Тренинг за Обучители

Тренинг за Обучители

12/12/2021

   Уважаеми Дами и Господа,

   НОВАТА 2022 година е чудесен повод за Вашето НОВО НАЧАЛО. Да пробвате нови предизвикателства и нова работа.

   Бихме желали да Ви поканим на майсторския клас - ТРЕНИНГ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, който ще се проведе дистанционно/онлайн на 5, 6 и 13 февруари 2022г. (трите дни са почивни). Темите, които ще бъдат разгледани ще Ви помогнат да изведете Вашата кариера на следващо ниво.

По време на ТРЕНИНГА ЗА ОБУЧИТЕЛИ ще бъдат представени:
- изискванията да бъдеш Обучител на: педагогически специалисти, бизнес представители, по специални теми;
- изискванията за документация при организиране на обучение, с акцент върху курсовете за учители;
- вербална и невербална комуникация на обучителя;
- изискванията към етикета на Обучителя (стил на обличане, поведение, бизнес комуникация);
- как да се създаде презентация, която да бъде впечатляваща и задържа вниманието за дълго на курсистите;
- добри практики на Обучители от България и чужбина;
- учебна програма на курса (анотация, продължителност на учебните модули, структуриране на темите и др.);
- модул "Изкуството да бъдеш обучител";
- упражнения за водене на обучителни курсове.


Участниците в тренинга получават сертификат за обучител (за непедагогически специалисти) ИЛИ удостоверение с 1 квалификационен кредит на тема "Презентационни умения на Учителя" (за педагогически специалисти, при допълнително заплащане от 12 лв.). 
След всеки един ден ще получавате запис, който ще бъде достъпен 48 часа, и Вие ще може отново да проследите важните за Вас моменти.


В края на практическия тренинг участникът, който се е справил най-добре с упражнението-водене на обучителен курс, ще бъде поканен за асистент-обучител в реален обучителен курс, където ще подобри уменията си още повече, и ще получи хонорар в размер на чисти 600 лв. + покриване на разходите (пътни, хотел, храна) ако реши да посети присъствен (на живо) курс.
Повече информация за тренинга ще получите на Вашия email след регистрация, както и от самия лектор по време на тренинга.

Място на провеждане: ДИСТАНЦИОННО/ОНЛАЙН (от уюта и сигурността на Вашия дом);

Цена: 109 лв..

За записване моля посетете линка - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

РЕЙТИНГ:
109,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ