Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" - гр. Бургас - 10.10.2020г.

Vocational School of Maritime Navigation and Fishing "St. Nicholas" - Burgas - 10.10.2020

10/10/2020

Курсът “Microsoft Teams & 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение” беше представен от Фондация КУЗМАНОВ и на Колегите от ПГМКР "Свети Никола", гр. Бургас.
Учителите от школото имаха опит с платформата от миналата учебна година, затова обучението протече на по-високо ниво и с включването на редица детайли - като Майсторски клас.

SIMILAR NEWS