май 2022г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 2.05.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 2 май 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВО Проектно-базирано обучение ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 7 май 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 8.05.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 8 май 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Курсът Работа с програма за презентиране Prezi ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 14 май 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 15.05.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 15 май 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  БЕЗПЛАТНИЯТ обучителен курс  Работа с програма за презентиране Power Point ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 15 май 2022г. /неделя/ от 13:30 до 17:30 часа. Ако в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 16.05.2022г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   Другият БЕЗПЛАТЕН курс Компетентности и образование в учебните заведения (съгласно изданието на МОН) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 24 май 2022г. /вторник/ от 13:30 до 17:30 часа. Ако в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 25.05.2022г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като редовен педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

   НОВИЯТ курс 7 източника на финансиране за образователни проекти в България (за ДГ и училища) ще представи подробно седем добри източника на финансиране за образователни проекти в България, подходящи както за детски градини, така и за училища. Ще се разгледат следните програми и изисквания към тях: Еразъм+; Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”; Vivacom Регионален грантЦОИДУЕМфондация Америка за БългарияТръст за социална алтернатива и ИА ОПНОИР

Допълнително: предложеният за продажба проект беше класиран на призовото трето място от МОН. Това показва, че техническата и финансова част на проекта са написани качествено, избраната идея се е харесала на МОН и проектното предложение се е класирало на едно от първите места през 2020г., сред достойната конкуренция. Проект е разработен за до 8 учебни заведения (ДГ и училища) по процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда към ИА ОПНОИР. Проектът получи финансиране на стойност 216 172 лв.. В този проект са заложени дейности като: обучителни квалификационни курсове, изготвяне на качествена училищна документация, подпомагане на образователния процес чрез медиатор и други дейности.

По време на обучението на тема "7 източника на финансиране за образователни проекти в България (за ДГ и училища)" ще се представят:

- детайлна информация на изискванията за проекти, с включени интервюта на спечелили вече финансиране учители, по: Еразъм+; Vivacom Регионален грант; ЦОИДУЕМ и ИА ОПНОИР (с реален проект на стойност 216 172 лв.);

- обща информация на изискванията за проекти по: Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”; фондация Америка за България и Тръст за социална алтернатива;

- какви средства от всеки проект са предвидени за модернизиране на материалната база?;

- какви средства от всеки проект са предвидени за възнаграждение на Педагогическите специалисти?;

- какви средства от всеки проект са предвидени за дейности с Вашите деца и ученици? Какви преживявания и опит получават децата/учениците включени в отделните проекти?;

- какви средства от всеки проект са предвидени за закупуване на дидактически материали?;

възможност едно учебно заведение (или екип от няколко) да закупят реален проект, класиран на трето място по качество и оценка от всички подадени проектни предложения към ОПНОИР-МОН, процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, с предоставено финансиране на стойност 216 172 лв.. Този закупен проект може да използвате като шаблон при разработване на последващи проекти към ОПНОИР, и не само;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Възможности на образователните проекти в България, с 1 квалификационен кредит.

   Курсовете Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) и Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представят в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители) е подобен на курса "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици", с тази разлика че е: по-детайлен, подходящ за нови учители и успешно завършилите обучението получават 2 квалификационни кредита.

Участниците завършили успешно курса "Въвеждащо обучение по БДП" получават удостоверение на тема Въвеждащо обучение - методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици, с 2 квалификационни кредита.

Важно! Един и същ участник не може да участва едновременно и в двата курса: "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" и "Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители)", защото се припокриват.

   НОВИЯТ курс Проектно-базирано обучение ще представи един от най-използваните в учебните часове метод, който се възприема най-добре от съвременното поколение ученици. Проектно-базираното обучение се счита за един от осемте най-добри обучителни методи в момента. По своята същност Проектно-базирано обучение позволява на учениците да придобият ключови знания и умения чрез разработването на проекти, които отговарят на реални проблеми. Обучението, базирано на проекти или интегрирани задачи, днес е най-добрата дидактическа гаранция за ефективно развитие на ключови умения и сложни компетенции като: критично мислене, комуникация, сътрудничество или решаване на проблеми. Проектно-базирано обучение по един нов и различен модел формира знания за съдържанието на учебната програма.

По време на обучението на тема "Проектно-базирано обучение" ще се представят:

- подробно методът "Проектно-базирано обучение" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Проектно-базирано обучение" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учеиците;

- добри практики на метода от света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Проектно-базирано обучение", с 1 квалификационен кредит.

   Всеки  един от курсовете Работа с програма за презентиране Prezi и БЕЗПЛАТНИЯТ Работа с програма за презентиране Power Point е посветен на различна програма за презентиране - Prezi или PowerPoint. Лекторите ще представят стъпка по стъпка, от самото начало, работата с различните програми. Програмите за презентиране, които ще се представят, са най-добрите в света и с тяхна помощ се създават впечатляващи и запомнящи презентации. От друга страна работата в програмите е лесна и в края на курса всеки участник ще има уменията да работи добре с дадена програма. Всяка една от програмите (Prezi или PowerPoint) има БЕЗПЛАТНА опция за ползване и чрез нея се създават запомнящи се и невероятни презентации, с ново поколение ефекти, които презентации ще задържат задълго вниманието на публиката (пред която представяте) или на Вашите възпитаници.

По време на всяко едно от обученията ще се представят:

- възможностите на програмата;

- първи стъпки за работа с програмата, основните бутони и менюта в нея;

- как с програмата да направите впечатляваща презентация, от ново поколение, каквато Вашите колеги и възпитаници не са виждали досега;

- стъпка по стъпка как се създава презентация чрез продукта;

- работа с шаблони (template);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение на тема Работа с програма за презентиране Prezi, с 1 квалификационен кредит. За БЕЗПЛАТНОТО обучение Работа с програма за презентиране Power Point не се предвижда издаването на удостоверение или сертификат.

   БЕЗПЛАТНИЯТ курс Компетентности и образование в учебните заведения е разработен върху книжката на МОН „Компетентности и образование“, издадена в подкрепа на Педагогическите специалисти. Компетентностният подход на преподаване е представен като: динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение.
Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и необходими за постигането на резултати в конкретна дейност или при определена професионална роля.
Знанията са свързани с отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко и т.н., уменията изискват прилагането на знанията на практика, а под отношенията са нагласите към знанието и се отразяват в поведението на учениците.
Компетентността най-често се свързва със способност, разбирана като можене да се направи нещо, т.е. умеене, основано на знание. Компетентностите са способности, но не вродени, а „такива, които са развити чрез качествено учене, в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на сериозен практически опит“ (Zwell, M. Creating a Competence. New York, 2000).
В курса се разглеждат основните ключови компетентности, включващи в себе си общопредметните и предметни компетентности. Също така и умения, които педагогическите специалисти трябва да развият в своите възпитаници. Т. нар. „меки умения“ помагат на децата и учениците да се впишат по-добре в социума и по-добре представят своите социални и професионални компетентности.

По време на обучението на тема "Компетентности и образование в учебните заведения" ще се представят:

- запознаване с основите ключови компетентности, които се развиват в ДГ и училище;

- представяне на преносимите (меки) умения, които Педагогическият специалист формира в децата/учениците по време на педагогически ситуации или учебни часове;

- представяне на съвкупност от компетентности (знания, умения и отношения), които децата/учениците трябва да развият в учебните заведения;

- представяне на знанията, уменията и нагласите, които ДОС развива в децата и учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

 

   СУМА:

7 източника на финансиране за образователни проекти в България (за ДГ и училища), с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник*

Въвеждащо обучение по БДП (за нови учители)с 2 квалификационени кредита - 78 лв./участник*

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник*

Проектно-базирано обучениес 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник*

Работа с програма за презентиране Preziс 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник*

Работа с програма за презентиране Power Point - БЕЗПЛАТЕН /не се изисква внасяне на сума или дарение/

Компетентности и образование в учебните заведения - БЕЗПЛАТЕН /не се изисква внасяне на сума или дарение/

При подаване на заявката за който и да е курс, то Вие автоматично ще бъдете включени и в двата БЕЗПЛАТНИ курса.

*ОТСТЪПКАТА от 20% НЕ важи за курса "7 източника на финансиране за образователни проекти в България (за ДГ и училища)", който се предлага на стандартна цена от 49 лв./участник. Обявените суми са без ДДС.

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 39 лв. или 49 лв., то ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

При подаване на заявката за който и да е курс, то Вие автоматично ще бъдете включени и в двата БЕЗПЛАТНИ курса.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.
39,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ